Относно здравословната агресивност

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Агресията е здравословно нещо, защото природата е заложила в нас агресивния импулс.

Нездравословен е начина по който изразяваме нашата агресивност. Боби Скинър казва, че е психично здравословно е да си оголваме зъбите понякога.

 

 

Кои са тези случаи в които е уместно  за се проявява здравословна агресивност?

– служи като защита срещу нападение.

– служи като основа за постигане на независимост, откъсване от онези, които искат да господстват върху вас.

– дарява ни с волята да развиваме онова което сме.

Човек който отрича гнева , винаги е гневен, защото всичко което отхвърляме остава в нас.

Алхимията на вътрешната трансформация е да се премине от НЕ-то, към ДА-то. Истинската трансформация е резултат от разбиране, а не от усилие. Ставаме цялостни, когато приемем дадено преживяване такова, каквото е.