Притча за роднините

Home » Притча за роднините

Притча за роднините

„Имало един мъж, който не харесвал родините на съпругата си, защото смятал, че заемат твърде много място в къщата. Той отишъл при един живеещ наблизо учител, тъй като бил чувал много за него, и рекъл:

– Моля те, направи нещо! Вече не мога да понасям роднините на съпругата ми. Обичам жена си, но роднините и – никога! Те заемат толкова място в къщата; като че ли постоянно ми се пречкат в краката.

 

 

Учителят го попитал:

-Имаш ли кокошки?

– Да имам – отвърнал мъжът.

– Тогава пусни всичките си кокошки в къщата.

Мъжът направил, каквото го посъветвал учителят, и после се върнал при него.

Учителят попитал:

– Проблемът реши ли се?

– Не! По зле е – отвърнал мъжът.

– Имаш ли овце?

– Да.

– Вкарай всичките овце вътре.

Мъжът го направил и се върнал при учителя.

– Проблемът реши ли се?

– Не! Става още по-лошо.

– Имаш ли куче?

– Да! Имам няколко.

– Вкарай всичките кучета в къщата.

Накрая мъжът се втурнал при учителя и рекъл:

– Дойдох при теб за помощ, а ти правиш живота ми по-невъзможен отвсякога!

Учителят му казал:

– Сега изкарай кокошките, овцете и кучетата обратно навън.

Мъжът се прибрал у дома и изпразнил къщата от всички животни. Имало толкова много място! Той се върнал при учителя.

– Благодаря ти! Благодаря ти! – казал му. – Ти реши всичките ми проблеми.

Из „Разпали сърцето ми“ Свами Чидвиласананда

Facebook Comments

About the Author:

Leave A Comment