ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ

Home » ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ

ВИЛХЕЛМ РАЙХ – ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРАНИЯ ПСИХОАНАЛИЗ

Вилхелм Райх е фигура в психоаналитичното движение с ярко изразено интелектуално характерово и социокултурно излъчване. Той твори в област, която както някога, така и днес създава проблеми и трудности на науката, особено на науките за човека. Конкретно става дума за психосоматиката или соматопсихиката, сфера на научното познание която има сложна кореспонденция с множество науки.     В същността на психосоматиката лежи фундаментален факт взаимовръзката между душа и тяло, взаимовръзка, в която е затворен и става възможен живота. Просто казано,  думата [...]

  Едиповият комплекс в огледалото на инстинкта – Проф. Павел Александров

ЕДИПОВИЯТ КОМПЛЕКС В ОГЛЕДАЛОТО НА ИНСТИНКТА Учението за Едиповия комплекс е една от основните колони на психоаналитичната теория. Този комплекс възниква и се разполага в две реалности на човешкия живот - биологичната в лицето на инстинкта и социалната в лицето на човешките отношения. По тази причина Фройд мисли, че явлението има универсална природа и всеки може да го "провери" чрез своя личен опит. Едиповият комплекс и Едиповата ситуация, както и техните интерпретации кореспондират с колосален фактологичен материал от множество клонове [...]

Личността и професията на психотерапевта

Както при всяка професия, при която отношенията са „човек–човек“, така и при професията психотерапевт личността на този, който я упражнява, е ключов фактор за ефекта от терапията. Две са основните характеристики, които е задължително да притежава всеки психотерапевт – научна компетентност и социална интелигентност, при липса на една от тях психотерапията губи своя професионален смисъл.              Научната подготовка предполага базово образование по психология и психотерапия, както и компетентност в други научни области като неврология, психиатрия, биология, фармакология, културология, [...]

Предмет и задачи на психотерапията

Психотерапията е сфера на човешката практика, възникнала още в най-дълбока древност в контекста на човешките отношения. В донаучния си период тази практика се развива в границите на религиозни системи и вярвания.     Научният ѝ период стартира с появата на различни школи и течения в психиатрията и психологията. Първичният образ на психотерапията се структурира от такива ориентации като фройдизма, аналитичната психология, гещалтпсихологията, бихейвиоризма, когнитивизма, екзистенциализма, райхианството и неорайхианството и не на последно място – хуманистичната и клиентцентрираната психотерапия. Всяка от [...]

Защо психологията е трудна наука

Не е трудно да се разбере, че всяка наука и свързаната с нея практики имат своите трудности и проблеми. Една част от тези трудности носят предимно теоретичен характер, друга част типично изследователски, трета част приложно практически. И в трите си лица психологията също има свои собствени трудности, които и като наука и като практика се стреми да преодолява. Логично е, човек да се пита какви са тези трудности, откъде идват, как да се преодолеят,  и разбира се, възможно ли е [...]

Относно пристрастността на съзнанието

В живота си ние пребиваваме в два свята - вътрешен и външен. - Вътрешният свят е затворен в нас и той е населен с нашите мисли, с нашите чувства, с нашите фантазии, с нашите желания. А външния свят е онази реалност  която съществува вън от нас, независимо от нас, и без нас.     Нямо нищо в този свят което познаваме и да нямаме отношение към него.  Това е дело на онази  структура в човешкото съзнание която  наричаме ПРИСТРАСТНОСТ НА [...]

Да събудим твореца в нас с помощта на творческата визуализация

Ние сме заченати и родени с енергията на ТВОРЕЦА! ТВОРЕЦА В НАС може да бъде събуден, стимулиран, подкрепян, оформян, развиван, възстановяван, съживяван, само ако се освободим от пречките които сами си създаваме, ако преодолеем страха, комплексите, предубежденията, и ако се смирим пред могъществото му. Само тогава бихме могли да разгърнем творческия си потенциал и да постигнем неща които само тайно сме си мечтали.     Въпросът е как да разберем че съзидателността и творческата ни природа е задрямала, заровена, забравена, [...]

Относно обсесивно – компулсивното разстройство /ОКР/

КАКВО Е ТОВА ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО /ОКР/? Обсесивно-компулсивното разстройство /ОКР/ е  тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и/или натрапливи действия (компулсии). В българската терминология вместо „обсесии“ и „компулсии“ често използваме понятията „натрапливи мисли“ и „натрапливи действия“. Затова в миналото обсесивно-компулсивното разстройство се наричаше натраплива невроза. Натрапливите феномени са много често явление в човешката природа Всъщност елементи на натрапливости е преживявал почти всеки човек. В широкия смисъл на понятието стискането на палци и носенето на талисмани [...]

Стъпки за изграждане на позитивни взаимоотношения /Из „Любовта е отговорът/

  Основните пречки които нашето его изгражда пред нас за да възпрепятства изграждането на хармонични взаимоотношения са: гузна съвест, страх, чувство за вина, недоверие, неспособност да прощаваме, чувство че сме недостойни да бъдем обичани, стремеж да властваме над другите, склонност да се вкопчваме в миналото, ревност, съперничество. Всички тези прегради ни карат да се чувстваме самотни, натрапват ни илюзията че другите са ни виновни за нашите беди и т.н ИЛЮЗИИТЕ ЗА ЛЮБОВТА       приемат различни форми. Например когато в една връзка [...]

Относно рискът

Рискът е всяко човешка дейност на  която  не може да бъде предсказан със сигурност  крайния резултат.  Според тълковният речник РИСК означава ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ.     От мигът в който се родим до последния дъх, животът ни е изпълнен с рискови ситуации. Всеки човек поема различни рискове,  взема решения, които по различен начин се отразяват на живота му. Всеки ден ни се налага да рискуваме нещо. Рискът е колкото и обоснован, толкова и необоснован избор и поради това е риск. Рискът [...]

Load More Posts