Блог 2018-09-10T14:16:59+00:00

За Психологията и още нещо...

1

ВИЛХЕЛМ РАЙХ – ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРАНИЯ ПСИХОАНАЛИЗ

Вилхелм Райх е фигура в психоаналитичното движение с ярко изразено интелектуално характерово и социокултурно излъчване. Той твори в област, която както някога, така и днес създава проблеми и трудности на науката, особено на науките за човека. Конкретно става дума за психосоматиката или соматопсихиката, сфера на научното познание която има сложна кореспонденция с множество науки.     В същността на психосоматиката лежи фундаментален факт взаимовръзката между душа и тяло, взаимовръзка, в [...]

  Едиповият комплекс в огледалото на инстинкта – Проф. Павел Александров

ЕДИПОВИЯТ КОМПЛЕКС В ОГЛЕДАЛОТО НА ИНСТИНКТА Учението за Едиповия комплекс е една от основните колони на психоаналитичната теория. Този комплекс възниква и се разполага в две реалности на човешкия живот - биологичната в лицето на инстинкта и социалната в лицето на човешките отношения. По тази причина Фройд мисли, че явлението има универсална природа и всеки може да го "провери" чрез своя личен опит. Едиповият комплекс и Едиповата ситуация, както и [...]

Личността и професията на психотерапевта

Както при всяка професия, при която отношенията са „човек–човек“, така и при професията психотерапевт личността на този, който я упражнява, е ключов фактор за ефекта от терапията. Две са основните характеристики, които е задължително да притежава всеки психотерапевт – научна компетентност и социална интелигентност, при липса на една от тях психотерапията губи своя професионален смисъл.              Научната подготовка предполага базово образование по психология и психотерапия, както и компетентност [...]

Предмет и задачи на психотерапията

Психотерапията е сфера на човешката практика, възникнала още в най-дълбока древност в контекста на човешките отношения. В донаучния си период тази практика се развива в границите на религиозни системи и вярвания.     Научният ѝ период стартира с появата на различни школи и течения в психиатрията и психологията. Първичният образ на психотерапията се структурира от такива ориентации като фройдизма, аналитичната психология, гещалтпсихологията, бихейвиоризма, когнитивизма, екзистенциализма, райхианството и неорайхианството и не [...]

ПРОЗОРЕЦЪТ НА ДЖОХАРИ

Преди около 50 години Joseph Luft и Harry Ingram на основа на теорията на „социалния аз” на човека съставили практически модел, известен като „Прозорецът на Джохари”. „Johari” е дума, съставена от първите срички на имената на авторите на модела. Този модел е насочен към два важни процеса на комуникация – „саморазкриването” и „обратната връзка”.           „Саморазкриването” е даване на информация към другите за това, което смяташ, че си. „Обратната [...]

By | ноември 20th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments

Зигмунд Фройд в огледалото на душевния живот у човека

Да се размишлява, пише, оценява и усвоява творческото дело на Фройд никак не е лесно. Неговото мислене и практика кореспондират изключително дълбоко с цялото познание за човека и неговата природа.   Точно казано, когато се пише за Фройд винаги се казва по-малко отколкото е необходимо, винаги има нещо пропуснато и несъгласувано с определени гледни точки и човешки практики, в това число експерименти и критики.  Каквото и да се мисли и [...]

By | ноември 19th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Теория за разгънатото време

ТЕОРИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕ НА ВРЕМЕТО В тази теория на д-р Жан Пиер Гарние за разгънатото време  намираме отговор на въпроса, защо по-голяма част от нещата които ни се случват в живота не осъзнаваме.     Интервю с Жан-Пиер Гарние Малет,специалист по физика на флуидите, бащата на ТЕОРИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕТО, публикувана в “La Vanguardia”. – Аз съм на 70 години. Живея в Париж. Женен съм , с 2 деца и 3 [...]

By | октомври 17th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments

Съзнателното и безсъзнателното в човешките взаимоотношения   Проф.д.пс.н. П.Александров

Разбирането за същността на съзнаваното и несъзнаваното в човешките отношения е централна тема в психологията.      Научни представи за човека и човешките отношения  Смисълът от познанието за човека и човешките отношения има ценност за всяка човешка практика. Животът на човека протича в строгата рамка на това колко познава другите и колко познава себе си. За съжаление не всички хора не обясняват себе си и другите в научни понятия, но [...]

By | октомври 17th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments

Защо психологията е трудна наука

Не е трудно да се разбере, че всяка наука и свързаната с нея практики имат своите трудности и проблеми. Една част от тези трудности носят предимно теоретичен характер, друга част типично изследователски, трета част приложно практически. И в трите си лица психологията също има свои собствени трудности, които и като наука и като практика се стреми да преодолява. Логично е, човек да се пита какви са тези трудности, откъде идват, [...]

Притча за сърцето

Един ден Учителят задал въпрос на своите ученици: - Защо мислите, че когато хората се скарат, започват да си крещят?   - Защото се ядосват и излизат извън нерви – отговорил един ученик. - Но защо крещят толкова високо, след като се намират толкова близо един до друг. – отговорил Учителят – Дори и да си ядосан, не можеш ли да говориш по-кротко и тихо? Учениците започнали да дават най-различни [...]

Относно пристрастността на съзнанието

В живота си ние пребиваваме в два свята - вътрешен и външен. - Вътрешният свят е затворен в нас и той е населен с нашите мисли, с нашите чувства, с нашите фантазии, с нашите желания. А външния свят е онази реалност  която съществува вън от нас, независимо от нас, и без нас.     Нямо нищо в този свят което познаваме и да нямаме отношение към него.  Това е дело [...]

Да събудим твореца в нас с помощта на творческата визуализация

Ние сме заченати и родени с енергията на ТВОРЕЦА! ТВОРЕЦА В НАС може да бъде събуден, стимулиран, подкрепян, оформян, развиван, възстановяван, съживяван, само ако се освободим от пречките които сами си създаваме, ако преодолеем страха, комплексите, предубежденията, и ако се смирим пред могъществото му. Само тогава бихме могли да разгърнем творческия си потенциал и да постигнем неща които само тайно сме си мечтали.     Въпросът е как да разберем [...]

Притча за Господ и зодиакалните знаци

Беше сутрин, когато Бог стоеше пред своите дванадесет деца и във всяко от тях посяваше семето на човешкия живот. Едно по едно всички деца пристъпваха напред, за да получат своя определен подарък.              "На теб ОВЕН, давам първо своето семе, за да можеш да имаш честта да го засееш. Защото заради всяко семе, което засяваш, още един милион ще се умножат в твоята ръка. Ти няма да имаш [...]

Относно потребността от професионален подбор на персонала

  Анализът на развитото пазарно стопанство и обслужването на различните сфери на живота показват, че ефект в своята дейност постигат само тези фирми, организации, стопански, административни, културни структури в които работят професионално развити служители и специалисти.     С други думи , глобалната и критична предпоставка за успех в каквато и да е област на живота е наличието на ПРОФЕСИОНАЛНО СПОСОБНИ  И МОРЛНО ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ. Ролята и значението на този [...]

By | юли 31st, 2018|LIFE COACHING|0 Comments

Относно  връзката на астрологията с психологията

Още от най-древни времена хората са гледали към небето с надежда, разглеждали са слънцето, луната и планетите като живи същества които са им давали информация кога да сеят и кога да събират реколтата, кои са благоприятните моменти за държавните дела, кога наближават природни бедствия и пр.   В историята има доказателства, които говорят, че египтяните преди 4500г са имали календар който им е помагал да предвиждат разливите на Нил. Те [...]

Относно обсесивно – компулсивното разстройство /ОКР/

КАКВО Е ТОВА ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО /ОКР/? Обсесивно-компулсивното разстройство /ОКР/ е  тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и/или натрапливи действия (компулсии). В българската терминология вместо „обсесии“ и „компулсии“ често използваме понятията „натрапливи мисли“ и „натрапливи действия“. Затова в миналото обсесивно-компулсивното разстройство се наричаше натраплива невроза. Натрапливите феномени са много често явление в човешката природа Всъщност елементи на натрапливости е преживявал почти всеки човек. В широкия [...]

Стихотворение на Р. Киплинг

Ако умееш своя дух непоклатим да пазиш здраво, когато всеки губи дух и теб в това вини; Ако сам вярваш в себе си, когато в тебе се съмняват, но вслушваш се и във съмнението отстрани;       Ако умееш да изчакваш и да се не отегчаваш или, клеветен, не си служиш сам със клевети или пък, мразен, на омразата сам ти не се поддаваш, но не умуваш и не [...]

За живота – Из статия на Джорш Грлинг

Парадоксът на нашето време е: че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи, харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по-малко.     Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум, повече знания, но по-лоша преценка, имаме повече експерти, но и повече проблеми, повече медицина , но и по-малко здраве. Пием твърде много, пушим [...]

Притча за жената

В малък японски град на остров Окинава умирала една млада жена. Никой не разбрал причината за нейното заболяване, за да може да й помогне. Хората я познавали добре, защото била съпруга на кмета. За нейното лечение били поканени едни от най-добрите лекари и знахари, но със всеки ден животът я напускал.       И един ден тя не станала от леглото си. Тогава разбрала, че животът си отива завинаги. [...]

Притча за роднините

"Имало един мъж, който не харесвал родините на съпругата си, защото смятал, че заемат твърде много място в къщата. Той отишъл при един живеещ наблизо учител, тъй като бил чувал много за него, и рекъл: - Моля те, направи нещо! Вече не мога да понасям роднините на съпругата ми. Обичам жена си, но роднините и - никога! Те заемат толкова място в къщата; като че ли постоянно ми се пречкат [...]

Притча за змията

  Имало една змия, която всявала ужас в едно село. Тя хапела и убивала хора. Там  пристигнал мъдрец, проповядващ своята философия за любов и духовно разбиране. Змията случайно чула една от лекциите на мъдреца и така се трогнала, че решила да приложи поученията му на практика.През нощта преживяла „внезапно просветление“ и се зарекла да не хапе хората и вече да не бъде гадна. Около месец след това преобразената змия се държала [...]

Притча за философията на живота

В часа по философия професорът застана на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взе голям празен буркан и го напълни с топки за голф. Попита студентите дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително.     После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф. И отново попита студентите дали съдът е [...]

Притча за Слонът

В ИНДОСТАН СЛЕПЦИ ШЕСТИМА ДА ВИДЯТ СЛОНА БИЛИ ПЪТ. ПРИВИДНО ЦЕЛ НЕИЗПЪЛНИМА, НО ЗНАНИЯ ЖАДУВАЛ ИМ УМЪТ, ТА РЕКЛИ ТЪЙ, ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ТАЗ ЖАЖДА ТЕ ДА УТОЛЯТ.     ДО СЛОНА ПЪРВИЯТ ПРИСТЪПИЛ, НО СПЪНАЛ СЕ И С ЕДНА РЪКА НАПИПАЛ БУТ ОГРОМЕН. Я ГЛЕДАЙ – ВИКНАЛ – ЕТО НА, КАКВО ПО-ЯСНО, ЗНАЧИ СЛОНЪТ ПРИЛИЧА ДОСТА НА СТЕНА!   СЛЕД НЕГО ВТОРИЯТ НАПИПАЛ НА БИВНИКА КОСТТА КОРАВА. КАК ГЛАДЪК, КРЪГЪЛ [...]

Бахова терапия

ОСНОВНИ ИДЕИ И СЪЩНОСТ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА НА ДОКТОР БАХ Основната идея около която е фокусирана цветотерапията на доктор Бах е, че болестта трябва да се търси в дисхармонията между душевните и телесни аспекти на човешкото съществуване. Човек като физично тяло е подчинен на всички закономерности на които е подчинена и природата. И идеята за единството и причинно следствената връзка между психичното и физичното. Класическата медицина разглежда човека от гледна точка [...]

By | юли 3rd, 2018|Услуги|0 Comments

Професионален подбор на персонал

Професионалният подбор на персонал се дефинира като целенасочен диагностичен процес, в хода на който посредством научно обосновани методи, форми и средства се установява съответствието или несъответствието между професионалните възможности на човека и изискванията на професията за която се кандидатства. Професионалният подбор цели точна и достоверна снимка на възможностите и способностите на кандидата за дадена професия. ПРЕДЛАГАМЕ: Система за професионален психологически подбор на кадри, психологическа диагностика, оценката на персонала и формирането [...]

By | юли 3rd, 2018|Услуги|0 Comments

Life Coaching /Решение за житейските ни проблеми/

Коучингът означава подкрепа и придружаване в личностното развитие. Тук става въпрос за осъзнаване от промяна и насочване към избор за нова посока. В този процес се тръгва от потребностите и свързването им с онази мотивираща енергия, която ще задвижи процеса на промяната. Коучингът е мощен подход за постигане на най-доброто в професията и в личния живот. Той ни дава отговор на най-важните въпроси който си задаваме: - Какво искаме от [...]

By | юли 3rd, 2018|Услуги|0 Comments

Групова психотерапия

Груповата психотерапия е форма на психотерапевтична практика при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и останалите участници в групата. Съществуват множество терапевтични групи в зависимост от целите които се преследват. Какво се случва в психотерапевтичната група.....? Груповата психотерапия е толкова стара, колкото и писаната история на човечеството. В терапевтичното пространство са налице множество групи. Според целите, които преследват, школата или направлението, което представляват, те приемат различни названия. Терапевтичната група [...]

By | юли 3rd, 2018|Услуги|0 Comments

Индивидуална терапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем. Психотерапията може да ви помогне при: -Невротични и депресивни състояния, потиснатост, несигурност, неудовлетвореност, тъга, самота, страх, тревожност, загуба на смисъл. - Звисимости към алкохол, наркотици, хазарт. -Психогенни хранителни разстройства - анорексия, булемия -Проблемни свързани с взаимоотношенията в семейството : развод, раздяла, загуба, изневяра, болест и [...]

By | юли 3rd, 2018|Услуги|0 Comments
Load More Posts