Понятие за граундинг

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Граундиг означава енергетичната позиция на Аза спрямо реалността. Келеман казва: “Да бъдем заземени  и непосредствено свързани с факта, че сме родени. Това означава, че сме дошли на този свят с едно тяло и с него сме посадени в почвата свят. Нашата енергия прави така, че ни порастват корени от единия край и клони и листа от другия край /социалните връзки/. Граундингът е директно свързан с енергетичната икономия.

Това понятие е една метафора. То не трябва да се разбира буквално, като стоим физически на земята, а в неговия обобщен смисъл.

Лоен казва::Колкото по-заземен е човек, толкова по-високи напрежения може да понесе, и толкова по-добре да регулира чувствата си. Заземеният човек е този който е здраво свързан с реалността, има опит за нея и този опит е почвата под краката му. Той има контакт със средата, работи точно, икономично, адекватно, стабилен и уверен е. Стабилното заземяване е условие биоенергията да функционира нормално.

Граундингът е принадлежност към реалността.

Заземеността е онази нишка която ни свързва с реалаността, която обединява вътрешния с външния свят.

В своя живот човек пребивава в два свята, в две реалности:

  • Вътрешна реалност – това са мислите, чувствата, емоциите ни.
  • Външна реалност – това се местата, вещите, събитията, хората и пр.

Тъй като трудно отделяме вътрешния от външния свят, позволяваме на външния свят да доминира над вътрешния, да господства над нас и използваме вътрешния свят като огледало което отразява всичко което се случва с нас.

Граундингът е опорната точка от която започва всяко движение.

Бернаскони казва: “Този който е лишен от граундинг плува в морето на живота като лодка без компас.

Заземяването е свързано с ритъма на нашите движения и със състоянието на мускулния тонус. Добре заземен е човек, на който мускулния тонус съответства на движенията и поведението му, т.е. осъществява се динамично равновесие без загуба на енергия.

Ако мускулния тонус е занижен, човек не е заземен и изпитва липса на опора под краката. Той е с трудности при адаптацията към външния свят и е склонен да се спасява във вътрешния си мир.

За да е заземен човек това означава да е в контакт с реалността, да е в контакт с тялото си и със своите собствени импулси.

Заземяването означава оживяване на енергийния поток надолу по гърба, от главата до ръцете и краката.

Из Мартин Тайдънс – един опит свързан със заземяването.

Всички емоции които преживяваме имат желание да бъдат изразени чрез тялото. Но ако си позволим да пуснем емоциите които преживяваме, усещането е, че губим контрол върху живота си. И задържането е корен на болестта.

Динамиката на този процес е следната:

– Когато има излишък на емоции, резултатът е невроза

– Когато има недостиг на емоции, резултатът е депресия.

Как подкрепяме здравия процес – чрез движение на тялото.

  1. Започва се с малките движения на тялото – тази енергия още не е замръзнала. Така се стимулира вибрацията. Задвижваме тялото и тук се работи с резонанса.
  2. Пристъпваме към малко по интензивни движения с тялото, изразявайки неизразените емоциите на скръб, гняв, срам и пр.
  3. След раздвижване на емоциите, пристъпваме към по големи движения в пространството за да изразим кои сме.

Тези три начина са важни за започването на оздравителния процес и това което ги обединява е фокуса върху движението.

Има два вида заземяване – телесен и емоционален.

Заземяването е винаги Тук и Сега и важно  самото преживяване. Това може да се случи ако се опитаме да влезем в преживяването.

Заземяването предполага да се обърнем към фактите тук и сега, такива каквито са, защото мисленето никога не е тук и сега.

При граундинга, работим с усещането ни за почвата под краката – Преживяваме втория закон на Нютон – краката насочват енергията надолу, а земята ни се съпротивлява нагоре. Този процес е отварянето ни, усещането ни за граундинг.

Нивото на заземяване у нас е огледало на връзката с майката. Заземяването е майката земя.

Другият вид заземяване е движението ни нагоре – т.е. граундинга е „да се дадеш“, да си позволиш, да си себе си..

Ние постоянно се нуждаем от граундинг, защото постоянно се отдръпваме от него. Това е да усетим как и кога „излитаме“ , да осъзнаем този момент. Това са нашите стари модели на поведение, които ни привличат, това е инерцията която често ни обладава. И най краткият път да се освободим от тези усещания е когато влезем в тях чрез дишането. Чрез дишането разбираме, вътре ли сме, със себе си ли сме или сме извън нас.

За да постигнем граундинг е необходимо:

– Първото,  да осъзнаем напреженията си.

– Второ,  да отидем там чрез дишането.

За заземяването използваме издишването. Когато се фокусираме върху издишването, вдишването идва от самосебе си.

Най- лесният начин да се заземим е да влезем в контакт със своите чувства. Когато аз се свържа със себе си и позволявам на чувството да се раздвижи.

Идеята тук е да свържем тялото с мозъка.

Фокуса на терапевта е върху емоцията на клиента , тук и сега. Този процес може да се подпомогне с въпроси: Какво усещаш в момента, къде го усещаш, това как те кара да се чувстваш и др.

Как да разграничим насиленото изразяване с естественото изразяване. Може да го сравним с пълна до горе чаша с вода, в която няма повече място. Когато се случи емоцията да излезе  – чашата  е пълна – и най-естественото нещо е „разтоварването“. Това е старото нещо, онова от което ни се иска да се освободим, това е процес на умиране. Старото нещо е умряло, да му позволим да се случи, да „умре“!

Когато позволим на старите емоции, преживявания, болки и пр,  да си отидат,  стигаме до експресията. Стигаме до „Аха-Аха“ ефект. Това е инсайт който идва от вътре.

Всеки сам за себе си установява коя точка е приемлива за него, кога настъпва момента на разтоварването.