LIFE COACHING

Home » LIFE COACHING

Относно потребността от професионален подбор на персонала

  Анализът на развитото пазарно стопанство и обслужването на различните сфери на живота показват, че ефект в своята дейност постигат само тези фирми, организации, стопански, административни, културни структури в които работят професионално развити служители и специалисти.     С други думи , глобалната и критична предпоставка за успех в каквато и да е област на живота е наличието на ПРОФЕСИОНАЛНО СПОСОБНИ  И МОРЛНО ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ. Ролята и значението на този фактор е осъзнат отдавна. Тя не се оспорва от никого [...]

By | 2018-07-31T17:41:17+00:00 юли 31st, 2018|LIFE COACHING|0 Comments