Притча за Слонът

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

В ИНДОСТАН СЛЕПЦИ ШЕСТИМА

ДА ВИДЯТ СЛОНА БИЛИ ПЪТ.

ПРИВИДНО ЦЕЛ НЕИЗПЪЛНИМА,

НО ЗНАНИЯ ЖАДУВАЛ ИМ УМЪТ,

ТА РЕКЛИ ТЪЙ, ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ,

ТАЗ ЖАЖДА ТЕ ДА УТОЛЯТ.

 

 

ДО СЛОНА ПЪРВИЯТ ПРИСТЪПИЛ,

НО СПЪНАЛ СЕ И С ЕДНА РЪКА

НАПИПАЛ БУТ ОГРОМЕН.

Я ГЛЕДАЙ – ВИКНАЛ – ЕТО НА,

КАКВО ПО-ЯСНО, ЗНАЧИ СЛОНЪТ

ПРИЛИЧА ДОСТА НА СТЕНА!

 

СЛЕД НЕГО ВТОРИЯТ НАПИПАЛ

НА БИВНИКА КОСТТА КОРАВА.

КАК ГЛАДЪК, КРЪГЪЛ Е И ОСТЪР

-ВЪЗКЛИКНАЛ НА ЧАСА ТОГАВА,

-ТЯ ТАЗИ ТВАР ПРЕЧУДНА,

СЛОНЪТ, НА КОПИЕ НАПОДОБЯВА!

 

ДОШЪЛ НА КЪМ ДЕБЕЛОКОЖОТО

И СМЕЛО СЕ ИЗКАЗАЛ ТРЕТИ,

ХОБОТА ГЪВКАВ ЩОМ НАБАРАЛ,

СЛУЧАЙНО НЯКАК СИ С РЪЦЕТЕ:

ДА, ЯСНО, НЯМА ГРЕШКА,

СЛОНЪТ, ЗМИЯ ДОСУЩ Е , РАЗБЕРЕТЕ!

 

С РЪКА НА СЛОНСКОТО КОЛЯНО,

ТРЕТИЯТ ПРОТЕГНАЛ ПРЪСТИ НАЙ-ПРИПРЯНО

И ПРОИЗНЕСЪЛ ТЕЗИ ДУМИ

УСЕЩАМ, ЧЕ Е СЛОНЪТ

ДЪРВО ОТ СЛЪНЦЕТО ОГРЯНО!

 

УХОТО СЛОНСКО ПИПНАЛ ПЕТИЯ

И ТВЪРДО ТУТАКСИ  ОТСЪДИЛ:

ЩЕ КАЖЕ ДАЖЕ И НАЙ-СЛЕПИЯТ

КАКВО ТУК СЛОНСКОТО ЩЕ БЪДЕ –

НЕОСПОРИМО Е, ЧЕ СЛОНЪТ

ВЕТРИЛО ТОЙ НАПОМНЯ ТВЪРДЕ!

 

НА СЛОНА , ПАК ТАКА ОПИПОМ

ПРИСТЪПВАЙКИ КЪМ ЗАДНИТЕ НОЗЕ,

ОПАШКАТА ПЪК В ШЕПА СТИСКАЛ

ПОСЛЕДНИЯТ ОТ ТЕЗ МЪЖЕ.

АХА, РАЗБИРАМ, РЕКЪЛ,

СЛОНЪТ ПРИЛИЧА НА ВЪЖЕ!

 

И ТЪЙ СРЕД ТЕЗИ ИНДОСТАНЦИ,

РАЗЛИЧНО СЛОНА ЩО ВИДЕЛИ,

ПРЕДЪЛЪГ СПОР СЕ РАЗГОРЯЛ, ЧЕ

НА СВОЕТО МНЕНИЕ ТЕ ДЪРЖАЛИ

И ВСЕКИ БИЛ Е ПРАВ ОТЧАСТИ,

НО ВСИЧКИ В ЦЯЛОТО ГРЕШЕЛИ.