Услуги

Индивидуална терапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем. Психотерапията може да ви помогне при: -Невротични и депресивни състояния, потиснатост, несигурност, неудовлетвореност, тъга, самота, страх, тревожност, загуба на смисъл. – Звисимости към алкохол, наркотици, хазарт. -Психогенни хранителни разстройства – анорексия, булемия -Проблемни свързани с взаимоотношенията в семейството : развод, раздяла, загуба, изневяра, болест и […]

Life Coaching

Коучингът означава подкрепа и придружаване в личностното развитие. Тук става въпрос за осъзнаване от промяна и насочване към избор за нова посока. В този процес се тръгва от потребностите и свързването им с онази мотивираща енергия, която ще задвижи процеса на промяната. Коучингът е мощен подход за постигане на най-доброто в професията и в личния живот. Той ни дава отговор на най-важните въпроси който си задаваме: – Какво искаме от […]

Груповата психотерапия

Груповата психотерапия е форма на психотерапевтична практика при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и останалите участници в групата. Съществуват множество терапевтични групи в зависимост от целите които се преследват. Какво се случва в психотерапевтичната група…..? Груповата психотерапия е толкова стара, колкото и писаната история на човечеството. В терапевтичното пространство са налице множество групи. Според целите, които преследват, школата или направлението, което представляват, те приемат различни названия. Терапевтичната група […]

Професионален подбор на персонал

Професионалният подбор на персонал се дефинира като целенасочен диагностичен процес, в хода на който посредством научно обосновани методи, форми и средства се установява съответствието или несъответствието между професионалните възможности на човека и изискванията на професията за която се кандидатства. Професионалният подбор цели точна и достоверна снимка на възможностите и способностите на кандидата за дадена професия. ПРЕДЛАГАМЕ: Система за професионален психологически подбор на кадри, психологическа диагностика, оценката на персонала и формирането […]

Бахова терапия

ОСНОВНИ ИДЕИ И СЪЩНОСТ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА НА ДОКТОР БАХ Основната идея около която е фокусирана цветотерапията на доктор Бах е, че болестта трябва да се търси в дисхармонията между душевните и телесни аспекти на човешкото съществуване. Човек като физично тяло е подчинен на всички закономерности на които е подчинена и природата. И идеята за единството и причинно следствената връзка между психичното и физичното. Класическата медицина разглежда човека от гледна точка […]