Аз и другите

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Човешкият живот е абсурден без връзката ни с другите. Срещата между двама души може да се разглежда като реакцията между два химически елемента. Ако се получи реакция, то и двамата вече не са същите, настъпила е промяна и за двамата!

От качеството на тази връзка до голяма степен зависи нашето психическо, пък дори и физическо здраве.

 

Има връзки които ни развиват, но има и такива които ни убиват. Или както е казал Шекспир: На терена на човешките отношения всеки има своето влизане и излизане – или е аплодиран, или е освиркан – или е щастлив или страда.

Най-уникалното в човешките отношения е това, че те дават шанс на всеки човек независимо от това колко е беден или богат, къде и кога се е родил  да ТВОРИ.

Ние хората играем човешките си роли понякога много еднакво, понякога много различно от другите. Важното е, че тези роли не се учат предварително, те не се репетират като в театър и поради това грешките които правим понякога се заплащат с цената на много болка.

Човешките отношения са много дълбока и трудна материя и в тях винаги има още нещо което да се познае. И точно поради това сме тук. И това познание започва от нас самите и започва с отговора на въпроси като:

  • Това ли съм което мисля, че съм?
  • Това ли съм което казват другите, че съм?
  • Колко съм това което искам да бъда?
  • Към какво от това което съм, съм най-чувствителен?
  • Или с какво искам у себе си да съм в най-голяма хармония? Т.н

С отговора на тези и на други въпроси  се опитваме да се доближаваме до нашата човешка зрелост. Много хора бъркат остаряването със съзряването. Всеки от нас ще остарее, но не всеки ще стане зрял човек! Защото зрелостта е нашето вътрешно израстване, нещо което всеки търси и сам внася в живота си и то произтича от осъзнаването!

Зрелостта е снемане на илюзиите относно себе си, света и битието!!

С други думи зрелостта е съгласие с реалността. Защото конфликтът с реалността не е признак на зрелост. Зрелостта е съгласие със смъртта!!