tinkamiteva

Home » Archives for Тинка Митева

About Тинка Митева

This author has not yet filled in any details.
So far Тинка Митева has created 92 blog entries.

ВИЛХЕЛМ РАЙХ – ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРАНИЯ ПСИХОАНАЛИЗ

Вилхелм Райх е фигура в психоаналитичното движение с ярко изразено интелектуално характерово и социокултурно излъчване. Той твори в област, която както някога, така и днес създава проблеми и трудности на науката, особено на науките за човека. Конкретно става дума за психосоматиката или соматопсихиката, сфера на научното познание която има сложна кореспонденция с множество науки.     В същността на психосоматиката лежи фундаментален факт взаимовръзката между душа и тяло, взаимовръзка, в която е затворен и става възможен живота. Просто казано,  думата [...]

  Едиповият комплекс в огледалото на инстинкта – Проф. Павел Александров

ЕДИПОВИЯТ КОМПЛЕКС В ОГЛЕДАЛОТО НА ИНСТИНКТА Учението за Едиповия комплекс е една от основните колони на психоаналитичната теория. Този комплекс възниква и се разполага в две реалности на човешкия живот - биологичната в лицето на инстинкта и социалната в лицето на човешките отношения. По тази причина Фройд мисли, че явлението има универсална природа и всеки може да го "провери" чрез своя личен опит. Едиповият комплекс и Едиповата ситуация, както и техните интерпретации кореспондират с колосален фактологичен материал от множество клонове [...]

Личността и професията на психотерапевта

Както при всяка професия, при която отношенията са „човек–човек“, така и при професията психотерапевт личността на този, който я упражнява, е ключов фактор за ефекта от терапията. Две са основните характеристики, които е задължително да притежава всеки психотерапевт – научна компетентност и социална интелигентност, при липса на една от тях психотерапията губи своя професионален смисъл.              Научната подготовка предполага базово образование по психология и психотерапия, както и компетентност в други научни области като неврология, психиатрия, биология, фармакология, културология, [...]

Предмет и задачи на психотерапията

Психотерапията е сфера на човешката практика, възникнала още в най-дълбока древност в контекста на човешките отношения. В донаучния си период тази практика се развива в границите на религиозни системи и вярвания.     Научният ѝ период стартира с появата на различни школи и течения в психиатрията и психологията. Първичният образ на психотерапията се структурира от такива ориентации като фройдизма, аналитичната психология, гещалтпсихологията, бихейвиоризма, когнитивизма, екзистенциализма, райхианството и неорайхианството и не на последно място – хуманистичната и клиентцентрираната психотерапия. Всяка от [...]

ПРОЗОРЕЦЪТ НА ДЖОХАРИ

Преди около 50 години Joseph Luft и Harry Ingram на основа на теорията на „социалния аз” на човека съставили практически модел, известен като „Прозорецът на Джохари”. „Johari” е дума, съставена от първите срички на имената на авторите на модела. Този модел е насочен към два важни процеса на комуникация – „саморазкриването” и „обратната връзка”.           „Саморазкриването” е даване на информация към другите за това, което смяташ, че си. „Обратната връзка” е получаване на информация какво мислят другите хора за [...]

By | 2018-11-20T16:27:26+00:00 ноември 20th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments

Зигмунд Фройд в огледалото на душевния живот у човека

Да се размишлява, пише, оценява и усвоява творческото дело на Фройд никак не е лесно. Неговото мислене и практика кореспондират изключително дълбоко с цялото познание за човека и неговата природа.   Точно казано, когато се пише за Фройд винаги се казва по-малко отколкото е необходимо, винаги има нещо пропуснато и несъгласувано с определени гледни точки и човешки практики, в това число експерименти и критики.  Каквото и да се мисли и казва до сега, никой не е направил пълен прочит и [...]

By | 2018-11-19T12:56:44+00:00 ноември 19th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Теория за разгънатото време

ТЕОРИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕ НА ВРЕМЕТО В тази теория на д-р Жан Пиер Гарние за разгънатото време  намираме отговор на въпроса, защо по-голяма част от нещата които ни се случват в живота не осъзнаваме.     Интервю с Жан-Пиер Гарние Малет,специалист по физика на флуидите, бащата на ТЕОРИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕТО, публикувана в “La Vanguardia”. – Аз съм на 70 години. Живея в Париж. Женен съм , с 2 деца и 3 внуци.Доктор съм по физика, моята специалност е механика на флуидите. [...]

By | 2018-10-17T17:16:57+00:00 октомври 17th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments

Съзнателното и безсъзнателното в човешките взаимоотношения   Проф.д.пс.н. П.Александров

Разбирането за същността на съзнаваното и несъзнаваното в човешките отношения е централна тема в психологията.      Научни представи за човека и човешките отношения  Смисълът от познанието за човека и човешките отношения има ценност за всяка човешка практика. Животът на човека протича в строгата рамка на това колко познава другите и колко познава себе си. За съжаление не всички хора не обясняват себе си и другите в научни понятия, но за една психология това е задължително. Какво знаем и казваме [...]

By | 2018-10-18T16:38:39+00:00 октомври 17th, 2018|БЕЗ КАТЕГОРИЯ|0 Comments
Load More Posts