ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Home » ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Относно  връзката на астрологията с психологията

Още от най-древни времена хората са гледали към небето с надежда, разглеждали са слънцето, луната и планетите като живи същества които са им давали информация кога да сеят и кога да събират реколтата, кои са благоприятните моменти за държавните дела, кога наближават природни бедствия и пр.   В историята има доказателства, които говорят, че египтяните преди 4500г са имали календар който им е помагал да предвиждат разливите на Нил. Те програмирали живота си спрямо повтарящите се ритми на планетите и [...]

Само любов не стига

Любовта е нещо за което хората говорят най-много през целия си живот. Всички я чакаме. Изграждаме си фантазии за НЕЯ. Възторжено я посрещаме и драматично я изпращаме! Защо се случва така, че Любовта трудно издържа във времето? Любовта е като огнището, което угасва когато никой не хвърля дърва в огъня. Това е така, защото само Любов не стига - трябва и мъдрост!     Любовта изисква да бъде съпроводена от осъзнаване, тъй като сама по себе си тя е сляпа [...]

Обичаме ли да обичаме

ЛЮБОВТА между хората си има своя логика и индивидуален път на развитие и не може да се интерпретира с общи модели.  В любовта хората са най-уникални. Важното е да се знае, че общият признак на Любовта  е доверието, привързаността, възприемането на другия като ценност и отдадеността!     И най важното, любовта изравнява хората по значимост. Това е психичното равенство между хората.     Човек има възможност да избере три пътя в отношенията си с хората: - Да се стреми към [...]

Относно сянката

Когато аз кажа за себе си – аз съм жена, аз съм майка, аз съм професионалист, аз съм толерантна, аз съм работлива и т.н.         Какво се случва с тази моя идентификация - аз несъзнателно отхвърлям твърдението, че съм мързелива, че съм пасивна и т.н. Следователно аз се идентифицирам с работливите и автоматически отхвърлям другия полюс.     Ако се  попитаме, защо ни е толкова трудно да намираме отговор на въпросите които си задаваме? Тогава бихме могли да си отговорим по [...]

  Ритуалът наричане

  1. Ритуалът Наричане е познат от древни времена по нашите земи. Такъв ритуал  не съществува в нито една друга култура, никъде другаде по земята.. 2.По какъв повод се прави наричането? Когато нещо в къщата трябва да се промени, да се разплете, да се промени, да дойде нещо ново и по-добро. 3.Ког се прави наричане? На Еднажден, на Коледа, на Сурва, на Сирни заговезни, на Благовец, на Гергьов ден, на Иленден, на Голяма Богородица, на Петковден, на Задушница, на Никулден, на [...]

Относно творческата визуализация – Из творчестовото на Джон Кехой и Шактин Гауейн

Творческата визуализация /ТВ/ се основава на естествената ни способност да си представяме нещата,това е енергия която независимо от това дали съзнаваме или не присъства във нашето ежедневие. Но поради дълбоко заложения у съвременния човек негативизъм, неволно очакваме и си представяме липси, ограничения, трудности и проблеми в своя житейски път. В по-голяма или в по-малка степен дори сами ги предопределяме. Нашите представи се проектират на различни нива – материално, емоционално, мисловно или духовно.     ТВ е техника за използването на [...]

Относно раждането

За девет месеца в утробата на майка си детето изминава целия път на еволюцията, от почти нищотото се превръща в същество. За 9 месеца то повтаря цялото филогенетичното развитие на вида, преминава през милионите години еволюция от едноклетъчно в многоклетъчно сложно организирано същество. Минава през всичките фази на еволюция.  Когато детето е в утробата на майка си то не се страхува от нищо. Или както казва Ошо - не съм чувал и не мога да си представя, че детето в [...]

Битката между тъмното и светлото в нас

Битката между тъмната и светлата страна  се води, не вън от нас, а вътре в нас. И си задаваме въпроса, как да победим в тази битка?  Няма победител, защото може ли денят да победи нощта?   Вътрешната хармония не е в това да ни е лесно и щастливо, а в това да сме в съгласие с вътрешните процеси през които преминаваме! Когато на "вътрешното небе" е нощ , да се наслаждаваме на звездите, вместо да се оплакваме от тъмното, а [...]

Относно здравословната агресивност

Агресията е здравословно нещо, защото природата е заложила в нас агресивния импулс. Нездравословен е начина по който изразяваме нашата агресивност. Боби Скинър казва, че е психично здравословно е да си оголваме зъбите понякога.     Кои са тези случаи в които е уместно  за се проявява здравословна агресивност? - служи като защита срещу нападение. - служи като основа за постигане на независимост, откъсване от онези, които искат да господстват върху вас. - дарява ни с волята да развиваме онова което [...]

Мъжете и жените са различни – по Джон Грей и Алън и Барбара Пийз

Ако не осъзнаваме, че мъжете и жените са различни никога няма да постигнат разбирателство и хармония в отношенията им.     Защо мъжете и жените са различни?  Мъжете и жените са различни поради биологични различия, поради родителско влияние, поради  различни лични истории,  поради специфики в образованието и пр. Мъжете предлагат решения и омаловажават чувствата, Жените дават съвети и напътствия. Мъжете трябва да превъзмогнат нежеланието си да дават любов, а Жените своята неохота да приемат любов. Тъй като жената се страхува [...]

Load More Posts