Блог 2018-09-10T14:16:59+00:00

За Психологията и още нещо...

1

Обичаме ли да обичаме

ЛЮБОВТА между хората си има своя логика и индивидуален път на развитие и не може да се интерпретира с общи модели.  В любовта хората са най-уникални. Важното е да се знае, че общият признак на Любовта  е доверието, привързаността, възприемането на другия като ценност и отдадеността!     И най важното, любовта изравнява хората по значимост. Това е психичното равенство между хората.     Човек има възможност да избере три пътя [...]

Относно сянката

Когато аз кажа за себе си – аз съм жена, аз съм майка, аз съм професионалист, аз съм толерантна, аз съм работлива и т.н.         Какво се случва с тази моя идентификация - аз несъзнателно отхвърлям твърдението, че съм мързелива, че съм пасивна и т.н. Следователно аз се идентифицирам с работливите и автоматически отхвърлям другия полюс.     Ако се  попитаме, защо ни е толкова трудно да намираме отговор на въпросите [...]

  Ритуалът наричане

  1. Ритуалът Наричане е познат от древни времена по нашите земи. Такъв ритуал  не съществува в нито една друга култура, никъде другаде по земята.. 2.По какъв повод се прави наричането? Когато нещо в къщата трябва да се промени, да се разплете, да се промени, да дойде нещо ново и по-добро. 3.Ког се прави наричане? На Еднажден, на Коледа, на Сурва, на Сирни заговезни, на Благовец, на Гергьов ден, на Иленден, [...]

Стъпки за изграждане на позитивни взаимоотношения /Из „Любовта е отговорът/

  Основните пречки които нашето его изгражда пред нас за да възпрепятства изграждането на хармонични взаимоотношения са: гузна съвест, страх, чувство за вина, недоверие, неспособност да прощаваме, чувство че сме недостойни да бъдем обичани, стремеж да властваме над другите, склонност да се вкопчваме в миналото, ревност, съперничество. Всички тези прегради ни карат да се чувстваме самотни, натрапват ни илюзията че другите са ни виновни за нашите беди и т.н ИЛЮЗИИТЕ [...]

Относно рискът

Рискът е всяко човешка дейност на  която  не може да бъде предсказан със сигурност  крайния резултат.  Според тълковният речник РИСК означава ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ.     От мигът в който се родим до последния дъх, животът ни е изпълнен с рискови ситуации. Всеки човек поема различни рискове,  взема решения, които по различен начин се отразяват на живота му. Всеки ден ни се налага да рискуваме нещо. Рискът е колкото и обоснован, [...]

За отношенията ни /Из „Любовта е отговорът“/

Човек твърде често се поддава на изкушението да търси причините за всичките си беди които го сполетяват, извън себе си, твърде лесно съдим и обвиняваме другите, издигаме огради от бодлива тел около сърцето си, забравяйки, че изпитваме любов само когато я даряваме. Само когато сме в състояние да преразгледаме собствените си убеждения, ще можем да преоткрием кои сме и да видим своята истинска цел в живота.     Ако в [...]

   Личното пространство и правилата на културата – А-зът срещу Свръх-азът

В психотерапевтичната практика много-често се срещат хора с   невероятно стеснена гледни точки за света, за себе си, за човешките отношения, хора с много тясна рамка на съзнанието или хора с така наречения малък АЗ, и в същото време с голям или прекалено голям Свръх-Аз     Големият Свръх-Аз по правило съвпада с нормативната гледна точка за обществото, правилата и нормите на културата, изискванията които са наложени в конкретната общност, религиозна, [...]

Относно анимата и анимуса / мъжко-женско/

АНИМАТА И АНИМУСА са двойка свързани архиетипи. Всеки от нас притежава биологични и психични качества и характеристики на другия пол. На биологично ниво двата пола отделят хормони на другия пол.На психично равнище всеки човек може да се държи по мъжествен или женствен начин. С други думи личността на жената съдържа мъжествени компоненти, а личността на мъжа – женствени.     Значението на тези архиетипи за психичното здраве е в това, [...]

Относно проективните техники и проекцията

ЗА ПРОЕКТИВНИТЕ ТЕХНИКИ И  ПРОЕКЦИЯТА   Според класиците проекцията е защитен механизъм осигуряващ отреагирането или задоволяването на неприемливите за съзнанието (подтиснати) психични съдържания. Проекцията като психичен механизъм е описан от Фройд като потискане на едно вътрешно съдържание, при което се изопачава външното възприятие.     Фройд вижда същността на проективния опит в това, че „предизвиква нещо” ОТВЪН, което е израз на вътрешния свят на човек. Фройд разглежда всяко поведение на [...]

Относно творческата визуализация – Из творчестовото на Джон Кехой и Шактин Гауейн

Творческата визуализация /ТВ/ се основава на естествената ни способност да си представяме нещата,това е енергия която независимо от това дали съзнаваме или не присъства във нашето ежедневие. Но поради дълбоко заложения у съвременния човек негативизъм, неволно очакваме и си представяме липси, ограничения, трудности и проблеми в своя житейски път. В по-голяма или в по-малка степен дори сами ги предопределяме. Нашите представи се проектират на различни нива – материално, емоционално, мисловно [...]

Относно раждането

За девет месеца в утробата на майка си детето изминава целия път на еволюцията, от почти нищотото се превръща в същество. За 9 месеца то повтаря цялото филогенетичното развитие на вида, преминава през милионите години еволюция от едноклетъчно в многоклетъчно сложно организирано същество. Минава през всичките фази на еволюция.  Когато детето е в утробата на майка си то не се страхува от нищо. Или както казва Ошо - не съм [...]

Битката между тъмното и светлото в нас

Битката между тъмната и светлата страна  се води, не вън от нас, а вътре в нас. И си задаваме въпроса, как да победим в тази битка?  Няма победител, защото може ли денят да победи нощта?   Вътрешната хармония не е в това да ни е лесно и щастливо, а в това да сме в съгласие с вътрешните процеси през които преминаваме! Когато на "вътрешното небе" е нощ , да се [...]

Относно здравословната агресивност

Агресията е здравословно нещо, защото природата е заложила в нас агресивния импулс. Нездравословен е начина по който изразяваме нашата агресивност. Боби Скинър казва, че е психично здравословно е да си оголваме зъбите понякога.     Кои са тези случаи в които е уместно  за се проявява здравословна агресивност? - служи като защита срещу нападение. - служи като основа за постигане на независимост, откъсване от онези, които искат да господстват върху [...]

Относно емоциите и чувствата

В литературата е прието емоциите и чувствата да се маркират под общото название афективни процеси и състояния. Както някога така и днес се мисли, че афективните процеси или тези психични факти са най-заплетената и сложна психична "материя".     Разбирането на тези процеси не може да стане без тяхното разграничаване от така наречените когнитивни или познавателни процеси: от усещането, възприятието, представите, мисленето и въображението. Много автори мислят, че емоциите са когнитивни [...]

Симптоми на паническото разстройство

Паническото разстройство принадлежи към така наречените  тревожни разстройства и симтомите, които го характеризират като такова са следните:   - недостиг на въздух, чувство за задушаване - сърцебиене - световъртеж - треперене - потене - гадене - стомашен дискомфорт - чувство за нереалност - изтръпване на ръцете и стъпалата - болки и дискомфорт в гърдите - страх от полудяване, загуба на контрол - страх да не умре. Необходимо е да са [...]

Относно архетипа

АРХЕТИПЪТ е другото име на колективното безсъзнателно. Негови синоними са такива названия като: изначални образи, митологични образи, праобрази, имаго, поведенчески патерни /схеми/. Някои от тях са широко известни като фигурата на бащата, на майката, на героя, на победителя , на чудовището и т.н.     Еволюционната психология доказва, че съзнателната психика възниква на по-късен етап  от безсъзнателната в човешкото развитие и е резултат от изминалите хилядолетия на човешка история. Това [...]

Относно символът

През целият си живот ние използваме без да си даваме сметка безброй символи – те ни карат да действаме и да реагираме те управляват чувствата и емоциите ни. Затова е толкова трудно да се дефинира символът, защото той е свързан с усещанията ни, а не с разума ни. И най-добър пример за това са сънищата ни.     СИМВОЛЪТ – това е заредена с емоция представа. Без емоция той се [...]

Относно сънищата – из българския чуждестранен печат

  Сънят е най-личното ни нещо. Той е съкровен акт в който сме напълно разголени, и най важното не можем да контролираме този  процес, ние нямаме заслуга за него и не носим никаква морална отговорност за него. Сънят ни води по своите пътища без да се противим.   Ако поставим един до друг сънищата на един 50 годишен човек ще установим, че цели пет години сме живели на друга планета, [...]

Как работят двете полукълба на мозъка

Дясното полукълбо е отговорно за женската енергия, а лявото полукълбо е отговорно за мъжката енергия.     ДЯСНОТО ПОЛУКЪЛБО                                  ЛЯВОТО ПОЛУКЪЛБО математика                                                      творчество вербална                                                          артистична логична                                                             визуална факти                                                                 интуиция дедукция                                                          идеи анализ                                                               въображение практична                                                         холистична ред                                                                     мелодия думи на песни                                                 общата картина вижда най-дребни подробности                 разнообразна                                                                                        обработка на данни    

Мъжете и жените са различни – по Джон Грей и Алън и Барбара Пийз

Ако не осъзнаваме, че мъжете и жените са различни никога няма да постигнат разбирателство и хармония в отношенията им.     Защо мъжете и жените са различни?  Мъжете и жените са различни поради биологични различия, поради родителско влияние, поради  различни лични истории,  поради специфики в образованието и пр. Мъжете предлагат решения и омаловажават чувствата, Жените дават съвети и напътствия. Мъжете трябва да превъзмогнат нежеланието си да дават любов, а Жените [...]

Психофизиология на стреса – Из „Съзнателна медицина“ на Джил Едуаарс

  Когато се чувстваме застрашени от нещо в живота, има една инстанция в средния темпорален дял на мозъка, която се нарича амигдала, започва да излъчва сигнали за опасност.  Тя е нещо като камбаната на камбанарията на черквата, когато зазвънтява при пожар или бедствие.   Тези сигнали които се излъчват за опасност от амигдалата предизвиква серия от нервнохимични реакции в организма с помощта на които тялото ни се подготвя да се [...]

Относно АЗ-образа

Рано или късно всеки човек си изгражда една представа, разбиране за  самия себе си - наречен АЗ-образ. Това е гледната му точка за себе си.     - У всеки човек има един РЕАЛЕН - АЗ образ. Това което вярвам, мисля, казвам, че съм. Това е реално на това което мисля, че съм. - У всеки човек има и ИДЕАЛЕН -АЗ образ - това което не съм, но ми се [...]

Специфика на екипа

Човешкото общество е абсурдно без съгласуваното взаимодействие между хората, без обсъждането на целите, без разпределението на ролите, без диференциране на действията, без взаимодействие и комуникация и без взаимно възприемане.  Малко или много хората функционират като свързани в групи и екипи.     Екипната работа във всички случаи предполага наличие на социална интелигентност или на способности човек да разбира себе си и останалите и да си взаимодейства с тях. Стара истина [...]

Понятие за енергията в контекста на психичното

Енергията е основно понятие във физиката, но има надфизично приложение и значение. Всички вътрешни процеси са енергетични.Всеки организъм е носител на определен енергиен потенциал.   Райх и неговият ученик Лоуен изучават тялото от гледна точка на неговата енергетична същност. Според Райх организмът е пронизан от свободно течащ поток на биоенергия. Тази енергия се проявява както в психиката, така и във физическите действия. Важното е да се разбере, че преки проекции [...]

Понятие за граундинг

Граундиг означава енергетичната позиция на Аза спрямо реалността. Келеман казва: “Да бъдем заземени  и непосредствено свързани с факта, че сме родени. Това означава, че сме дошли на този свят с едно тяло и с него сме посадени в почвата свят. Нашата енергия прави така, че ни порастват корени от единия край и клони и листа от другия край /социалните връзки/. Граундингът е директно свързан с енергетичната икономия. Това понятие е [...]

Относно асоциациите и асоциативният тест

От времето на Аристотел до наши дни възникването на асоциации се разглеждат като универсален психичен факт.  Става дума за връзката между тези психични факти когато ако изникне една представа в съзнанието ни, как тя поражда друга представа! Една мисъл може да породи много представи – както на паметта ни, така и на въображението ни…..     За нас е по-важно да се знае, че асоциациите съществуват както на съзнателно така [...]

За агресията

Тук ще става дума преди всичко за човешката агресивност, за тези нейни форми, които правят живота алогичен, морално и социално несправедлив. Разбира се ще става дума за усилията на обществото да се бори с успех срещу феномена агресия.   Агресивното поведение е феномен, който съпътства човечеството от времето на неговото възникване. В един или друг план за агресията се говори и при животните. Нещо повече, макар и не правилно, често [...]

By | април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Границите на идентичност и принадлежност

Що е това идентичност? Най общо идентичността се характеризира със самоопределението на личността. Със отговора на въпроса кой съм АЗ?   Нашето усещане за Идентичност е усещането ни за това което сме, и усещането ни за това по какво се различаваме от другите хора. Това означава че  всички особености  и  всички качества  у човека са обединени по неповторим начин, несъвпадащ с другите хора. Тази връзка прави човека уникален. И разбирането [...]

By | април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Личното пространство и правилата на културата – А-зът срещу Свръх-азът

В психотерапевтичната практика много често се срещат хора с   невероятно стеснена гледни точки за света, за себе си, за човешките отношения, хора с много тясна рамка на съзнанието или хора с така наречения малък АЗ, и в същото време с голям или прекалено голям Свръх-Аз   Големият Свръх-Аз по правило съвпада с нормативната гледна точка за обществото, правилата и нормите на културата, изискванията които са наложени в конкретната общност, религиозна, [...]

By | април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Въпроси към проблема

Когато се появи някакъв проблем, ако честно си отговорим на следните три въпроса, бихме могли да се ориентираме за несъзнаваните причините които са предизвикали проблема!     ВЪПРОС КЪМ ФИЗИЧЕСКАТА БОЛКА. С какъв епитет бихте характеризирали това което усещате в тялото си в този момент? Отговора на този въпрос отразява отношението на човека към ситуацията в която се намира в момента. ВЪПРОС КЪМ ЕМОЦИОНАЛНАТА БОЛКА. Тази болка която изпитвате в [...]

Load More Posts