Ако си се изгубил, аз мога
да ти помогна да намериш пътя!

"Да живееш означава да се радваш!"

- Проф. Д-р. Георги Лозанов

Коя съм аз?

Завършила съм психология в СУ Климент Охридски, след което съм специализирала четиригодишен курс по аналитична психотерапия.
С над 30 години стаж. Професионалната ми дейност е ориентирана в следните области:  невротични, депресивни и страхови състояния; зависимости към алкохол, наркотици, храна и др.; проблемни отношения в семейството, с партньора, в общуването; стрес и житейски кризи; сработване на екипи и оптизимиране работата на организациите; професионалната психо-диагностика; медитативни и релаксационни техники. В работата си използвам методите на телесно-ориентираната психотерапия, когнитивни и поведенчески техники, гещалттерапията, психодрама, сугестия, автогенен тренинг, релаксационни и медитативни техники, личностови тестове за диагностика и др. 

Моите вярвания

Няколко начина как мога да Ви бъда полезна?

Индивидуална консултация

Терапевтичната ми работа се основава на естествено-научния възглед за човека, като носител на вътрешни потенциали и резерви за справяне със сложните житейски и психически проблеми и състояния.
В терапевтичната си практика се ръководя от  принципи и ориентации, адекватни на състоянието на клиента и неговата готовност, възможности и мотивация за позитивна промяна. Придържам се към принципите за дискретност и морален ангажимент към клиентите си, както и за спазване на взаимно приети договорености.
В терапевтичната ми работа е заложен синтез от рационални моменти и техники от различни терапевтични модели. Базовата ми ориентация е в полето на райхианската и неорайхианската психотерапия съчетана с аналитични, когнитивни и поведенчески модели. Отворена съм и към психо-физиологични практики, издържали проверката на времето, както в източната, така и в западната наука – дихателни, релаксационни и медитативни техники и др.

Life Coaching

За да дадем ясна дефиниция на Life Coaching, е добре да изясним при какви обстоятелства, ние хората, имаме нужда от водач в живота. Ето част от ситуациите, в които присъствието на психолог би ни помогнало да възстановим душевното си равновесие.
Когато…
се чувстваме притиснати от ежедневните житейски проблеми.
имаме чувството, че сме загубили пътя.
животът ни стане скучен и тъжен.
нищо не ни се случва.
хората наоколо не ни разбират.
близките ни престанат да ни забелязват.
децата ни вече не ни слушат.
сутрин тръгваме със свито сърце към офиса си.
вечер тръгваме със свито сърце към домa си.
се чувстваме бедни, стари и грозни.
нищо не ни радва.
дори не можем да се разплачем.
се чувстваме виновни.

Групови терапии

Груповата психотерапия е форма на психотерапевтична практика при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и останалите участници в групата. Съществуват множество терапевтични групи в зависимост от целите които се преследват. Какво се случва в психотерапевтичната група…..?
Груповата психотерапия е толкова стара, колкото и писаната история на човечеството. В терапевтичното пространство са налице множество групи. Според целите, които преследват, школата или направлението, което представляват, те приемат различни названия. Терапевтичната група е общност от лица, които търсят разрешение на проблемите си чрез определени взаимоотношения между членовете на групата.

Последни публикации

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ
Тинка Митева

  Едиповият комплекс в огледалото на инстинкта – Проф. Павел Александров

ЕДИПОВИЯТ КОМПЛЕКС В ОГЛЕДАЛОТО НА ИНСТИНКТА Учението за Едиповия комплекс е една от основните колони на психоаналитичната теория. Този комплекс

Прочети повече »
Copyright © 2024 | Всички права запазени | Направено с ❤ от Techsware