Притча за сърцето

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Един ден Учителят задал въпрос на своите ученици:
– Защо мислите, че когато хората се скарат, започват да си крещят?

 

– Защото се ядосват и излизат извън нерви – отговорил един ученик.
– Но защо крещят толкова високо, след като се намират толкова близо един до друг. – отговорил Учителят – Дори и да си ядосан, не можеш ли да говориш по-кротко и тихо?
Учениците започнали да дават най-различни отговори, но нито един от тях не се харесал на Учителя. И накрая той им обяснил нещата по следния начин:
– Когато хората се карат и са озлобени един към друг, техните сърца се отдалечават. И за да преодолеят това разстояние и да се чуват помежду си, им се налага да крещят. Колкото по-голям е спорът им, толкова по-силно крещят.
А забелязали ли сте какво се случва, когато хората са влюбени? Тогава е точно обратно, те си говорят тихо и нежно. Защото сърцата им са много близо едно до друго – разстоянието е съвсем мъничко.
– А какво става, когато са още по-влюбени? – попитал друг ученик.
– Тогава не говорят, а само си шепнат. – продължил Учителят. Любовта им става още по-силна, а сърцата им – още по-близо. И накрая, даже и шепотът им става излишен. Просто се гледат в очите и се разбират без думи. Затова, когато спорите или се карате с някого, особено с близък човек, не позволявайте вашите сърца да се отдалечават едно от друго, не казвайте тежки думи, които още повече увеличават разстоянието между вас. Защото може да дойде ден, когато разстоянието е станало толкова голямо, че никой от вас вече не може да намери пътя обратно.

Из Интернет.