Притча за роднините

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

„Имало един мъж, който не харесвал родините на съпругата си, защото смятал, че заемат твърде много място в къщата. Той отишъл при един живеещ наблизо учител, тъй като бил чувал много за него, и рекъл:

– Моля те, направи нещо! Вече не мога да понасям роднините на съпругата ми. Обичам жена си, но роднините и – никога! Те заемат толкова място в къщата; като че ли постоянно ми се пречкат в краката.

 

 

Учителят го попитал:

-Имаш ли кокошки?

– Да имам – отвърнал мъжът.

– Тогава пусни всичките си кокошки в къщата.

Мъжът направил, каквото го посъветвал учителят, и после се върнал при него.

Учителят попитал:

– Проблемът реши ли се?

– Не! По зле е – отвърнал мъжът.

– Имаш ли овце?

– Да.

– Вкарай всичките овце вътре.

Мъжът го направил и се върнал при учителя.

– Проблемът реши ли се?

– Не! Става още по-лошо.

– Имаш ли куче?

– Да! Имам няколко.

– Вкарай всичките кучета в къщата.

Накрая мъжът се втурнал при учителя и рекъл:

– Дойдох при теб за помощ, а ти правиш живота ми по-невъзможен отвсякога!

Учителят му казал:

– Сега изкарай кокошките, овцете и кучетата обратно навън.

Мъжът се прибрал у дома и изпразнил къщата от всички животни. Имало толкова много място! Той се върнал при учителя.

– Благодаря ти! Благодаря ти! – казал му. – Ти реши всичките ми проблеми.

Из „Разпали сърцето ми“ Свами Чидвиласананда