Блог

ПРИТЧИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Притча за жената

В малък японски град на остров Окинава умирала една млада жена. Никой не разбрал причината за нейното заболяване, за да може да й помогне. Хората

Прочети повече »
ПРИТЧИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Притча за роднините

„Имало един мъж, който не харесвал родините на съпругата си, защото смятал, че заемат твърде много място в къщата. Той отишъл при един живеещ наблизо

Прочети повече »
ПРИТЧИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Притча за змията

  Имало една змия, която всявала ужас в едно село. Тя хапела и убивала хора. Там  пристигнал мъдрец, проповядващ своята философия за любов и духовно разбиране.

Прочети повече »
ПРИТЧИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Притча за философията на живота

В часа по философия професорът застана на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взе голям празен буркан и го напълни

Прочети повече »
ПРИТЧИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Притча за Слонът

В ИНДОСТАН СЛЕПЦИ ШЕСТИМА ДА ВИДЯТ СЛОНА БИЛИ ПЪТ. ПРИВИДНО ЦЕЛ НЕИЗПЪЛНИМА, НО ЗНАНИЯ ЖАДУВАЛ ИМ УМЪТ, ТА РЕКЛИ ТЪЙ, ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ТАЗ ЖАЖДА ТЕ

Прочети повече »

Бахова терапия

ОСНОВНИ ИДЕИ И СЪЩНОСТ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА НА ДОКТОР БАХ Основната идея около която е фокусирана цветотерапията на доктор Бах е, че болестта трябва да се

Прочети повече »

Професионален подбор на персонал

Професионалният подбор на персонал се дефинира като целенасочен диагностичен процес, в хода на който посредством научно обосновани методи, форми и средства се установява съответствието или

Прочети повече »

Групова психотерапия

Груповата психотерапия е форма на психотерапевтична практика при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и останалите участници в групата. Съществуват множество терапевтични групи в

Прочети повече »

Индивидуална терапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем.

Прочети повече »