ПУБЛИКАЦИИ

Home » ПУБЛИКАЦИИ

Зигмунд Фройд в огледалото на душевния живот у човека

Да се размишлява, пише, оценява и усвоява творческото дело на Фройд никак не е лесно. Неговото мислене и практика кореспондират изключително дълбоко с цялото познание за човека и неговата природа.   Точно казано, когато се пише за Фройд винаги се казва по-малко отколкото е необходимо, винаги има нещо пропуснато и несъгласувано с определени гледни точки и човешки практики, в това число експерименти и критики.  Каквото и да се мисли и казва до сега, никой не е направил пълен прочит и [...]

By | 2018-11-19T12:56:44+00:00 ноември 19th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

За агресията

Тук ще става дума преди всичко за човешката агресивност, за тези нейни форми, които правят живота алогичен, морално и социално несправедлив. Разбира се ще става дума за усилията на обществото да се бори с успех срещу феномена агресия.   Агресивното поведение е феномен, който съпътства човечеството от времето на неговото възникване. В един или друг план за агресията се говори и при животните. Нещо повече, макар и не правилно, често агресията между хората и между животните се обяснява с едни [...]

By | 2018-05-31T14:44:57+00:00 април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Границите на идентичност и принадлежност

Що е това идентичност? Най общо идентичността се характеризира със самоопределението на личността. Със отговора на въпроса кой съм АЗ?   Нашето усещане за Идентичност е усещането ни за това което сме, и усещането ни за това по какво се различаваме от другите хора. Това означава че  всички особености  и  всички качества  у човека са обединени по неповторим начин, несъвпадащ с другите хора. Тази връзка прави човека уникален. И разбирането за човека, че той е различен от другите хора, че [...]

By | 2018-05-31T14:43:30+00:00 април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments

Личното пространство и правилата на културата – А-зът срещу Свръх-азът

В психотерапевтичната практика много често се срещат хора с   невероятно стеснена гледни точки за света, за себе си, за човешките отношения, хора с много тясна рамка на съзнанието или хора с така наречения малък АЗ, и в същото време с голям или прекалено голям Свръх-Аз   Големият Свръх-Аз по правило съвпада с нормативната гледна точка за обществото, правилата и нормите на културата, изискванията които са наложени в конкретната общност, религиозна, политическа, професионална, етническа и т.н. Проблемът е в това, че [...]

By | 2018-05-31T14:27:06+00:00 април 12th, 2018|ПУБЛИКАЦИИ|0 Comments