Относно потребността от професионален подбор на персонала

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

 

Анализът на развитото пазарно стопанство и обслужването на различните сфери на живота показват, че ефект в своята дейност постигат само тези фирми, организации, стопански, административни, културни структури в които работят професионално развити служители и специалисти.

 

 

С други думи , глобалната и критична предпоставка за успех в каквато и да е област на живота е наличието на ПРОФЕСИОНАЛНО СПОСОБНИ  И МОРЛНО ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ. Ролята и значението на този фактор е осъзнат отдавна. Тя не се оспорва от никого и е очевидно, че всеки работодател иска да привлече на работа при себе си по качествена човешка материя, по компетентни и креативно функциониращи мозъци.

Борбата на съвременния свят за притежаване на повече по качествена  сива  мозъчна маса става жестока. Най-скъпият пазар на планетата днес е на творчески мислещи мозъци. Тази тенденция ще се засилва, а заедно с нея ще нараства потребността от диагностика и селекция на възможностите на хората за труд и творчество в различни сфери на производството и живота.

В епохата на информационната революция и либералното пазарно стопанство проблема за селекцията и приложението на професионалната и социална интелигентност на хората ще придобива все по-голяма острота, все по ясно ще се очертава неговата стратегическа роля и  смисъл за комплексния прогрес на цивилизацията.

За съжаление откриването, подготовката и развитието на личности способни за професионален успех не е толкова лесен за решаване проблем, както изглежда на пръв поглед.  Точно поради тази причина все повече фирми и организации са принудени да се съобразяват с постиженията на науката в тази област и да търсят инструментално решение на този проблем в специализираната диагностична дейност.

 

 

Т. Митева