Бахова терапия

tinkamiteva_10

ОСНОВНИ ИДЕИ И СЪЩНОСТ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА НА ДОКТОР БАХ

Основната идея около която е фокусирана цветотерапията на доктор Бах е, че болестта трябва да се търси в дисхармонията между душевните и телесни аспекти на човешкото съществуване.

Човек като физично тяло е подчинен на всички закономерности на които е подчинена и природата. И идеята за единството и причинно следствената връзка между психичното и физичното.
Класическата медицина разглежда човека от гледна точка на проблемите с тялото.
Психолозите разглеждат човека от гледна точка на проблемите с психиката.
Със своята терапия доктор Бах създава един нов терапевтичен подход. Като цяло този подход доразвива и утвърждава в практиката една от глобалните и вечни идеи в психологията – идеята за единството и органичната връзка между душата и тялото – между нервно организираната материя и психиката.
Ако се разбира правилно тази взаимозависимост между душата и тялото, то тогава бихме могли чрез промени в тялото да въздействаме на процеси протичащи в полето на душата и обратното.
Идеята на доктор Бах , че болестта трябва да се търси в дисхармонията между душевните и телесни аспекти на човешкото съществуване.
Според него истинските причини за болестта се свеждат до това, че :
личността не действа в съгласие с душата си. Това произтича от конфликта между природните ни потребности и ограниченията на социума.
Личността нарушава принципите на единството между психичното и физичното.
Диагнозата се изгражда въз основа на отрицателните душевни състояния които преживява човек.
Цветовете в терапията на доктор Бах олицетворяват определени психични състояния. Изразено енергетично – честотата на която трептят определени цветове отговарят съответно на честотата на определено психични състояния които човек преживява в определен момент от своя живот. При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в енергийния баланс на организма . И енергийния потенциал в цветовете на доктор Бах привеждат организма в баланс чрез принципа на индукцията.
За изясняване на диагнозата се уточняват следните параметри в живота на личността:
Детство, семейна среда, професионална реализация.
Конфликти с родители, приятели, колеги
Интимни душевни преживявания – връзки, раздели
Употреба на стимулиращи вещества.
Вярвания към които е фиксирана личността.
Трудни житейски ситуации – раздяла, развод, нова работа, преместване и пр.
Анализ върху езика на тялото – стойка, походка, мимика, пантомимика, жестове и пр.
Глас – естественост, престореност, съответен или несъответен на възрастта и пр.
Преобладаващите чувства и пр.
При диагнозата е съществено да се открие действащия принцип в основата на който стои преобладаващото чувство:
– на страх, загуба на контрол, тревожност, ужас, паника, шок
– на самота, егоцентричност, нетърпеливост, резервираност
– на изолация, слабоволие, омраза, завист, ревност, несигурност.
– на отчаяние и апатия, безупречност, работохолизъм, комплексираност, твърдост, чувство за вина, душевен унес, безнадежност, самосъжаление
– на несигурност, недовеерие, обезкураженост, загуба, колебание, неустановеност
– на отчужденост, липса на интерес, сънуване с отворени очи, фиксация в миналото, тъга, тотално изтощение, натрапливости, примиренчество.
– загриженост, нетолерантност, егоизъм, самоотричане,, свръх тревожност, твърдост, ригидност.
За установяване на диагнозата са достатъчни от 1 до 3 изразени симптоми.
Терапията на доктор Бах може да се съчетава и с други лечебни методи в това число с конвенциалната тарапия, с хомеопатията, с психотерапията и води до задълбочаване на лечебния ефект.
Терапията на доктор Бах ни помага да станем по балансирани, по интегрирани и по щастливи. Липсват противопоказания и е подходяща терапия за всички възрастови групи.

|. ГРУПАТА НА СТРАХОВЕТЕ

1.ТРЕПЕТЛИКА – ASPEN – НЕЯСНИ СТРАХОВЕ ОТ НЕИЗВЕСТЕН ИЗТОЧНИК

ПРИНЦИП: Трепетликата е свързана с душевните потенциали на безстрашието и възкресението. В отрицателните и аспекти човек е обладан от несъзнавани страхове.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Непрестанно се страхуват но не знаят точно от какво. Нелогични, нереални , неопределени страхове. Винаги очаква нещо лошо да се случи. С лоши предчувствия.
Те са прекалено чувствителни, изглеждат чупливи. С една обвивка по-малко, с интуитивни способности и се влияят от енергията на другите хора. Ако някои до тях се тревожи и те започват да се тревожат
Имат необикновен усет към зараждащи се конфликти
Изпитват панически страх от тъмнината, от наказание, от преследване , от невидими сили. Страх от страха
Страх от физическо насилие, от изнасилване, от малтретиране, страх от змии.
Склонност към търсене на „изменени състояния на съзнанието” посредством практики или вредни вещества
Непрекъснато има нужда от опора – образа на силния родител

ТИПИЧНИ ИЗРАЗИ:Това не е на добро. От това нищо няма да излезе. Много хубаво не е на хубаво.В къщи има нещо.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При самномбулизъм, говорене на сън, събуждане от кошмари, трудно заспиване.
Пристъпи на безпричинно безпокойство, изпотяване, сърцебиене, тръпки.
При треперене на ръцете
При спазми и гърчове
Смущения в храносмилателния апарат – колики.
При страхове у децата и възрастните.
При астматични пристъпи
Мания за преследване
Панически разстройства.
При деца когато се чувстват несигурни. Малтретирани деца.
Жени претърпели изнасилване
При скъсване с алкохола и дрогата.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Създават чувство на сигурност и защитеност
Осъзнават силата на духовността

ПРЕПОРЪКИ:
Занимания свързани със земята – работа в градината, грънчарство, печене на хляб
Да се избягва всичко което предизвиква емоционални представи – алкохол, продължително излагане на слънце, филми на ужасите и пр.
Поощрения за положителна настройка – „оставям се да ме водят към добро”, „аз имам ангел пазител.

2. ДЖАНКА – PRUNUS CERASIFERA- СТРАХ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ГОСПОДСТВОТО НА УМА

ПРИНЦИП: свързва се с откритостта и спокойствието. В отрицателните си аспекти се свързва страхът от загуба на вътрешен контрол, опитвайки се да подтисне образи от подсъзнанието, които не могат да понесат.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Стремеж всичко да си обясняват и да контролират с главата си. Непрекъснато е контра.
Страх от неконтролируеми душевни сили. Човек се страхува да не „превърти”, да не загуби самоконтрол, или да не полудее. Да не направи нещо против волята си. Крие тези мисли с изключително контролирано поведение – до степен на фобия
Човек усеща себе си като бомба със закъснител с опънати до крайност нерви.
Голямо вътрешно напрежение и сковаване, изразяващо се в ходене напред назад
Възможно е да се стигне до истерични кризи и други характерни изяви, които често се тушират с успокоителни. Удрят си главата в стената
Характерни изрази – „Имам чувството че седя върху буре с барут и всеки момент мога да хвръкна във въздуха”
При тежките случаи съществува опасност от суицид.
Страхуват се от остри режещи предмети.

ТИПИЧНЕН ИЗРАЗИ: Сега ще се побъркам, ще гръмна, ще лудна.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
– При деца с нощно напикаване. Те се контролират през деня толкова силно, че едва пред нощта дават път на страховете си, изразяващо се със спонтанно пускане на урина
– Подходяща за лекуване на натрапливости,, налудни идеи и
психози.
– За хора със суицидни идеи
– При хипопондрици , при паркинсон, при лечение на наркомани.
– При проблеми със щитовидната жлеза.
– При хистерични кризи
– При тремор, сковаване на челюстите
– При пристъпи на ярост до самонараняване.
– Спазми гърчове.
– При нервни сривове.
– За хора претърпели големи умствени и физически натоварвания
– Джанката е за хора които се съпротивляват срещу дивото и негативното у тях.

КОМБИНАЦИИ С ДЖАНКАТА:
с трепетлика – при спиране на лекарствата
с повет – при гърчове
с повет, скална роза, слабонога, витлеемска звезда

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Развиват, кураж, сила, спонтанност
Открива големи душевни и физически резерви

3.МИМУЛУС – MIMULUS – ЯСНИ ПОЗНАТИ СТРАХОВЕ

ПРИНЦИП: Свързан е със смелостта и доверието. В отрицателните аспекти са налице страхове които трябва да бъдат преодолявани.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плахи, стеснителни срамежливи хора, крехки, уязвими, въздържани, които не обичат да са под светлината на прожекторите.
Говорят тихо и страхлив.
Със страх приемат колективната работа.
Особено деликатни и чувствителни към натрапчиви миризми, светлина, шумове, към по-силни дразнители.
Избягват хора и ситуации, изчервяват се или започват да заекват, с тих глас за да не привличат внимание, скромно незабележимо облекло.
С фини черти, приличащи на порцеланови кукли. Изглеждат чупливи.
Лесно се разболяват ако бъдат подложени на по-силен натиск
С невротичен смях

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Само не Аз.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При фобии – агорофобия, клаустофобия и пр.
При страхове от котки, кучета, студ, от смърт, от рак, от тъмнина от нови неща, от болести , от бедност, от самота, да говорят пред хора, да говорят по телефона, страх от сцена, от изпити и пр.
За хора които лесно се изчервяват.
За хора които заекват при среща с хора.
Свръхчувствителни към шум и миризми.
Алергии.
При всички форми на всички първични страхове

КОМБИНАЦИИ С МИМУЛУС:
със слабонога – при чести лапсоси
с лиственица – за трансформиране на непознати страхове.
С трепетлика

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Вдъхват кураж без това да отнема от чувствителността им.
Помага ни да развием възможностите си.
Помагат за отстояване на личното пространство, на собственото АЗ..

ПРЕПОРЪКИ:
Да свикнат да живеят със своята конституция До осъзнаване, че чувствителността е нещо ценно.
Да се оттеглят от време на време на спокойствие.
Да се научат да анализират страховете си за да стигнат до разбирането че мислите в главата ни могат да се материализират.
Мисли за положителна настройка „всяка трудност е възможност за растеж.

4.ЧЕРВЕН КЕСТЕН – RED CHESTNUT – ТРИВОЖНОСТ, ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ДРУГИТЕ

ПРИНЦИП: Свързан е с душевните потенциали на грижата и обичта към другите. Силна енергийна връзка между два индивида.. Енергийно силно податливи.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Прекалени грижи и страхове за другите. Свръх загриженост. Нездрави човешки отношения.
С непрекъснати представи за грозящи опасности и злополуки.. Страхуват се винаги от най-лошото.
С измъчено лице.
Не си дават сметка, че със силната си привързаност вредят не само на себе си но и на тези за които се грижат. Съществува и опасност от енергийно привличане на нещата от които се страхуваме.
Това състояние може да се опише като симбиоза между майката и кърмачето. От това следва задръжка в процеса на развитие и на двете страни. За да функционира едно симбиотично състояние то трябва да се поддържа в равновесие.
Проектират върху другите своите страхове и своите проблеми.
Това е връзка на „погрешно ниво” Човек използва несъзнателно другия като обект към когото може да проектира собствените ограничаващи мисли, страхове и съмнения.

ТИПЕЧЕН ИЗРАЗ : Аз отговарям за всички и за всичко

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При отбиване на кърмачето, както на кърмачето, така и на майката.
При натрапливи тревожни мисли за другите
При проблеми със съня
Обща депресия.
При студени крайници, ниско кръвно, сърдечни оплаквания
При нездравословно отношение към храната.
При развод.
Ако хората са обладани от своите пороци и желания.
Когато децата още не са си скъсали пъпната връв с родителите
Когато сме зависими от нещо
Помагат да се развържат онези порочни връзки, резултат от лоши навици които могат да съсипят взаимоотношенията вътре в двойката.

КОМБИНАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КЕСТЕН С:
със склерантуса при булемия
с джела – при развод

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Разхлабва се симбиотичната връзка
Осъзнават, че не могат да предотвратят това което съдбата е определила.
Придобиват способности да предават в трудни ситуации положителни мисли за сигурност, здраве,смелост.

5. СКАЛНА РОЗА – ROCK ROSE – УЖАС, ПАНИКА, ШОК, КАТАСТРОФА

ПРИНЦИП: свързан с душевните качества на смелостта и устойчивостта. В отрицателните аспекти личността се чувства застрашена в критични положения като природни бедствия, злополуки, внезапни болести при които човек не може да се справи с първичната сила на енергията. Всичко се развива бързо и в погрешна посока. Личността е отделена от своето висше АЗ и се свива изпълнена със страх.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Изключително остри страхови състояния на ужас и паника
Налице е остра душевна криза и тревога от първа степен.
Човек е извън себе си от смразяващ ужас и страх. – не чува, не вижда, не говори, сърцето му е замряло.Това състояние може да се опише като удар в стомашната област, понеже е пренатоварен слънчевия сплит.
Събитието се развива много бързо е не може да се овладее от нервната система..
Човек се чувства безпомощен пред могъществото на първичните сили.
Човек се поти от страх.
Това състояние обикновено е остро и в повечето случаи преходно.
Струва ни се че всичко се срутва отгоре ни

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Помощ изпадам в паника

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При чувство за опасност, страх и ужас
При загуба на съзнанието.
Студена пот, сърцебиене, вледеняване.
При спазми в стомаха, гадене , уригване.
При хронични проблеми на храносмилането.
При затормозен слух, говор и зрение.
За децата които нощем се събуждат от кошмарни сънища.
При деца които често получават сърцебиене и изпотени ръце.
След автомобилна катастрофа без телесни повреди.
При слабо развита надбъбречна жлеза.
За хора които енергийно бързо се изчерпват – вегетативно лабилни
При хора които се занимават с интелектуален труд и внезапно се сблъскват с първичния мрак вътре в себе си.
При слънчев и топлинен удар.
За хора от нервно-лабилни семейства. При хора които се дрогират.
При панически атаки, при пълен блокаж. При големи паникьори.

КОМБИНАЦИЯ НА СКАЛНАТА РОЗА С:
с повет при припадъци.
С витлеемска звезда – при шокови състояния.
С червен кестен – когато притесненията за нашите близки пререстват в паника.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Освобождава личността от нейното страхливо вцепенение и изтласква махалото от отрицателния полюс.. Страхът се превръща в смелост.

||. ГРУПАТА НА САМОТА

1.КАЛУНА ИЛИ ЕРИКА – HEATHER – ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СЕБЕ СИ

ПРИНЦИП: свързана с душевните качества на отзивчивостта и готовността за помощ. В отрицателните си аспекти е като човек който кръжи около себе си и своите проблеми.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Бъбриви, егоцентрични, егоистични, ексцентрични, инфантилни способни да вземат, но не и да дават.Хора заети изцяло със себе си. Нарцис.
Склонни да преувеличават и да правят от мухата слон. Да си измислят небивалици.
Усещат в душата си голяма празнота която често са склонни да я запълват с храна. Това са хора които се хранят от вниманието на другите.
Усещането което оставя у другите е дълбока умора, зареждат се от енергията на другите. Не зачитат границите на другите
Създават напрежение у околните , защото ги засипват с думи.
Те непрекъснато се нуждаят от вниманието на другите и използват алогични модели за го постигнат. Използват партньора си за слушател.
Като захапят не изпускат лесно жертвата си. Пред него са беззащитни Червения кантарион и Мимулуса.
Способни са на непознати хора да разказват надълго и нашироко интимни неща от живота си. Приличат на непораснали деца.
Водят продължителни разговори по телефона. Логорейци.
Почти всяко изречение започва с АЗ. Играят ролята на неразбрани.
Няма уши за проблемите на другите. Досадници които занимават целия свят със себе си. Не могат да си представят, че другите имат проблеми. Само вземат, липсва обмен.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Аз съм най-велик

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
За деца които са фокусирани върху себе си, които търсят внимание. Нуждаещото се малко дете което държи в ръцете си околния свят.
За хора с трудно детство лишено от близост и емоционална топлина.
За булемици
За хипохондрци

КОМБИНАЦИЯ НА КАЛУНАТА С:
с лиственица – когато зад проблема се крие комплекс на малоценност
с цикория – когато зад проблема се крие нужда от любов.
С мимулус – при страх от отхвърляне .

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Съвършени приятели, оптимистични и весели със способност за общуване и винаги на разположение.
Те са хората на които можеш да имаш пълно доверие
Трябва да извървят пътя от малкото искащо дете до възрастния който може и да дава.
Може безрезервно да се посвети на друг човек или определена задача.

ПРЕПОРЪКИ:
– Да се упражняват в изслушване на околните.
– Съзнателно да изчакват естествения ход на събитията.
– Да се ангажират с групови проблеми – оказване на помощ и пр.
– Мисли за положителна настройка – „Давам и ще ми се даде”

2. СЛАБОНОГА – IMPATIENS – НЕТЪРПЕНИЕ – ТЕЗИ ЗА КОИТО НЕЩАТА НИКОГА НЕ СТАВАТ ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО

ПРИНЦИП:Свързан е с търпението и кротостта. В отрицателните аспекти проявява нетърпеливост и поради вътрешното си напрежение проявява раздразнителност.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всичко сега, веднага, незабавно.
Нервност, нетърпение, раздразнителност, амбициозност, свръхреакции.
В главата им всичко протича много бързо и околната среда изглежда твърде бавна.
Тяхната реакция е светкавична, говорят бързо, и вземат решение бързо.
Чувстват се като расови коне принуден да работи като впрегатно животно.
Не могат да понасят мудността и несръчността на околните и често им изземват функциите. Предпочитат да работят сами, спазвайки своето темпо.
Липса на такт и дипломатичност спрямо по-бавните.
Силна потребност от независимост
Те са потенциално застрашени от злополуки поради своята необозданост и невнимателност.
Често изразяват състоянията си с жестове – барабанят с пръсти, люлеят се на стола.Ако състоянието не се прояви с движение могат да се появят кожни обриви.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Много съм обезпокоена – другите са твърде бавни.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
– Високо кръвно.
– Проблеми със счетовидната звезда.
– Хранителни разстройства – подуване на стомаха, гастрит, язва.
– Лаздразнителност и нервност
– Сърбежи, тикове, заекване, лапсоси
– Смущения с концентрацията.
– При силно изчервяване, което може да се с мени с крайна бледост.
– При силното вътрешно напрежение което може да доведе до спастичти болки в различни части на тялото.
– Чести свръхфункции от всякакъв род.
– За деца които проявяват нетърпимост и ярост
– за родители които проявяват нетърпение в контакта с децата си
– При проблеми със съня

КОМБИНАЦИЯ НА СЛАБОНОГАТА С:
– с бряст – при хора които работят на високи обороти.
– с бор – при ситуации свързани със самоупрекване.
– с върбинка – при фанатиците.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
– Отличават се със голямо съчувствие, деликатност и търпимост.
– Проявяват разбиране и тактичност
– Бързо схващат, мислят и действат.
– Помага да се овладее темпото. Спокойна търпеливост.

ПРЕПОРЪКИ:
– Да се научат да въздържат активността си, да оставят нещата да се развиват, да проявяват търпение.
– Много често състоянието на слабонога е само върхът на айсберга
– Да не се смесва със състоянието на ВЪРБИНКА , КЪДЕТО НАПРЕЖЕНИЕТО Е СВРЪХ ИЗБЛИК НА ВОЛЯ
– Преди всяко изказване да се поемат дълбоко въздух.
– Физически натоварвания – тенис на маса, танц степ.- Възстановителен сън.
– Мисли за положителна настройка «задълбоченост вместо темпо».

3. ВОДНА ТЕМЕНУГА – WATTERVIOLET -НЕ ИСКА ДА ВИЖДА ХОРА – АЗ СЪМ НАД ДРУГИТЕ

ПРИНЦИП: свързана е с душевните качества на смирението и мъдростта. В отрицателните си аспекти се оттегля с резервирана гордост, високомерие, надменност.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Вътрешно резервирани, изолиращи с подчертано чувство за превъзходство и независимост. Често хората ги възприемат като високомерни и арогантни.
Притежават силен самоконтрол и поради това изглеждат откъснати и недостъпни, дистантни, горделиви и хладни
Не се бъркат в чужди работи, но отхвърлят всякаква намеса в своите работи.Предпочитат да се справят сами със проблемите си.Не позволяват да им се помага.Поради което понякога се чувства изолиран.
Със самочувствие, че са нещо повече от другите и трудно създават контакти. Не могат да изграждат истински приятелства. Не са способни да изпитват чувства. Не могат да водят безполезни разговори
Говорят с приятен глас, който не биха повишили дори ако ги ударяг, мразят конфликтите и хората които спорят.
На външен вид са подредени, прецизни, добре сресани, с изискано облекло. Не обичат да са под светлината на прожекторите
Не умеят да си почиват.
Не се карат, не спорят, но и не прощават.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Аз съм си достатъчен

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При множествена склероза
При аутизъм
При проблеми с гърлото – органа на комуникацията.
При артроза
При белодробни проблеми

КОМБИНАЦИЯ НА ВОДНАТА ТЕМЕНУГА С:
– агримония и лественица

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Сърдечни, спокойни, тактично сдържани.
Вътрешно независими, уравновесени.
Справя се добре сам, обича да остава сам
Издига се над дребнавостите.
Работят сигурно и съвестно.
Започват да изпитват удоволствие, че са част от цялото.

ПРЕПОРЪКИ:
Да се занимава с любими дейности свързани със земята
Да установява контакт с Висшето АЗ на всеки човек
Мисли за положителна нагласа: „Нуждая се от света и той се нуждае от мен.”

|||. ГРУПАТА НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛИЯНИЯ И ИДЕИ

1.АГРИМОНИЯ /AGRIMONIA/ – УМСТВЕНИ ТЕРЗАНИЯ СКРИТИ ЗАД ЮНАШКА МАСКА

ПРИНЦИП: В положителните си аспекти е свързана с душевните потенциали и способности за конфронтация и радост. В отрицателното си аспекти се опитва да се изолира от тъмната страна на живота и не могат да интегрират жизнения опит в личността си.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Умствени терзания скрити зад юнашка маска, външно весел, вътрешно подтиснат. Показва пред света само безгрижие и задоволство, сякаш са най-веселите, безгрижни и оптимистични хора на света.
Склонни са да омаловажават нещата, преиграват, замазват, не са искрени и винаги са пресилени. С неестествен и пресилен смях
Жадни за обич и симпатия. Търсачи на силни усещания.
Вербалната и невербалната комуникация се разминават
Изключително внимателни към околните, общителни , добри приятели и партньори, посредници при дипломатични мисии, миротворци.Винаги в движение.
Не обичат да тревожат другите с проблемите си.
Вътрешно са измъчвани от страхове и опасения. Не могат сами да останат. Търсят компания и разнообразие за да избягат от проблемите. Играят ролята на веселяци, сякаш не живеят в този свят.
Склонни са към замъгляване. Подтискайки част от себе си губят контакт със света. Подтискат чувствата си.
Склонни са към зависимости – алкохол, наркотици, пушене, храна и др.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз трябва винаги да съм усмихнат и смел; Това как се чувствам няма значение.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При проблеми в пуберитета, при тикове – подръпване, галене и въртене на косата. Гризене на ноктите. Леко треперене. Скърцане със зъби.
При склонност към замъгляване при наркомани, алкохолици,
Непреработените проблеми водят до лош сън, трудно заспиване,
При безпокойство, главоболие, цистит, запек.
Акне, екземи
Проблеми с оралния сегмент
Ставни болки
При психично рухване.

КОМБИНАЦИЯ НА АГРИМОНИЯТА С:
С бук – когато толерантността е игра
С джанка – вечно веселият
С орех.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Настъпва успокоение, уравновесяване, баланс.
Способност за преценка и силите за да се изправи срещу проблемите.
Човек осъзнава относителността на всички проблеми и интегрира в живота си и лошите си страни.
Проявяват аналитичност, разум, дипломатичност.
Осъзнават, че няма светлина без сянка. Развиват способност да приема фактите обективно. Способни са да намерят мир вътре в себе си.
Установяват връзка между различните нива на личността си.

ПРЕПОРЪКИ:
Да разпознава вътрешните противоречия и да се търси връзката помежду им.
Да живее повече в дълбочина отколкото в ширина.
Подходящи са упражненията на йогите за хармонизиране на енергийната система.

2. ЧЕРВЕН КАНТАРИОН – CENTAURY -СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛИЯНИЯ И ИДЕИ ,СЛАБОВОЛЕВ, РАБОЛЕПЕН

ПРИНЦИП: Свързан е самоутвърждаването и реализацията. В негативен аспект е свързан с нарушено отношение към собствената воля. Продънена каца.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Това е Перпеляшка използвана от всички и без способност да се противопостави
Винаги се чувстват изкупителна жертва.
Готов е да направи това което се очаква от него. Оставя се лесно да бъде убеден.
Зависим от мнението на хората и следва желанията им
Слаба реализация, пасивност, слаба воля, добронамереност, угодничество, сервилност
По скоро роб, отколкото съзнателен помагач. Често вършат работа която не им носи удоволствие.
С ниско самочувствие и склонност да приемат възгледи и мнения на по силни личности.
Липсва им собствена индивидуалност и предпочитат да живеят в сянката на някои друг. Със желание за невидимост. Слабоволеви.Раболепни.
Не умеят да защитават интересите си, и дори не се оплакват. Всички ги използват.
Не умеят да защитят личното си пространство. Депресивни.
Не са полезни нито за себе си, нито за другите.
Със смирен външен вид. С евтини дрехи, с неутрални цветове, защото си мислят, че не заслужават повече.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Мен винаги ме използват. Аз съм мека Мария.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
За хора които трудно казват НЕ
За хора със слаба воля.
При проблеми с гръбначния стълб
Анемия
При прекратяване на връзка
За хора които винаги се чувстват уморени, бледи и отпуснати.

КОМБИНАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КАНТАРИОН С:
с джел – в ситуация когато му писне, че е използван
с бор – когато ситуацията е съпроводена с чувство за вина.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Научават се да си пазят границите.
Осъзнават, че за да помогнат на другите първо трябва да си помогнат на себе си.
Умеят да се вградят пълноценно в обществото, като запазват своята индивидуалност.
Работят в полза на другите по свое вътрешно убеждение.
Посвещават живота си на действителна цел.
Умеят да отказват без да се чувстват виновни от това.

ПРЕПОРЪКИ:
Преди всяко решение да си постави въпроса: „какво искам всъщност да направя”
При всяка молба от околните да преценява какви са истинските им мотиви.
Да се научат да отказват , казват НЕ, без да се чувстват виновни от това.
Поощрения за положителна настройка: „Само аз съм отговорна за собствените си дела”
„Аз съм, аз мога” е тяхната мантра

3.ДЖЕЛ / ВЕЧНО ЗЕЛЕНО/ – HOLLY – ОМРАЗА, ЗАВИСТ И РЕВНОСТ – ЗЛЪЧНИ ИЗБУХЛИВИ И ГНЕВНИ

ПРИНЦИП: въплъщава принципа на божествената и всеобхватната любов. Това е идеята за вечната любов, вечната истина, съзнанието за единство, доброто начало.В отрицателните си аспекти въплъщава отрицание, омраза и самота

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Това състояние е обратната страна на любовта – ревност, отмъщение, омраза, завист, недоволство, злорадство, злъчност, раздразнителност, гняв, избухливост, кибритлии
Състояние в което се изпитва желание за конфликт, т.н. драки. Непрекъснато се търсят поводи за спор и агресивно поведение. Това състояние е много заразително.
Подозрителни , мнителни, алчни, напрегнати, Фиксирани върху идеята да не ги минат.
Силно желание за притежаване.Искат всички да са като тях
Непрекъснати оплаквания от другите, във всичко отгатва нещо отрицателно

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Винаги получавам по-малко от другите. Все аз съм прецакания.

ПОДХОДЯЩИ:
При избухливост и агресия
За хора които са израснали без любов.
При ревност
При внезапна висока температура
При тежки инфекции с втрисане.
Лекува чувства които всички изпитваме, но не го признаваме.
В крайния стадии на неизлечима болест
При раждане на второ дете в семейството
При внезапни пристъпи на яд, ярост, ревност
Проблеми с черния дроб, язва.

КОМБИНАЦИЯ НА ДЖЕЛА С:
с бук и лоза – при алергии
с витлеемска звезда – при травми от детството.
ПРИ ИНТРОВЕРТИТЕ ДЖЕЛА МОЖЕ ДА СЕ СМЕНИ С ДИВ ОВЕС

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Това е есенция която може да победи омразата. Стават по-меки.
Стига се до осъзнаването, че омразата е роля на губещия, че притежаваме големи способности да обичаме.
Човек открива и признава, че притежава тези отрицателни човешки чувства, които като огледало ни показват това което ни липсва.
Осъзнава се откъде идваме, към какво принадлежим и че всички сме деца на любовта

ПРЕПОРЪКИ:
Напишете огнено писмо до човека който мразите. Изкарайте на бял свят цялата болка и страдание. Ако ви се иска използвайте и ругатни. Писмото ще ви послужи за да се отървете от всичките душевни отпадъци. След това го накъсайте на парчета и го хвърлете в тоалетната чиния.
Йога упражнения.
Групова работа в най-различни форми.
Поощрения за положителна настройка – обичам и съм обичан – чувствам, че съм свързан с всичко.

4.ОРЕХ – WELNUT – ЗАЩИТА ПРИ ПРОМЯНА

ПРИНЦИП: Свързан е с принципа на новото начало и непринудеността.Осигурява
прехода. В отрицателните аспекти човек е затруднен да взема решения, понеже съзнателно или не, е обвързан с част от свята личност с решения или зависимости от миналото.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Несигурност, податливост на влияния и колебание във фазите на ново начало Цвят който осигурява прехода. Големи промени са свързани със значителен стрес и нараснала вътрешна несигурност.
Тези хората са податливи на внушения, връщат се към стари привички, изпадат в сантименталност, държат на традицията и се страхуват да вземат решение.
Причините за това се крият в кармата, когато още не са разпознати стари неправилни решения.
Обикновено тези хора са много самостоятелни, но временно могат да станат колебливи поради семейни съображения, обществена обвързаност, сантиментални спомени и пр.
При жизнено важни решения трудно се освобождава от влиянието на силни и впечатляващи личности – учител, партньор и пр Поради неочаквано външно събитие е принуден да преосмисли изцяло живота си.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Дали ще се справя

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Когато назряват решаващи промени – нова вяра, ново партньорство, бременност, прохождане, пубертет, растящи зъби, нова работа, биологични промени, климактериум, при безнадеждна болест., при пенсиониране, след психотерапия, сред развод
За хора които са решили да направят крачка напред в живота си, да скъсат с остарели схващания, да оставят зад себе си стари ограничения. Тази раздяла със стари връзки, мисли и чувства е винаги болезнена и се отразява и на тялото.
За лечители при защита срещу енергийното излъчване на пациентите
За енергийно задържане на хомеопатично лечение.
За подпомагане на лечението на наркомани
При силна чувствителност от промени във времето.
При склонност от често боледуване
Имуноукрепващо

КОМБИНАЦИЯ НА ОРЕХА С:
с бор – в ситуации когато имат затруднения със защитните си аргументи
с дива ябълка и червен кантарион – за енергийна защита

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Помага за освобождаване от сенките и веригите на миналото
Осъзнават , че човек вътрешно е напълно свободен.
Преследват неотклонно целите си въпреки всички препятствия
– Приема новото непринудено и открито. Вижда закономерностите които се крият зад промените. Подсилва собствената енергия.
– Подсилва индивидуалността. Помага да бъдем себе си.

ПРЕПОРЪКИ:
Във фазата на промени да спи достатъчно и да се храни разумно
Да избягва всички странични фактори които могат да засилят несигурността и
Да медитира
Мисли за положителна настройка – Следвам само вътрешните си импулс.

|V. ГРУПАТА НА ОБЕЗКУРАЖЕНОСТ И ОТЧАЯНИЕ – АПАТИЯ

1. ДИВА ЯБЪЛКА – КИСЕЛИЦА MALUS PUMILA – САМООМРАЗА И ЧУВСТВО НА НЕЧИСТОТА

ПРИНЦИП: Свързан е с реда, чистотата и съвършенството. В отрицателните си аспекти са фокусира върху безупречността на тялото, душата и всичко което ги заобикаля

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Преувеличаване на принципа на чистотата в духовната и материална сфера.
Мания към свръх ред и чистота. Изразен стремеж към душевна хигиена
Всичко което се отклонява от идеала за съвършенство ги прави тъжни, отчаяни и понякога с отвращение към самите тях. Това може да бъде една отрицателна мисъл, остра забележка, две безобидни пъпки и пр.
Страх да не направи нещо което да противоречи на вътрешната му природа.
Имат чувството че трябва да се пречистят от лошите мисли.
Отдават голямо значение на подробностите, като изпускат цялото
Проявяват раздразнителност по нищожни поводи.
Безмислено се суетят над нещо, като мухи без глави.
При кожни обриви, изпотяване, пъпки и пр изпитват отвращение към себе си.
Свръхчувствителни към болка, насекоми, бактерии
Силен стремеж към чистотата до натрапливости Непрекъснато си мият ръцете
Страх от развалени храни, нечисти тоалетни, замърсяване на околната среда.
Страхуват се от уроки. Задръстени в емоционален план.
Те са силно чувствителни на по фино нива и това несъзнавано натоварване често създава чувство , за замърсеност, задръстеност.
Срамуват се от тялото си – дебело, слабо, с косми, миризливо с пъпки.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Усещам се омърсен
ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При страхове от насекоми, бактерии, развалени ястия и инфекции.
За допълнително лечение на акне, кожни смущения от всякакъв вид обриви в комбинация с други цветова от системата /5какпи са достатъчни за превръзки и компреси/.
За хора които живеят и работят в нездрава вредна обстановка.
За хора които работят в болници, рудници, с вредни вещества и пр.
При отвращение от секса.
При чувство за гадене, повръщане, погнуса
За бременни през първите три месеца от бременността.
За хора които са фиксирани към моралната чистота в отношенията.
При диета за отслабване. При камъни в жлъчката
За по-бързото отстраняване на последиците от простуди, карати, и горни дихателни пътища.За отстраняване на последиците от антибиотици.
Срещу вредители при растенията, и при засилване при присаждане.

КОМБИНАЦИИ НА ДИВАТА ЯБЪЛКА С:
с ореха – при силно чувствителните личности.
С бор – при идеи за първородния грях
С мимулус при страхове от заразяване с микроби.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
Личността става по толерантна, по великодушна, не се вълнува от дребни неща и вижда явленията им в истинската им същност.
ПРЕПОРЪКИ:
Умерен начин на живот, достатъчно сън и почивка. Медитиране
2. БРЯСТ ПОЛСКИ – ELM – СЪКРОШЕН ОТ ОТГОВОРНОСТИ, ЧОВЕК КОЙТО ДВИЖИ МНОГО НЕЩА

ПРИНЦИП: свързан с принципа на отговорността. В отрицателните си аспекти се проявява като „слабите моменти в живота на силните личности”

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Чувстват, че задачите са ги затрупали и отговорностите са нараснали неимоверно.
Това са личности които движат много неща на много фронтове.
В това състояние на пълно изчерпване виждат проблемите си в изкривена перспектива.
Това са отговорни хора изцяло предани на своите задължения
Много често забравят, че физическите сили не са ограничени и работят до пълно изтощение.
Възникват преходни съмнения в способностите. Човек не знае откъде да започне и затъва в дейност в която се преживява като незаменим.
Чувство за недостиг на сили пред предстоящи задачи
Те са перфекционисти и искат всичко да свършат сами- Те са лидери които не разбират ролята на шефа.
Липсва им глобалност в мисленето

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: И без това няма да се справя

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
В състояния на пълно физическо и психическо изчерпване. „Дава заето”
За жени в климактериума, когато професионалното натоварване съвпадне с пасивната фаза на организма.
При състояния когато се изпитва несигурност от обичайни неща.
При високо кръвно налягане.
Инфаркти, инсулти, исхимична бовест
След раждане
За работохолици
При болки в гръбначния стълб
За тийнейджъри, когато трудно изживяват физическите си и психическите си промени.

КОМБИНАЦИИ НА БРЯСТА С:
с маслина – след раждане
с повет, кестенова пъпка, тинтява, лиственица – подходяща за хора изправени пред големи изпитания
със слабонога – при работохолизъм
с витлеемска звезда – при повтарящи се лоши ситуации

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Дава на силните енергия в момент на тяхната слабост – Енергията на бряста се сравнява с ободряването на амоняка.
Помага да видят проблемите в техните действителни измерения
Твърдо вярват, че ще получат помощ

ПРЕПОРЪКИ:
Да осъзнае че има задължения и към собствената си личност.
При планиране на дейностите си да включва повече фази на почивка.
Мисли за положително програмиране – „всеки поема толкова отговорности колкото може да понесе”.

3. ЛИСТВЕНИЦА – LARCH – ЛИПСА НА УВЕРЕНОСТ, КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ

ПРИНЦИП: Свързана е с вярата в себе си. В отрицателните си аспекти човек предварително се чувства под нивото на другите. Усещането е , че няма гръб , няма на кого да се облегне.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Очакване на неуспех поради липса на вяра в себе си Комплекс за малоценност.
Човек предварително се чувства по неспособен от другите. Вярва в това и не започва. Очаква винаги несполуки.
Предварително се отказва и по този начин не разгръща потенциалите си и изпростява.
Подсъзнателно изживява тъга от неосъщественото.
Личността е привързана към отрицателния опит на миналото.
Колебливостта и пасивността съпътстват живота на тези хора.
Децата в това състояние се чувстват като неудачници в училище.
Страхуват се да не сбъркат, и поради това не опитват и най-банални неща. Чувстват се не толкова умни, не толкова добри, не толкова морални.
Възхищават се на другите без завист.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Не ме бива за това.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При смущения на съзнанието за личното АЗ.
Преди изпити, при развод. При страх от провал.
Класическа есенция „при проблеми с шефа”.
При деца които са плахи и искат мама и тати да вършат всичко вместо тях.
За лечение на алкохолици.
При смущения на потентността.
За всяка ситуация която ни изглежда трудна.
При болки в гърба, в гръбнака.

КОМБИНАЦИИ С ЛИСТВЕНИЦАТА:
с маслина – при силно изтощение
с бор – ако е в морален аспект и се чувства виновен.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Тази енергия помага за освобождаването на самоограничителните представи на личността за реализиране на способностите ни.
Пристъпва се към действие със съзнанието че изходът може да бъде както положителен, така и отрицателен.
Дава усещане за гръб, за решителност и чувство, че може да се рискува.

ПРЕПОРЪКИ
Да си изясни, че всеки преживява това което мисли.
Да търси нов опит, нови хора, да се занимава с любимите си занимания за да опознае другите страни на своята личност.
Мисли за положителна настройка – „всеки ден е ново начало”, „мога, искам, правя го”.

4. ДЪБ – OAK – УНИЛ ОТЧАЯН, НО ПРОДЪЛЖАВА БОРБАТА

ПРИНЦИП: Свързан с душевния потенциал на силата, издръжливостта и твърдостта. В отрицателните си аспекти тези характерни черти се използват твърде много.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Аз ще се боря до край. Всеки момент може да рухне, но работи даже и на колене.
Упорит, съвестен, но малко глуповат. Не познават думата почивка.
Всичко прави сухо, сковано машинално, без радост. Работата се превръща в самоцел и човек се превръща в машина.
Готов да се труди неуморно, вманиачен на тема дълг. Винаги готов да поеме допълнително работа. Това са хората на дълга.
Никога не се оплакват, никога не признават, че са изморени.
Немарливи към себе си, разболяват се само в неделя. За тях почивката е възможност да свършат някоя друга работа.
Вътрешно се чувстват в безизходица.
Когато нещо е по продължително може да изпадне в криза за 1г.
Чувството е че носят всички на гърба си.
Те понася големи натоварвания.
Имат силна воля, смелост, вярност към дълга, непоколебима надежда и високи идеали.
Забравили са, че животът се осмисля не само от постижения и победи.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Повече не мота, ама трябва.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Износване на ябълката.
Високо кръвно налягане.
При проблеми със ставите, коксартроза.
Склерозиране на кръвоносните съдове, бюргер.
При нервни кризи.
При проблеми с черния дроб.
При проблеми със щитовидната жлеза – хашимото, възли
При мъжете води до рак.
При дископатии.

КОМБИНАЦИИ НАДЪБА С:
С червен кестен и габър – при продължителни грижи за болен човек.
С цикория – когато с грижите си към някого липсват граници.
С върбинка – когато на човек всичко му идва в повече.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Възвръща силата, увереността и радостта от живота.
Дава устойчивост, стабилност.
Започват по-гъвкаво да следва вътрешните импулси на своето Висше Аз, жизненият път става по лек и по-приятен.

ПРЕПОРЪКИ:
Да започнат да правят неща за собствено удоволствие – отпуски , пътувания, любими занимания.
Двигателни упражнения за врата и раменете.
Мисли за положителна настройка – „от радостта произлиза силата”.

5. БЯЛ БОР – PINE – ВИНА И САМОУПРЕКВАНЕ

ПРИНЦИП: Свързан е с душевните качества на разкаянието и опрощението.В отрицателните аспекти на бора човек вътрешно се чувства свързан с вината.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
С упреци към самите себе си, с чувство за вина и липса на смелост. На несъзнавано ниво вината има нужда от наказание.
В обикновен разговор често търсят извинение.
Трудно прощават, поема вината върху себе си.
Често имат усещане за гузна съвест.
Чувстват се отговорени за грешките на другите.
Поставят си високи изисквания повече отколкото изискват от другите.
Дори и при успех се упрекват вътрешно, че не всичко е както трябва.
Имат отрицателно схващане за същността си.
Свръх отговорни към работата която вършат и лесно изпадат в емоционален стрес.
С чувство за малоценност и очакване да бъдат наказани. Не очакват нищо за себе си.
Извиняват се когато са болни.
Дълбоко в себе си се чувстват като страхливци. Оставят се да се държат зле с тях без да се бунтуват.
Трудно приемат похвали или награди защото си мислят, че не ги заслужават.
Често поведението им е детско и страхливо.
Прекалено подценяват себе си – отрицателен нарцисизъм.
Възприемат сексът като грях.
Стигат до деградация на личността, до мазохизъм, до примиряване с нещастията и прекалените натоварвания.

ТИПИЧНИ ИЗРАЗИ – Аз съм виновен за всичко.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
За хора които не могат да прощават.
При депресивни нагласи.
При автоимунни заболявания – хашимото, ревматоидни артрити.
При пълно физическо и психическо изтощаване.
При сексуални проблеми – садо-мазо.

КОМБИНАЦИИ НА БЕЛИЯ БОР С:
със скална вода – когато животът на човек е подчинен на перфекционизмът. Това на несъзнавано ниво е – аз се наказвам с начина си на живот.
С мимулус – когато човек се страхува да не сгреши.
С червен кантарион и джел.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Стигат до осъзнаването, че човек не трябва да се чувства виновен, защото преди да се роди вече е опростен.
Признават си грешките, приемат ги, но не преувеличават тяхното значение.
Имат чувство за разкаяние, но не и за вина.
В това състояние има дълбоко разбиране за човешката същност и особено за човешките чувства.
Проявяват търпение, смирение и вътрешна скромност.
Стигат до осъзнаването, колко е важно да подкрепяме себе си и истински да се зарадваме. Есенцията носи енергията на прошката.

ПРЕПОРЪКИ:
Да е уверен в себе си, че всеки човек заслужава обич.
Упражнения на йогите за свързване на чакрите. Гимнастика сутрин.
Да открие къде надхвърля възможностите си и да си поставят изпълними задачи.
Мисли за положителна настройка – „Харесвам се такъв какъвто съм”.
Ако сами не си дадем прошка няма да може да простим и на другите.

6. ВИТЛЕЕМСАКА ЗВЕЗДА – STAR BETHLEHEM – ШОК

ПРИНЦИП: Свързан с душевния потенциал на пробуждането и насочването. В отрицателния си аспект човек е застинал в душевна дрямка , в душевно притъпяване.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Тези хора се чувстват нещастни, тъжни, парализирани от грижи след разочарования, лоши новини, злополуки и други шокиращи събития.
Тези събития могат да датират още от детството и да са неосъзнати.
В тежки моменти не могат да приемат утеха.
Тези хора изглеждат фини и леко потиснати.
Те говорят тихо и гласът им затихва още повече към края на изречението.
Движат се бавно и имат влечение към магичното.
Блокирани са вътрешни фини системи и информацията не преминава през различните нива на енергия. При най-малкото енергийно въздействие се претоварва и блокират.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ – Това ми дойде в повече. Това не мога да го понеса.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При всички последици от физически, душевен и духовен шок. Независимо от това дали тази травма е възникнала при раждането или едва вчера.
При душевни травми с които човек не може да се справи.
При психосуматични смущения на слуха, зрението.
При чувство за напрежение в гърлото , при нервни смущения в гърлото.
При силни менструални болки и кръвотечение.
При новини които ни оставят без дъх и сила.
При остра фаза: треперещи колене, липса на глас, сърцебиене, загуба на съзнание, внезапно изпотяване.
В последваща фаза: безсъние, сърдечни проблеми, болки в стомаха.
Вегитативна дистония. Тревожност.
При загуба на близки, разочарования, раждане, катастрофа.
Разлика между нокът и витлеемска звезда:
При нокътя несъзнавано желание да се възприемат някакви минали събития.
Витлеемската звезда – невъзможност да се преодолее някакво преживяване.

КОМБИНАЦИЯ НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА С:
Със слабонога и агримония, ако се опитва да скрие чувствата си.
Със скална роза при панически страхове.
С повет при самномбулизъм.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Най-важния цвят за спешна помощ.
Той неутрализира шокиращите въздействия и дава ход на възстановителните механизми на тялото.
Събужда личността от нейния душевен унес.
Съживява енергийните връзки.
Възстановява енергийната цялост, запушва пробивите на аурата.

ПРЕПОРЪКИ:
Не е възможно да се помогне при остри състояния.
Лимфен дренаж.
Мисли за положителна настройка „освобождавам блокираните енергии”.

7.СЛАДЪК КЕСТЕН – SWEET CHESTNUT – СИЛНИ ТЕРЗАНИЯ, В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА, БЕЗИЗХОДИЦА

ПРИНЦИП: Свързан е с принципа на избавлението. В отрицателните си аспекти човек е дълбоко убеден, че няма вече надежда за помощ. Това е цветът на мъчителното вътрешно състояние в което се мисли че е застрашена душата. Безнадеждност и отчаяние.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Това е най дълбокото отчаяние, Човек е стигнал до границата на онова което може да понесе. Това е състояние на крайно душевно изчерпване.
Силата на страданието е най тежко. Чувството е на безпомощност и беззащитност, безнадеждност.
Човек се чувства напълно загубен.Няма вчера и утре има само празно отчаяно настояще.
Това е най силната конфронтация на човек със самия себе си, последен опит да се противопостави.
Силата на страданието изглежда че надхвърля човешките възможности и границите на издръжливостта са доведени до крайност.
Този тип хора се стараят да скрият вътрешното си отчаяние от близките си.
Струва им се че Господ ги е изоставил, защото болката е дълбока и хората около тях дори не я забелязват.
Хората в това състояние се чувстват като притиснати към стената без да виждат светлина в тунела. Но не мислят за самоубийство.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз съм накрая на силите си, свършена съм.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Подходяща за хора след дългогодишна разрушителна връзка.
При дълбока депресия, когато чувството е че сме стигнали дъното.
След разрушителна раздяла, развод.

КОМБИНАЦИЯ НА СЛАДКИЯ КЕСТЕН С
С върбинка – в ситуации когато ни се иска да направим другите щастливи, но не се случва
Със скалната роза – в ситуации когато разочарованието води до паника.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Помага им да разчупят всички стари структури на личността и да ги отхвърлят. Това е началото на решителната стъпка.
Стига се до осъзнаването, че на човек му се отнема всичко за да може да поеме новото което идва към него /избавление от дългогодишна разрушителна връзка/.
– Усещането е, че от какавиди ще се превърнем в пеперуди.
Всяка лоша ситуация в моя живот може да ми даде много отправни точки за бъдещето.
„Пътят беше мъчителен, но целта си заслужаваше.“

ПРЕПОРЪКИ:
Да размишлява върху принципа на усъвършенстването чрез страдание.
Почивка на светлина и сред природата.
Мисли за положителна настройка: „трябва да има нощ преди да дойде денят”

8.ВЪРБА – WILLOW – НЕГОДУВАНЕ, ВЪЗМОЩЕНИЕ, ЧУВСТВО ЗА ЗАСЕГНАТОСТ, ОБИДА ГОРЧИВИНА И САМОСЪЖАЛЕНИЕ „АЗ ГОРКАТА”

ПРИНЦИП: е свързана с душевните качества на личната отговорност и конструктивното мислене. В отрицателните си аспекти се търси вината само във външния свят и често с отрицателни и разрушителни мисли.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Непрекъснато самосъжаление и негодувание заради лошата си съдба.
Склонни са да обвиняват всички – съдбата, господ, родителите си ,освен себе си /обратно на белия бор/.
Завистливи към успехите на другите.
Черногледи и мрачни, с удоволствие развалят настроението на другите.
Коментират другите само когато трябва да кажат нещо лошо за тях.
Лесно се обиждат Непрестанно мърморят. Винаги са в лошо настроение.
Фиксирани са върху отрицателните страни на живота.
Този тип хора непрестанно спорят за да докажат че всичко е зле.
Задържат в себе си основния проблем, който като червей ги гложда и трови до такава степен, че физически не се чувстват добре.
Често тези хора са самотни защото никои не би искал да бъде до тези които излъчват страдание и тъга.
Никога не избухват, но вътре в себе си таят огромен гняв и злоба.
ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Все на мен ли ще се случи.
ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Патологии на стомашно чревната система, колики, гастрити, язви.
При болест на храносмилането.
КОМБИНАЦИЯ НА ВЪРБАТА С:
С върбата – когато се отнася за възрастен човек тиранин.
С цикория – когато сме се фиксирали в ролята на домакинята.
С дъба – когато са обсебени от мисли за отмъщение.
ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Стигат до осъзнаването, че животът е такъв какъвто си го направим.
Помага им да поемат отговорност за живота им.
ПРЕПОРЪКИ
Да търсят дейности които носят обич и признание, например гледане на деца.
Да търсят творчески хобита в които могат да изразят себе си.
ГРУПАТА НА НЕСИГУРНОСТ

1.ЕРАТ –CERATO – ТЪРСЯ СЪВЕТИ И УТВЪРЖДЕНИЯ ОТ ДРУГИТЕ

ПРИНЦИП: свързан е с вътрешната сигурност, вътрешния глас, интуицията. В отрицателните си аспекти възникват трудности в личната преценка, без това да се осъзнава.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Недоверие в собствената преценка и постоянно търсеене на съвет от другите.
Бъбриви и непрекъснато задават въпроси.
Не поемат отговорност. Доверяват се на чуждото мнение.
Липса на връзка с вътрешния глас.
Повишен глад за информация, която се трупа без да се използва. Непрекъснато „препускане” от едно към второ, после към трето… и то в търсене на самите себе си.
Взетото решение се подхвърля на съмнение още в следващия миг.
Непрекъснато се търси потвърждение от авторитети.
Винаги питат другите какво да правят.
Стремеж към това което е на мода. Склонност към подражание.
Колебливост, несигурност.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Другите могат по-добре от мен.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
В тийнейджърската възраст при силна привързаност към фантазни образи. /влюбен в актриса/.
За хора които трудно вземат решения.
За хора с ниско самочувствие.

КОМБИНАЦИЯ НА ЦЕРАТ С:
с орех – подходящ за хора които лесно се впечатляват
с лиственица – за хора с ниско самочувствие

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Интуитивни, склонни към вдъхновение, любопитни, жадени за знание.
Добре събират, осмислят и прилагат информацията.
С радост споделят познанията си.
Добре координират абстрактното и конкретното мислене.
Водят се от вътрешния си глас и отстояват решенията си, действат разумно и мъдро.
– Сигурни в собствената си преценка и способни да отстояват своята индивидуалност.

ПРЕПОРЪКИ:
Дихателни упражнения за на контакт с центъра.
Допир с природата – медитиране на открито.
Положителни мисли за програмиране – „вътрешния ми глас ми говори и аз се вслушвам в него”, „следвам импулсите си”.

2.ТИНТЯВА ИЛИ ГОРЧИВКА – GENTIAN AMARELLA ОБЕЗКУРАЖЕНОСТ, ОБЕЗСЪРЧЕНОСТ, УНИНИЕ

ПРИНЦИП: Свързва се с вярата, не само в религиозния смисъл на думат – вяра в живота, в определени принципи, мироглед и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Скептицизъм,съмнение, песимизъм, обезкуражаване, униние, разочарование.
Съмнение, несигурност поради липса на вяра и доверие. Не си дават сметка, че съмнявайки се предварително, получават съмнителни резултати.
Песимистично настроени към всичко в света. Поставят под въпрос всичко – не се чувстват добре ако нямат някакви грижи.
При блокаж на душевно ниво.
Мисловните способности са силни, но са фиксирани отрицателно.
Непрекъснато са в лошо настроение.
Склонни са да се откажат при най-малката трудност. При лиственицата се отказват преди да са опитали.
Когато не са успели в нещо спират да се стремят.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: А бе то няма никакъв смисъл.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При депресии които са предизвикани от познати причини. – смърт, безработица, развод и пр.
При деца, които са станали страхливи и са обезкуражени от дребни училищни неуспехи.
Когато след продължително лечение настъпи рецидив.
При екзогенни депресии.
За хора които са останали без работа.

КОМБИНАЦИЯ НА ТИНТЯВАТА С:
С лиственица – преди изпитание. Подобрява самочувствието и мотивацията.
С витлеемска звезда – при смърт на близък човек.
С прищип и джел – при ракови заболявания.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ
Помага за изграждане на вяра, но не на сляпата вяра.
Осъзнаване, че може да се живее с конфликтите.
Не се спира пред препятствията.
Осъзнават, че успеха минава през неуспеха.

ПРЕПОРЪКИ:
Запознаване с биографията на велики личности.
Мисли за положителна нагласа: „аз вярвам в крайния успех”

3.ПРЕЩИП ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ УЛЕСК ИЛИ ЖЪЛТУГА – ULEX EUROPEUS -БЕЗНАДЕЖНОСТ – ПОЛОЖЕНИЕТО Е НЕПОПРАВИМО

ПРИНЦИП: въплъщава душевният потенциал на надеждата. В отрицателните и аспекти човек е загубил всякаква надежда. Всичко губи смисъл.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Когато човек има усещане за безнадеждност, за непоправимост , се засилва вътрешното отрицателно очакване и по този начин личността оказва пасивна съпротива срещу всякаква надежда.
В това състояние на безнадеждност личността се отдалечава все повече от Висшето си Аз и постепенно се превръща в жив труп.
Дълбоко в себе си се чувстват като мъртви и емоционално упоени.
Такива хора изглеждат като излизащи от подземие, с восъчни лица и тъмни кръгове около очите.
Тези хора лесно губян всякаква надежда и чакат да се случи чудо.
Загубили са надежда за промяна.
Депресирани, премирени, вътрешно уморени.
Липсва сила за нов опит.
Разочароват се от най-малкия неуспех.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Вдигам бялото знаме. Предавам се.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
– При хронични състояния датиращи още от детството.
– За деца инвалиди.
– При тежки диагнози.
– Прищипа заедно с шипката стимулира вехнещи издънки от растения.
– Подходящи за хора на които лекарите са им съобщили, че нищо не може да се направи.
– При продължителна безработица 2-3 години.

КОМБИНАЦИЯ НА ПРИЩИПА С:
– С тинтява – вярата и надеждата вървят ръка за ръка.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ:
– Според мистичните учения тези хора са обременени от тежка карма и трябва да страдат, защото истинските промени се постигат чрез страдание. Ако този смисъл се отгатне се постигат промени.
– Човек осъзнава че силата за сравяне е в самия него стига само да си повярва.
– Човек осъзнава, че се учи най-добре от грешките си.
– Убеждават се в добрия краен изход на съдбата си.
– Събужда отново вътрешния лечител без чиято намеса нито една терапия не може да бъде успешна. Възвръща надеждата за възстановяване.

ПРЕПОРЪКИ:
– Да се замислят върху идеята за кармата и страданието.
– Да прекарват повече от време на слънце.
– Мисли за положителна настройка – «надеждата е лекарство», «всеки нов ден е една нова възможност».

4.ГАБЪР – CARPINUS BETULUS – УСЕЩАНЕ ЗА ЧЕРЕН ПОНЕДЕЛНИК – ПОВТОРЯЩ СЕ ТЪЖЕН ЦИКЪЛ

ПРИНЦИП: свързан е с вътрешната жизненост и духовната свежест. В отрицателните си аспекти човек се чувства уморен и изтощен, но това е само състояние на духа.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Човек се чувства уморен, изтощен на духовно ниво, обладан от съмнения, че изобщо няма да успее.
Чувство на безпомощност, еднообразие и скука. Усещане за черен понеделник.
Усещане за еднообразие, сиво ежедневие, подреденост, без отговорност, но с много изисквания.Това състояние може да е преходно, но може да стане хронично.
Този тип поглъща много повече, отколкото може да преработи духовно.
Усещането е, че животът си тече по точно отъпкана пътека, в който свободното време и почивката съдават безпокойство и напрегнатост. Парализира се душевния тонус.
Енергиината система на човека е искарана от равновесие, поради едностранчивото пренатоварване на духовно ниво.
Силна умора произтичаща от ограничен начин на живот. Безсилие и инертност. Липсва замах в работата.
Не вярва, че може да се захване с нещо без стимулиращи средства като кафе, чай и пр.
Вечно уморени и сънливи. Сутрин стават по-уморени, отколкото вечерта.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Дай да бягам. Да се спасявам.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
– При уморени и раздразнени очи се правят компреси.
– При отпусната съединителна тъкан – външно.
– При рехабилитация на наркомани.
– Влива нови сили на вехнещи растения.
– Чувство за тежест в главата, умора и отпуснатост.
– При бучене в ушите.
– При погрешно усещане за пространство и време.
– За хора които трудно вработват.
– За хора в ситуация на еднообразие – студенти в сисия, чиновници, болногледачи.
– При състояние на слабост и липса на енергия.
– При анемии.
– При смущения в кръвообращението.
– При разширени вени.
– За хора които са загубили радост от живота.
– При махморлук.

КОМБИНАЦИЯ НА ГАБЪРА С:
– Със синап – за подобряване на настроението.
– С мимулус – когато несигурността е свързана със страх от провал.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
– Дава опора, съзнанието се изяснява, възприятията се оживяват.
– Възвръща се радоста от живота и работата и увереноста в собствените сили.
– Намира смисъл в промяната. Сигурност че ще се справи с задачите.
– Наричат габърът – свеж душ.

ПРЕПОРЪКИ:
– Да се откъснат от рутината.
– Да търсят баланс чрез физически занимания, но без напрягане.
– Да си дават воля на импулсите.
– Мисли за положителна настройка – «справям се лесно с всичко».
– Да си разнообразяват ежедневния режим.
– Да се влагат във всичко което правят на 100%.

5. СКЛЕРАНТУС – SKLERANTHUS ANNUUS – НЕСИГУРНОСТ, НЕРЕШИТЕЛНОСТ

ПРИНЦИП: свързана е с душевните потенциали на вътрешно равновесие и единство в многообразието. В отрицателния си аспекти се колебае в двете посоки.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Нерешителност, съмнения, колебание между крайни решения, вътрешна неувереност.
Винаги са разкъсвани между две възможности. Трудно взимат решение.Като че ли не са на фокус.
В разговори скачат от тема в тема.
Тази несигурност е толкова подчертана , че намира израз на телесно ниво – световъртеж, замайване, смущения в равновесието, нервни и прибързани жестове, излишни движения.
Мнението и настроението се променя внезапно в пълната противоположност – от възторг до униние от трескава активност до апатия. Те са циклотимни.
Поради непостоянство във възгледите си тези хора създават у околните впечатление за несигурност и ненадежност.
Липсва вътрешна мярка, няма равновесие изпадат в нервни кризи.
Те са непрекъснато в Хамлетовската дилема.
Лесно се влияят от промените във времето и от настроението на околните.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Ми какво да направя, не мога да взема решение.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При смущения в равновесието, морска болест, възпаление на вътрешното ухо.
За преодоляване на гаденето.
За критическа възраст.
При внезапни топли и студени вълни чувство на празнота.
Запек и диария, повишена и понижена температура, ниско и високо кръвно налягане, силен глад и безапетитие.
При бременност.
На новороденото след раждане.
При болести с големи колебания.
При треска с температура.
При диабет с лош контрол.
За хора които се влияят от промените във времето. Магнитни бури.
При болести на костите.
При миниеров синром.

КОМБИНАЦИЯ НА СКЛЕРАНТУСА С:
С агримания –з при хора които работят на смени за баланс.
Със слабонога – когато искаме да вземем бързо решение.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Избягване на крайностите както в положителната така и в отрицателната посока.
Помагат при вземане на решение с изумителна точност в необходимото време.
Помагат за добра концентрация и решителност.
Помагат при възстановяването на външното и вътрешно равновесие. За възстановяване на вътрешния център.

ПРЕПОРЪКИ:
Да не преувеличават нищо и да избягват крайностите.
Да правят дихателни упражнения.
Да упражняват физически занимания които изискват равновесие – кънки, жонглиране.
Мисли за положителна настройка – „ намирам своя вътрешен ритъм”.
СКЛЕРАНТУСЪТ е колебание между две възможности.
ДИВИЯ ОВЕС е колебание между повече възможности.

6.ДИВ ОВЕС – WILD OAT – НЕУСТАНОВЕНОСТ, НЕЯСНОТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛНИЯ ПЪТ В ЖИВОТА

ПРИНЦИП: Свързан е с душевните качества на призванието и целеустремеността. В отрицателните си аспекти човек не знае за какво е призван, поради което се чувства неудовлетворен.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Неопределеност на целите, неудовлетвореност от това което се случва.
Те са всестранно надарени, лесно постигат целите си, но нищо не им доставя истинско удоволствие.
Те са честолюбиви и биха искали да постигнат изключителни неща, но това често ги води до разпиляване. Насочени са към целта без да виждат ясно пътя.
Поради своята неконвенциалност трудно намират мястото си в обществото.
Захващат се едновременно с много неща, винаги имат много идеи, много желания и поради това разпиляват енергията си м много посоки.
Винаги търсят и никога не достигат до целта. Вечните ергени.
Тяхната непоследователност ги кара да тичат от една връзка към друга, от работа към работа, от хоби към хоби и това води до усещане за разочарование.
Обикновено това са лица с властни родители които са им отнели възможността самостоятелно да вземат решения, поради което са затруднили развитието им.
Те непрестанно трупат знания, без да работят т.н „вечни студенти”
Те вътрешно не могат да се определят – липсва им посоката. Неориентирани по отношение на бъдещето си.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Нямам представа в каква посока да върви животът ми.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
За начален тласък при лечение.
При депресии и разочарование.
„Вечните студенти”. Трупат, трупат знания…..
За хора след 35г. Които нямат семейство.
При затруднения в сексуалната сфера.
При булемия
При липса на апетит у децата
При взимане на професионални решения в преходната възраст. При избор на професия.

КОМБИНАЦИЯ НА ДИВИЯ ОВЕС С:
С орех и шипка – при осъзнаване, че вървим в грешната посока.
С трепетлика и тинтява – Ям и не се насищам.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Осъзнават, че дълбочината е по печаливша от ширината.
При всяко решение си поставят въпроса „Защо”
Стават вътрешно по-спокойни, по-прозорливи и по-сигурни.
Придобиват ясни представи и амбиции.
Способни са да правят няколко неща едновременно.
Помага да опознаем собствената си храна.

ПРЕПОРЪКИ:
Да аранжират приоритетите си.
Да си определят по реалистични срокове за изпълнение на задачите.
Мисли за положителна настройка – „Следвам вътрешно определената от мен посока на живота” , „Оставям се да ме водят”.

V|. ГРУПАТА НА ЛИПСА НА ИНТЕРЕС КЪМ НАСТОЯЩЕТО – ИЗВЪН ПОТОКА НА ЖИВОТА

1. ПЪПКА ОТ БЯЛ КОНСКИ КЕСТЕН – AESKULUS – НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ УЧИМ ОТ СТАРИ ГРЕШКИ

ПРИНЦИП: свързан е с душевните потенциали на ученето и материализацията. В отрицателния си аспект човек трудно съгласува вътрешния свят на мислите си с материалната действителност.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Човек е склонен да прави една и съща грешка без способност да осмисли и извлече поука от това.
Проблеми с концентрацията, обобщаването на минал опит, необмислени постъпки и пр.Липса на концентрация върху главното. Обичат да отлагат.
В главата си те обикновено са с две крачки по напред отколкото в действителност.
Човек трудно прави оценка и не може да използва опитата си за бъдещето.
Тези хора бягат сами от себе си и не се занимават с миналото си.
Не забелязват много неща и са склонни да забравят.
Изпадат в едни и същи затруднения, водят едни и същи спорове.
Липса на интерес, равнодушие, вътрешна пасивност.
Търси се нещо ново преди да се изпита вече усвоеното.
Не се стига до идеята да се използва чуждия опит.
Оставят впечатление у другите за безотговорност, наивност, непохватност, разсеяност, трудно възприемане, глуповатост.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз никога няма да се науча.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При мигренозни пристъпи.При акне. Пристъпни заболявания.
При определени професионални стресови обстоятелства.
При хронични страдания с пореден пристъп на мигрена.
При дислексия.
При деца с трудности с концентрацията, невнимателни, разсеяни1 с проблеми в обучението, блуждаещи, фантазьори, хиперактивни.В такава ситуация родителите не забелязват, че детето им живее в друго време и пространство. И то не може да координира вътрешния си живот с честотата на трептения на външния свят. Резултати могат да се постигнат само ако родителите прекратят натиска си и се опитат да попаднат в съзвучие с честотата на трептения на детето, но това трябва да стане в неговото пространство. Тогава дарбите на детето ще се развият по неговите собствени закони.

КОМБИНАЦИЯ НА ПЪПКЪ ОТ БЯЛ КОНСКИ КЕСТЕН С:
с агримония – при склонност да се скатават.
с повет – за устойчиво внимание.
Със склерантос , когато лесно се оставя под чуждо влияние.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Осъзнават че без минало няма бъдеще, а същинското развитие се осъществява днес, тук и сега.
Способности да се наблюдават явленията и да се извличат ползи от собствения опит и от опита на другите.
Умение да разглеждаме проблемите си от разстояние, така както ни преценяват другите.
По добра координация на вътрешната мисловна дейност с материалната действителност.
Помага за осъзнаването на проблема при какви обстоятелства се поддържа.

ПРЕПОРЪКИ:
– Всеки ден да се прави анализ на изминалия ден – какво научих.
– Работа със земя, грънчарство.
– Поощрения за положителна нагласа „От всеки опит получавам нещо ново”.

2. ПОВЕТ – CLEMATIS VITALBA – СЪНУВАНЕ С ОТВОРЕНИ ОЧИ – МЕЧТАТЕЛ

ПРИНЦИП: свързан с душевния потенциал на творческия идеализъм. В отрицателния аспект личността участва колкото е възможно по-малко в реалния живот и се затваря в свой собствен свят от фантастични представи.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Липса на интерес към настоящето, изолираност, невнимание разсеяност, Мечтател – сънуване с отворени очи. Живее в света на фантазията.
Изглежда, заспал, унил, безжизнен, апатичен, блед със студени крайници.
Душевно отсъстваш реагира с еднакво безразличие както на добрите, така и на лошите новини.
Рядко проявява страх или агресия.
Нуждае се от продължителен сън, обича да дреме. Лесно се дезинтересира.
Не са в час, разсеяни, объркани, непохватени.
Трудно правят разлика между фантазия и действителност.
Често имат неосъществени творчески дарби.
Отдават малко значение на физическата реалност.
Изглеждат малко унесени сякаш са дрогирани. Живеят напред във времето – фантазьори, усещат главата си празна.
Д-р Бах нарича състоянието на повет „учтива или фина форма на самоубийство”

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Всичко е толкова тъпо.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При чести оплаквания от студени крайници.
Слаба памет и затруднения с подробностите.
При слухови и зрителни смущения.
При състояния при които няма връзка между съзнанието и тялото.
При слаба координация на движенията – проявяват несръчност, блъскат се, застрашени от улични злополуки. Инстинктът им за самосъхранение е слаб.
За предотвратяване и развитие на инфекции.
При безплодие, когато липсват органични причини.
За заземяване. Бягство от реалността.
При епилепсия, припадъци, кома.
При наркомании.
За хора които имат нужда от сън повече от нормалното.
Класическа есенция за бременност.
За хора които имат чувството, че този свят не е за тях.

КОМБИНАЦИЯ НА ПОВЕТА С:
С дива джанка – при припадъци.
Със слабонога – при неадекватна нервност.
С конски кестен – когато се мисли натрапливо за бъдещето.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Творческото начало се превръща целенасочено във физическа реалност – писатели, артисти, художници.
Помага да се направи връзка с реалността.
Помага за реализацията на една идея в материалния свят.
Дава будност с отворени очи.

ПРЕПОРЪКИ:
Упражнява на творчески любими занимания.
Йога упражнения.
Пребиваване на слънце и на светло.
Мисли за положителна настройка „участвам изцяло в играта”.

3.ОРЛОВ НОКЪТ – LONICERA CAPRIFOIUM – ТЕЗИ КОИТО ЖИВЕЯТ В МИНАЛОТО

ПРИНЦИП: В това състояние човек не е свързан достатъчно с жезнения поток. ВРЪЗКАТА И ПРОМЯНАТА. В отрицателните си аспекти пренебрегват най-важния принцип на живота – непрекъснатата промяна, принципът, че всичко тече, всичко се променя.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Със слаб вътрешен подтик, това ги прави инертни и неспособни за действие. Изглеждат така сякаш не са тук и сега.
Копнеж и съжаление по минали неща. Когато се обърнем назад ние се вкаменяваме. С тялото си са в настоящето с духа си в миналото.
Живеят в някаква проекция на миналото, целите омотани от носталгични чувства. Непрекъснато идеализиране на миналото.
Живеят в спомените си и с усещане за изгубени възможности и илюзии.
Често изпадат в меланхолия, задръстват къщата си със стари дрехи.
Подсъзнателна съпротива да се приеме новото развитие на нещата.
Трудно установяват връзка с настоящето.
В разговори човек се позовава постоянно на миналото.
Слаб интерес към актуални проблеми.
Слаби спомени от детството.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: По рано всичко беше по-добре.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
За хора които са загубили близки.
При млади жени след емоционална раздяла.
При носталгия.
При временни премествания или ваканции.
При възрастни хора които правят равносметка на живота си.
При хора на смъртно легло нокътят помага по-лесно да се освободят от тленната част на своето същество.
За хора които ходят на групова терапия, помага по-лесно да се направи връзка между миналото и настоящето.
За деца които са отделени от родителите си – отиват на екскурзия или лагер.

КОМБИНАЦИЯ НА ОРЛОВИЯ НОКЪТ С:
С калуна – когато човек не може да се освободи от картините на загубената младост.
С маслина – ако носталгията е от изтощение.
С витлеемска звезда – след загуба и раздяла.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ
Помага да се изживее настоящето с лекота.
Осъзнаване, че миналото вече го няма и не може да се изгради нещо което вече не съществува.
Помага ни да се наслаждаваме на момента.
Неотрализира всички влияния, желания и мечти от миналото.

ПЕПОРЪКИ:
От време на време да почистват къщата си и да изхвърлят ненужните вещи които вече не служат за нищо – това помага символично да пречистят емоциите си.
Да поемат нови отговорности.
Да упражняват любими занимания – аеробика, пеене, свирене, рисуване и пр.
Мисли за положителна настройка „днес думата ще има животът”.

4.ПОЛСКИ СИНАП – MUSTARD – ДЪЛБОКО УНИНИЕ БЕЗ ПРОИЗХОД

ПРИНЦИП: свързан е с радостта и светлата чистота. В отрицателните си аспекти човек е обзет от мрачна тъга.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Депресирани, подтиснати, тъжни, меланхолични без конкретен повод.
Обхванати са от тежка тъга, от мирова скръб. Душата скърби.
Човек се чувства изключен от нормалния живот.
Личността е насочена навътре и е обзет от тъга.
Изолира се от света, затваря се в къщи, стои на тъмно и изключва телефона.
Състоянието е все едно е ада, няма нищо, мрак и студ. Това води до застинала каталепсия.
Обличат се във всички нюанси на черно, сивата гама. Със занемарен външен вид.
Със забавени движения, слаба мотивация, понижена способност за възприемане.
Това е темата за страданието и смъртта.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Всичко е безутешно тъжно.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Това е мощен антидепресант.
При ендогенна депресия.
При предменструален синдром.
При главоболие, отпадналост.
При каталепсия.
– При страхове от смъртта.
– При наркомания.
– При болнави, крехки хора.
– Ниско кръвно.
– Студени крайници.
– Бърза умора.
– Липса на желание.
– Предразположение към инфекции.
– При суицидни мисли.

КОМБИНАЦИЯ НА СИНАПА С:
– С маслина – когато депресията е от изтощение.
– Със склерантус – при биполярна депресия.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Прогонва мрачното настроение и връща отново радостта в живота.
Животът преминава през тъмни и светли дни с вътрешна радост, бодрост и сигурност.
Чувството, че животът е по-силен от смъртта.

ПРЕПОРЪКИ:
– Да приемат настроението и да се потопят изцяло в него, например като слушат траурна музика или да пътуват в дъжда.
– Да се стремят към своята душа като влюбени.
– Мисли за положителни настройки – «изпълнен съм с радост».

5. МАСЛИНА – OLIVE – ТОТАЛНО ИЗТОЩЕНИЕ – НА НУЛАТА

ПРИНЦИП: свързан е с възстановяването, покоя и равновесието. В отрицателните си аспекти се характеризира с разстройство в потока на енергия в цялата система.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Пълно изтощение, крайна умора на тялото и ума.
Енергиен недостиг.
Това е тотално изтощение след продължително тежко натоварване, след тежко боледуване, след продължително неправилно хранене, след продължително безсъние, след дългогодишна допълнителна работа вследствие на което енергийния потенциал е изчерпан.
Това са хора които нямат време за почивка.
Това са хора които са загубили радостта от живота.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Всичко е свръх моите сили.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При пълно физическо и психическо изтощение.
При болезнен и изтощителен менструалнен цикъл.
При постродилна депресия.
При намалени функции на тялото под формата на промяна на кислородното съдържание на кръвта.
При нарушени бъбречни функции.
При промени в чревната флора.
При тежки телесни заболявания свързани с изразходването на много сили.
При последващо лечение на алкохолизъм.
При хранителни разстройства – анорексия.
При проблеми със съня.
Нарушения в обмяната на веществата.
При висок холестерол, диабет, анемия, задух, тежест.
При възстановителен период след продължително боледуване.

КОМБИНАЦИЯ НА МАСЛИНАТА С:
С повет – поради силно изтощение със загуба на желание за живот.
С тинтява – при пълна демотивация.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Възобновява енергията на тялото.
Помага да направляваме по-добре собствената си сила.
Стига се до осъзнаването, че вселената е безкраен източник на енергия и всички можем да черпим енергия от нея.
Стига се до осъзнаване, че човек може да преживее тежки състояния като си запази силите.

ПРЕПОРЪКИ:
Да се занимава с темата за енергиите и енергийните състояния.
Упражнения на йогите.
Да спи продължително.
Разходки на чест въздух.
Храни богати на енергии – ядки, зеленчуци, плодове.
Мисли за положителна настройка –„моля за сила за моята задача.

6. КОНСКИ КЕСТЕН – WHITE CHESTNUT – НАТРАПЛИВИ МИСЛИ, УМСТВЕНИ СПОРОВЕ

ПРИНЦИП: Свързан е с душевните качества на спокойствие и анализ. В отрицателните си аспекти човек е жертва на криворазбрани, неподходящи разбирания.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Мисловния апарат е превъзбуден, мислите се въртят непрекъснато, човек води диалози сам със себе си.
Сякаш не ние сме господари на съзнанието, а то властва над нас.
Нежелани мисли или образи непрекъснато се въртят в съзнанието и човек не може да се освободи от тях.
Даден проблем или събитие не ги оставя на мира. Непрекъснато се мисли какво трябва да се каже.
Приличат на развалена грамофонна плоча която повтаря все едно и също.
В мислите си тъпчат на едно място.
Главата регистрира като ехо всичко чуто.
Обработва с главата си едни и същи мисли без да стига до решение. Това води до разконцентриране.
На външен вид изглеждат угрижени, неконцентрирани, често си говорят сами.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Всякакви натрапливи мисли

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При главоболие, мигрена, напрежение и безсъние защото ехото което кънти в главата обуславя живота им.
Хронични болки в предната част на главата, особено в областта на очите.
При трудно заспиване и ранно събуждане от мисли.
При несъзнавано предъвкване с устата.
При невъзможност за отпускане.
При трудности с концентрацията.
Неуслужлива памет.
При раздразнителност.
За хора които работят по всяко време , без работно време.
Да хора които трудно изключват от проблемите си.

КОМБИНАЦИЯ НА КОНСКИЯ КЕСТЕН С:
С джанка при наличие на натрапливи мисли до лудост.
С бор – когато проблема е свързан с чувство за вина.
С мимулос – когато проблемът е свързан със страхови преживявания.
С повет при неуслужлива памет.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
При уравновесено състояние в главата цари мир и спокойствие. И това позволява решението на всеки проблем.
Тих спокоен ум концентриран към настоящето.

ПРЕПОРЪКИ:
Да размишляват върху силата на мисълта.
Да отстраняват нежеланите мисли чрез образи представи – потапяне във вода, затрупване със сняг, отпътуване с влак.
Дихателни упражнения.
Йога упражнения.
Да се научат да живеят тук и сега.
Мисли за положителна настройка – изпълвам се със спокойствие.

7.ШИПКА – WILD ROSE – ПРИМИРЯВАНЕ СЪС СЪДБАТА , АПАТИЯ

ПРИНЦИП: Свързана е с душевните потенциали на предаността и вътрешната мотивация. В отрицателните си аспекти принципът на предаността се изживява отрицателно.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Без участие, потиснатост, примирение, вътрешно капитулиране.
Външно и вътрешно са равнодушни към живота, безразлични, апатични, изживяват денят като усилие и вършат само най минималното.
Способни са с часове да стоят пред телевизора., лесно се отказват от интересите си, пасивни са и без мотивация. Като че ли дълбоко тях нещо е угаснало.
Това са хора които вътрешно са се предали, независимо, че външните обстоятелства не са толкова безнадеждни.
Пълна загуба на радост от живота поради неосъзнати отрицателни преценки.
Тези хора не правят нищо за да променят живота си, примиряват се със съдбата си, приемат я такава каквато е.
Тези хора вярват, че им е такава съдбата, че са наследствено обременени.
Основното им чувство е тъга, досада, равнодушие и вътрешна празнота.
Не се оплакват, защото вярват, че такава е съдбата им.
Физически са отпуснати, винаги са уморени без енергия, без интерес към живота, говорят с безизразен глас.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Нищо няма да правя. Нищо няма смисъл.

ПОДХОДЯЩИ ЗА
При обща потиснатост.
При пълно енергийно изчерпване.
При депресивни състояния.
При критично ниска кръвно налягане, което не се влияе дори от кафе.
При тежки терапии – лъчетария, химиотерапия и пр.

КОМБИНАЦИЯ НА ШИПКАТА С:
С витлеемска звезда – когато човек е преживял шок.
Със синап – при крайна депресия. Каталепсия.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Всеки ден виждат нещо ново в живота си. Възвръщат желанието си за живот.
Възстановява вътрешния контакт и възвръща енергията.
Изпълняват ежедневните си задължения без досада.
Доверява се с радост на своите вътрешни импулси.
Живеят с усещане за вътрешна свобода и гъвкавост.

ПРЕПОРЪКИ:
Да осъзнаят че трябва да променят своята отрицателна нагласа към заобикалящият ни свят.
Да се насочат към хоби което изисква физическо натоварване.
Мисли за положителна настройка „Мога да постигна всичко което желая от живота”.

V||. ГРУПАТА НА ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЛАГОТО НА ДРУГИТЕ НЕТОЛЕРАНТНОСТ

1. БУК – FAGUSSYLVATICA – НЕТОЛЕРАНТНОСТ

ПРИНЦИП: букът е свързан с такива душевни качества като съчувствие, търпимост. В отрицателните си аспекти с тесногръдие, неотстъпчивост,нетолерантност.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Склонност към критични оценки, често от субективна г.т.
Дразнят се от всичко и налагат на другите техния ред и дисциплина.
Педантично налагат над другите своята представа за ред, точност и дисциплина, не проявяват разбиране и снизходителност към чуждите недостатъци.
Нетолерантност Собствените му чувства са блокирани поради което не може да се отнесе с разбиране към другите.
Фиксирани са върху отрицателните страни и слабости на другите.
Не харесват себе си, постоянно си намират хиляди недостатъци и автоматично ги откриват и у другите. Това е законът на огледалото – ние проектираме върху другите нашите недостатъци.
Способни са да вгорчат не само животът на другите, но и своя.
Вечно недоволстват и живеят без радост.Размерът на раздразнението не съответства на причината.
Вътрешно са напрегнати и твърдоглави.
Поради критичните си нагласи често са в изолация.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ : Вие си нямате и понятие.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
Смущения в храносмилателния тракт. Афти, гастрит, хернии.
При хепатит.
При алергии.
При бъбречни проблеми.
– При физическа скованост.
Проблеми с щитовидната жлеза и сърцето. Хашимото.
Запек при малки деца във фазата на отричането / от 1 до 2 т/.

КОМБИНАЦИЯ НА БУКА С:
С джел и лоза – при алергии, ортикарии.
С мимулус – при страх от последствия.
С дива ябълка при проблеми с бъбреците.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Разбиране за причините на човешкото поведение.
Култивиране на толерантност търпимост и съчувствие към другите.

ПРЕПОРЪКИ:
За да приемеш другите, това предполага най-напред да приемеш себе си.
Йога упражнения за щитовидната жлеза и сърцето.
Физически упражнения срещу телесната си скованост, танци, спорт, игри.
Мисли за положителна настройка – „сключвам мир със себе си и с останалите”.

2. ЦИКОРИЯ – CICHORIUM INTYBUS – СИЛНО ЧУВСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ И ЕГОИЗЪМ

ПРИНЦИП: свързана е с душевните потенциали на майчинството и всеотдайната обич. В негативните и аспекти тези качества преминават в егоизъм.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обсебваща любов. Това е майката вкопчена в децата си, нейната любов има пипала които не оставят свободно пространство, до задушаване.
Те охотно се разпорежда с чувствата и живота на своите близки. Манипулатори.
Още от люлката се стремят да привлекат вниманието на околните върху себе си. Когато пораснат прибягват от ласкателство и прекомерно послушание до симулирането на болест и изнудвания.
Стремеж към влияние, претенции, упорита привързаност към идеи, предмети и чувства.
Самолюбие, властолюбие, прекомерни изисквания. Ревност
Зад всяко състояние на цикория се крие дълбока неудовлетвореност, вътрешна празнота и чувство , че не са желани. Често зад това състояние стои детство без обич.Това чувство се описва като „черна дупка” или „буре без дъно”.
Цикорията се описва като „изискващата майка”, а калуната като „изискващото дете”.
Обичат да дават съвети, да спорят Непрекъснато натякват. Лесно се обиждат.
Това са хора който искат да се грижат за другите, но и да властват над тях.
Имат проблем с даването и вземането.
Искат постоянно внимание и живеят с чувството че всички са им задължени, непрекъснато се самосъжаляват.
Родителят е архетип на бога за всеки човек. Искат техните любими да бъдат до тях.
При този тип хора болестта носи печалби.
ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз се жертвам за другите, но ми харесва.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При болестни състояния на задържане.
При натрупване на енергия в долните части на тялото.
При емоционално и душевно отравяне.
При болен черен дроб.
За натрупване на пари.
При хистерии, при менопауза.
Неврози.
При хора които се вкопчват в болестта, чрез нея държим околните в примката си.

КОМБИНАЦИЯ НА ЦИКОРИЯТА С:
С червен кестен – ако самопожертването е безгранично.
С върба – когато винаги са огорчени, обидени.
С джел – при раздяла.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Да се разбере, че черната дупка може да се запълни само с любов отвътре.
Започнат да служат безкористно на другите без да очакват отплата. Тогава вече не е нужно да принуждават другите към внимание и благосклонност.
Голямата майчина енергия може да бъде много полезна и самоотвержена . Тя излъчва топлина, доверие, сигурност, чрез които околните се чувстват защитени.
Помага да осъзнаем собственият си емоционален живот.

ПРЕПОРЪКИ:
– Докато се пие цикория да се слуша течаща вода и да си представяме, че сме на слънце.
– Физически упражнения за отпускане, масажиране, дихателни упражнения.
– Положителни настройки –„давам без да искам”.

3. СКАЛНА ВОДА – ROCK WATER – САМОПОДТИСКАНЕ, САМООТРИЧАНЕ

ПРИНЦИП: Свързана е с душевните качества на приспособимостта и вътрешната свобода. В негативните си аспекти е пленник на застинали теоретически максими и нереални представи.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Строги, аскетични и закостенели възгледи, потиснати телесни и емоционални потребности, сурово отношение към себе си.
Силен стремеж към изрядност, подчиняват живота си на строги теории и идеализирани теории.
Твърди хора, перфекционисти не оставят място за радостите в живота. Не осъзнават до каква степен насилват личността си в самоналожени ограничения.
Те си налагат желязна система от принципи и строга самодисциплина, правят всичко за да бъдат във форма – упражнения по йога, икономичен живот изпълнен с ритуали.
Искат да бъдат пример за останалите.
Скучни събеседници.Признават само собственото си мнение, но не налагат своя мироглед на останалите.
Чувстват духовно превъзходство над другите.
Това са строгите вегетарианци и въздържатели, на които животът им е аскетичен.
Често изпитват изострен култ към тялото си и посвещават живота си на фитнес, строги диети, йога, билки и пр.
Заставят другите да приемат техния начин на живот.
Обикновено обличат строги печални дрехи.
Тези хора развиват тенденция към самоизтезание, самоотричане.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз нищо не мога да си позволявам.

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При менструални проблеми.
При аменорея.
При болки в ставите, артрит.
При болести на костите.
Склероза на кръвоносните съдове.
При проблеми с жлъчката, черния дроб, холецистит.
При болки в гърба и краката. При болест на Бехтерев.
При стягащ обръч на главата.
При фригидност.
Лек за дисциплината – баланс между натоварването и отпускането.
За хора които фанатично следват пример, авторитет.

КОМБИНАЦИЯ НА СКАЛНАТА ВОДА С:
С агримония – ако зад проблема стои страх.
С церато – ако зад проблема стои послушност.
С див овес – ако човек не вижда по друг начин живота си.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Осъзнават, че никои не е съвършен и от ръбест камък се превръщат в огладен камък.
Те са открити и използват идеите си за изпитание на житейските си ситуации.

ПРЕПОРЪКИ:
Да гледат по-леко на живота. Да си позволяват повече радости в живота.
Да правят разлика между теория и практика и да не се превързва към отвлечени теории.
Да правят физически упражнения без принудителни правила.
Мисли за положителна настройка „оставям се да ме носи потока на живота.

4. ВЪРБИНКА – VERVAIN – НАПРЕГНАТОСТ, СВРЪХТРЕВОЖНОСТ, СВРЪХЗАГРИЖЕНОСТ
ПРИНЦИП: Свързан е с душевните потенциали на самодисциплината и обуздаването. В отрицателните си аспекти собствената воля е насочена твърде навън и енергията се изразходва неикономично.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Човек е въодушевен от определена идея и желае да привлече другите към нея.
Тип фанатици, ентусиасти, често стигат до крайности. Налагат твърдо мнението си защото имат идеал който ги води.
Несправедливостите ги дразнят и защитават слабите и потиснатите.
Те са смели, поемат рискове, готови са да жертват живота си, свободното си време, енергията си за доброто дело от което са обладани и въодушевени.
Имат голям заряд на любов и искреност, винаги са на разположение на другите с мисионерско усърдие.
Те са харизматични водачи, лидери следвани с доверие.
Всичко се прави с голям преразход на енергия. Не си позволяват почивка и по този начин си подкопават здравето.
Тези хора са напрегнати и реагират с раздразнение когато нещата не се развиват според техните представи.
Склонни са да преувеличават и да надхвърлят възможностите си.
Мускулното им напрежение се проявява в мимиките в походката в гласа.им. Хващат молива така, че го чупят, изкачват шумно стълбите с подскоци.
Фанатизирани революционери готови да отидат зад решетките заради идеята.
В желанието си да убедят другите упражняват прекалено силен натиск.
Не уважават личното пространство на другите.
ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз трябва да променя света.
ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При проблеми със заспиването. Когато липсва момента на релакса.
При свърхнапрежение до изчерпване.
При нервен срив.
При тежки депресии ,до отчаяние.
При съдови нарушения.
– При високо кръвно налягане – При конвулсии, спазми

КОМБИНАЦИЯ НА ВЪРБИНКАТА С:
С калуна – когато искат да примлекат вниманието на другите.
Със слабонога – при голямо темпо.
С джел – при раздразнителност.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
Личността трябва да осъзнае, че енергията не е дадена за да се прахосва.
Личността трябва да се грижи за тялото си.
Да се осъзнае, че всяко действие предизвиква противодействие и добрата идея не трябва да се налага със сила.
Личността се учи да обуздава своето нетърпение и целенасочено да използва своята енергия.
Без усилие вдъхновяват и увличат другите за своята кауза.
Осъзнават, че когато ученикът е готов, идва учителят.
Прави ги по толерантни към различни гледни точки.

ПРЕПОРЪКИ:
Да осъзнаят, че не е важно усилието , а тактиката.
Въвеждането на почивката в дневната програма.
Медитации, тай-чи.
Мисли за положителна настройка – „ще се оттегля и ще направя място на другите”.
действие предизвиква противодействие и добрата идея не трябва да се налага със сила.
Личността се учи да обуздава своето нетърпение и целенасочено да използва своята енергия.
Без усилие вдъхновяват и увличат другите за своята кауза.
Осъзнават, че когато ученикът е готов, идва учителят.

ПРЕПОРЪКИ:
Да осъзнаят, че не е важно усилието , а тактиката.
Въвеждането на почивката в дневната програма.
Медитации, тай-чи.
Мисли за положителна настройка – „ще се оттегля и ще направя място на другите”.

5. ЛОЗА – VINE – ГОСПОДСТВАЩИ НЕГЪВКАВИ – ПРОБЛЕМИ С ВЛАСТТА

ПРИНЦИП: Свързан с душевния потенциал на авторитета и налагането на волята. В отрицателните си аспекти това е човек твърд, жаден за власт и не се респектира от индивидуалността на своите ближни.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Доминиращо честолюбие, жажда за власт, „малък тиранин”.
Способни, самоуверени с голяма сила на егото. С голяма енергия която ги прави водачи с високи изисквания.
Имат проблеми със заповедите и подчинението.
Те са способни , честолюбиви и са ненадминати по сила на волята и присъствие на духа. В борбата за оцеляване винаги успяват.
Развиват вътрешна убеденост за непогрешимост, действат субективно, не се съобразяват с мнението на другите.
Вътрешния стремеж към успех е конфликта който лежи в основата на това състояние.
Твърди , не милосърдни до жестокост, без чувство за вина.
Главата доминира над сърцето, управляват всявайки страх у другите.
Със строг външен вид. Авторитарни. Искат да подчинят другите и да наложа волята си, неотстъпчиви са.
Жените искат да заемат мястото на мъжете.
За тези хора властта е средство да управляват другите.Те са безпощадни и към себе си.
Този тих хора подтискат естествените си потребности.

ТИПИЧЕН ИЗРАЗ: Аз знам най-добре как е!

ПОДХОДЯЩИ ЗА:
При силно вътрешно напрежение.
При високо кръвно налягане. За кръвното на шефа.
При сприхавост, властолюбие, агресивност.
При садистични настроения. За деспотични родители.
При чернодробни смущения.
При повишено отлагане на калции.
При садистични сексуални желания.
При склероза на съдовете .
При ставни дегенерации. Артрози – те подтискат и другите и собственото си тяло.
Различни съдови неврози.Подагра.
За деца с агресивни прояви. Детето тиранин.
За „железните” мъже и жени.

КОМБИНАЦИЯ НА ЛОЗАТА С:
Със скалната води – при екстремни преживявания /алпинисти, скачачи/.
С дива ябълка – ако чувството за превъзходство се свързва с морал и чест.
С бор и скална вода – при мазохистични прояви.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ:
– Осъзнават задачите си чрез помощта която оказва на другите.
Могат добре да разпределя задачите.
Стабилизират контакта си с вътрешния водач.
Научават се да слуша и уважават околните като използват силата си като вълшебна пръчица , а не като тояга.
Помагат да схванем истинския смисъл да бъдеш лидер . Слуги на останалите.

ПРЕПОРЪКИ:
Да свикнат с колективната работа.
Да търсят връзка с висшето АЗ на събеседника си.
Упражнения с йога и тай чи.
Мисли за положителна настройка – „да властваш значи за служиш.”

V|||. КАПКИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

СПЕШНАТА ПОМОЩ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЦВЕТОВЕ:
– ГАРВАНСКИ ЛУК – срещу уплаха и зашеметяване както и като „интегратор на личността.”
– ОБИКНОВЕН ЖЕЛТОК – срещу чувството на ужас и паника.
– СЛАБОНОГА – срещу душевен стрес и напрежение.
– ДЖАНКА – срещу страха от загуба на контрол.
– ПОВЕТ – срещу тенденцията да се „оттегли”, срещу чувството, че сме някъде далеч което често предхожда изпадането в безсъзнание.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИ СПЕШНИ СИТУАЦИИ.
Помагат да се преодолее енергийния шок, преди да настъпят тежки увреждания на организма. Под шок се разбира всичко онова което разтърсва и руши нашата енергийна система.
При злополуки и внезапни заболявания.
Когато човек се чувства объркан.
Когато ни предстоят напрегнати или неприятни мигове.
Когато сме изпитали страх.
Когато човек работи при стресови условия.