Относно творческата визуализация – Из творчестовото на Джон Кехой и Шактин Гауейн

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Творческата визуализация /ТВ/ се основава на естествената ни способност да си представяме нещата,това е енергия която независимо от това дали съзнаваме или не присъства във нашето ежедневие. Но поради дълбоко заложения у съвременния човек негативизъм, неволно очакваме и си представяме липси, ограничения, трудности и проблеми в своя житейски път. В по-голяма или в по-малка степен дори сами ги предопределяме. Нашите представи се проектират на различни нива – материално, емоционално, мисловно или духовно.

 

 

ТВ е техника за използването на въображението, за да създадем онова, за което си мечтаем в живота. Въображение е способността ни да пораждаме идеи, мисловни картини или чувства. За какво най-често си мечтаем в живота – за любов, за личностна реализация, за удоволствия, хармонични връзки, за работа която да ни носи удовлетворение, за здраве, за красота, за благоденствие, за вътрешен мир и пр.

ТВ  се отнася до начина по който мозъкът и тялото ни общуват. Това е процес на генериране на образи и мисли, съзнавано или несъзнавано, след което те биват изпращани към тялото под формата на сигнали или заповеди. Съзнателната ТВ е процес на създаване на положителни мисли и образи за общуване с тялото, на мястото на негативните потискащи мисли.

За да разберем как действа ТВ се налага да разгледаме няколко взаимно свързани принципа:

1.Материалния свят е енергия с различна степен на плътност. На пръв поглед предметите които ни заобикалят изглеждат твърди тела с определена форма. На това равнище обикновено ги възприемат нашите сетива. Но на по-високо равнище като молекулярен и атомен строеж монолитната материя е съставено от още по-малки трептящи частици.

Енергията трепти с различна честота и придобива различни характеристики – някои по-фини, други по плътни и т.н Мисълта е относително по-фина форма на трептене и затова е по-подвижна и по-лесно преминава от една форма в друга. Разликата между различните форми на материята е в тяхната плътност. Например скалата е плътна материя и търпи по-бавни изменения и по-трудно и се въздейства и въпреки това дори и скалата се променя под въздействието на по-фината енергия на водата например. Всички форми на енергия са свързани помежду си и си взаимодействат.

2..Енергията е магнетична –Един от законите на енергията гласи че енергия с определени свойства и вибрации /честоти/ се стреми да привлече енергия с подобни на тези свойства и вибрации. Ако поставим два камертона един до друг…. те започват да трептят в резонанс.Формата въплъщава идеята – Мисълта е бърза, лека и подвижна форма на енергията. Когато създаваме нещо то винаги първо се ражда в мисълта ни.

3. Мисълта или идеята предхождат по време самото дело. У художника първо се ражда идеята.Идеята е нещо като предварителен проект, тя е първообраза на формата, тя организира и направлява енергията, която ще се влее в тази форма и накрая ще приеме материални измерения

4.Законът за излъчване и привличане. На практика това означава че привличаме онова за което мислим най-много, в което най-силно вярваме, на което най-много се надяваме и очакваме и си представяме най живо. Ето как съзнателно представяйки си онова което желаем, вървим към неговото осъществяване.

5.Вселената е гигантска холограма . Съвременната физика измени нашата представа за света. Вселената се представя като жива и динамична система и ние намирайки се в нея сме част от нея. Няма нищо определено. Всичко е част от модела който се намира в непрекъснато движение. Според квантовата физика цялото се съдържа във всяка отделна частица.

Опирайки се на холографската природа на вселената Прибрам и Бом стигнаха до идеята, че мислите могат непосредствено да влияят върху материалната действителност. Съзнанието не е нищо друго освен енергия във нейната най фина и динамична форма. Това помага да се разбере защо нашите фантазии, желания, страхове оказват влияние върху реални събития и обяснява защо и как се материализира създадения в мозъка образ!

На енергийно ниво всички обекти от заобикалящият ни свят имат еднакво значение за нас. В зависимост от ситуациите в нашия живот ние  натоварваме тези обекти с определени качества, чувства и емоции, добри или лоши! Това са така наречените излишни потенциали.

От енергийна гледна точка целият свят може да се представи като едно огромно махало. Самите ние сме ходещи махала!! И равновесието на тези махала може да се наруши не само чрез действие, но и чрез мислене.

ОПИТ: Нека да разгледаме от енергетична гледна точка как седим върху столовете си. Всичко е спокойно, не изпитваме тревога или дисконфорт. Натискът на тялото ни върху стола е в енергиен баланс.

Сега нека си представим че по същия начин седим не върху стола си тук , а на ръба на огромна пропаст. Това на съзнавано ниво предизвиква вълнение, напрежение, страх, поради мисълта, че бихме могли да паднем в пропастта. Тази мисъл създаваме нееднородност в енергийното поле и възникват равновесни сили за премахване на дисбаланса или излишните потенциали.

Има две възможности за да се уравновеси енергията или да полетим към пропастта или да избягаме на защитено място Чувствата са мощно средство за зареждане и привличане на енергия. Затова когато ни се иска да постигнем нещо не е достатъчно само да си мислим за него, но и да го почувстваме.

Чувствата са начин да открием и да привлечем онази енергия която искаме да преживеем като резонираме с нея.

Ако поставим два метронома един до друг и задвижим единия, то другият по силата на индукцията ще се задвижи с честотата на първия метроном!

Тази закономерност на взаимодействие на махалата стои в основата на позитивното мислене. По силата на тази енергийна закономерност бихме могли да привлечем любов, пари, успех и пр.

СТЪПКИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА

Първа стъпка – Поставяне на ясна цел. Преди всичко е необходимо да решим какво искаме да направим, какво бихме искали да притежаваме, да развиваме, да разберем или да създадем и пр. Това може да бъде на всякакво равнище работа, дом, интимна връзка, личностно усъвършенстване, здраве, красота, решаване на някакви  проблеми и пр. Поставяме си цел в която лесно ще повярваме и за която знаем, че е възможно да реализирате в много близко бъдеще. По този начин няма да ни се налага да преодоляваме вътрешната си съпротива.

Втора стъпка – Отпускането. Това означава за няколко

секунди да се позволим да се отпуснем физически и психически. Щом тялото и съзнанието ни са изцяло разтоварени се забавя мозъчната ни дейност. Това по-дълбоко забавено състояние на организма се нарича „алфа равнище”, а будното е бета равнище. Установено е че алфа равнището е много здравословно състояние на съзнанието поради неговото релаксиращо въздействие върху мозъка и тялото. Само научавайки се да се отпускаме изцяло ние сме в състояние да прилагаме ТВ. Това състояние се постига по-лесно вечер преди лягане или сутрин преди ставане.

Трета стъпка – Генериране на ясна идея или образ. В продължение на 5-10 минути визуализираме действителността, такава каквато я желаем, сякаш това се случва с нас тук и сега.  Представяме си как правим това което ни се иска. Влизаме в желаната роля и мислено я изиграваме.

Четвърта стъпка –  Често актуализиране на идеята. Визуализираме си целите поне веднъж дневно По този начин представата ще се превърне в част от съществуването ни. Силата идва с повторението за да се превърнат в шаблон за целите ни. Този шаблон е формата която ще се изпълни с енергия.

Пета стъпка – Насищане на идеята с положителна енергия, т.е. с положителни чувства.Когато анализирате целта е полезно да си мислим за нея в положителна насока, със усещането, че онова към което се стремим, е реално и напълно достижимо, че вече имаме това което ни се иска. Трябва да помним , че желанията търпят промени. Установим ли, че дадена цел вече не ни интересува, формулираме ясно отказа си . По този начин ще избегнем  объркването и усещането, че сме се провалили.  При визуализацията надарявайте себе си с всички необходими качества. Творческата визуализация притежава огромна мощ, защото отключва естествени закони и енергии

И накрая ПОТВЪРЖДЕНИЯТА или УТВЪРЖДАВАНЕТО са едни от най-важните елементи на ТВ . Това са прости фрази които  трябва да си повтаряме на ум, на глас или в писмен вид в потвърждение на това, че нещата са вече факт. Това е начин да затвърдим  представите си. Утвържденията влияят върху мислите възникващи в нашия мозък. Думите задават на мозъка програма, какви мисли трябва да поражда.

Ако ние с мислите си утвърждаваме че предстоящата среща ще мине успешно, то нашият мозък ще започне да поражда мисли свързани с представата за успешна среща!

– Не е задължително да вярваме в това което твърдим! Мозъкът ще улови смисъла на нашето утвърждение и в съзнанието ни ще проникнат правилните мисли.

– Утвърждаването трябва винаги да бъде позитивно. Необходимо е да си измисляме положителни фрази за утвърждаване. Не се знае защо, но мозъкът  пропуска отрицанието и в резултат го настройваме към провала / Аз не съм болен/

– Утвърждаването трябва да е кратко и просто и лесно за произнасяне – то прилича на мантра.

– Винаги изразявайте потвържденията си в сегашно време. Важно е да гледаме на желаното като вече осъществено.

– Да избираме потвърждения които ни се струват най-подходящи за нас. Онова което е подходящо за един не винаги е подходящо за друг

– Да помним, че създаваме нещо ново и различно.

– Потвържденията нямат за цел да ни конфронтират вътрешно или да променят чувствата ни.

– Да правим всичко възможно да пораждаме  у себе си увереност, че потвържденията ни са плод на реалната действителност

– Потвържденията могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с визуализацията

ВНИМАНИЕ! Не използвайте утвърждения насочени срещу нас самите – Аз винаги губя, Провалям се и пр. Често се улавяме, че си повтаряме подобни утвърждения.

Пример за утвърждения:

Всичко от което имам нужда ми се отдава лесно.

Аз съм господар на живота си

С всеки изминат ден отношенията ми с … стават все по-пълноценни.

Разполагам с достатъчно време за всичко.

ТВ трябва да се практикува често за да се превърне в част от живота ни. Не бива да се правят специални усилия за да стигнете там накъдето сме се запътили. Необходимо е само да поддържаме  в съзнанието си ясно своята цел, да се отпуснете се и се оставим на реката на живота, докато тя ни отведе до желаната цел.

ОСЪЗНАВАНЕ И ОПИРАНЕ НА ДОБРОТО У НАС

Ние сме по-склонни да виждаме неуспехите и недостатъците си, отколкото да оценяваме  постиженията и достойнствата си. Прекалено бързо ни напуска чувството  на удовлетвореност от постигнатото. Това е прахосничество на мощната енергия на успеха.

Ние се концентрираме върху това което искаме да постигнем напълно забравяйки своите предишни постижения. Защо човек трябва да се занимава с това което не е!  Трябва да се научим да ценим всичките си настоящи и минали победи, да се опираме на всичко което ни е карало да се чувстваме, победители, силни, успешни това ще ни помогне да привличаме успеха и в бъдеще!

ОПИТ Позволете на мислите си за няколко секунди да си спомнят за всички похвали и комплименти които сте получавали, за всички умения които сте развили през последните години и на един лист напишете своите силни страни засягащи всички аспекти на вашия живот в миналото или настоящето.

Направете дълъг списък, избавете се от излишна скромност, /представете си че участвате в конкурс по самохвалство/  доверете на хартията всичко, за да видите нагледно колко много причини имате да се чувствате добре в кожата си. Целта на упражнени е да ви накара да осъзнаете, че има много основания да се гордеете със себе си. Тези положителни чувства предизвикват усещане за успех, което ще послужи за основа на бъдещите ви постижения!

Колкото повече излъчваме енергия за успех – толкова повече успехи привличаме към себе си.

Из публикации на Джон Кехоу и Шакти Гауейн