Относно сънищата – из българския чуждестранен печат

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

 

Сънят е най-личното ни нещо. Той е съкровен акт в който сме напълно разголени, и най важното не можем да контролираме този  процес, ние нямаме заслуга за него и не носим никаква морална отговорност за него. Сънят ни води по своите пътища без да се противим.

 

Ако поставим един до друг сънищата на един 50 годишен човек ще установим, че цели пет години сме живели на друга планета, във друга вселена извън времето и пространството. Когато сънуваме ние виждаме хора, места, предмети, животни, летим, плуваме и то със усещането като, че ли всичко това е истинско. Плуваме във времето, връщаме се към детството, разговаряме с мъртвите и т.н. В сънищата си ние живеем в друг паралелен свят, където липсва гравитация,морал, страх и пр!

Ако е вярно , че всичко което вършим, че всичко което ни се случва има значение за нас и отговаря на някаква наша потребност, то няма сън който да не означава нещо за нас.

Сънищата изразяват погребаните ни желания, страховете ни, надеждите ни, трудностите ни, те обобщават преживяното и предизвестяват бъдещето. Те ни показват какви сме на истина и какви можем да бъдем.

90% от нашите сънища изглеждат лишени от смисъл, като послания на чужд език. Сънищата използват изразни средства като символи и алегории за да предадат посланията си

За интуицията, символите са това, което са думите за мисълта. Съществува интересна хипотеза защо подсъзнанието използва символите, а не думите и тя е, че то е възникнало по-рано от езика.

Нашите сънища са послания, които подсъзнанието ни изпраща, за това те показват нещо за нас самите – какви са ни затрудненията, какво ни липсва, какво не забелязваме, какво е нужно да направим.

От древни времена хората са се вълнували от кодирания език на сънищата. В древния Рим по впечатляващите сънища са били разглеждани от Сената. Хората са вярвали, че чрез сънищата ние получаваме послания от отвъдното. Според други твърдения сънят се дължи единствено на физиологични причини.

Психоанализата превръща тълкуването на сънищата във важна част от дълбинната психология. Чрез сънищата психоаналитиците се докосват до несъзнаваните светове на пациента.

За какво ни служат сънищата? Те са абсолютно необходими за душевното ни и психическо равновесие. Те са важни като храната и спането. Сънят е нещо като психологическо дишане, той е отдушник на поривите ни които подтискаме през деня. Помага ни да се освободим от грижите , от враждебността от страховете ни. Главното е че изтласква на повърхността вътрешните ни трудности. Всичко това е дело на един огромен компютър – нашето несъзнавано.

В сънищата си ние общуваме единствено със себе си без възможности да хитруваме. И повечето лица които ни се присънват са просто други аспекти на нашата личност. Ясно е колко е важно да декодираме радиограмите на нашето несъзнавано за да разберем какво ни се казва.

Според някои автори основната функция на сънят е компенсаторна. Често по време на сън ние осъществяваме тези неща които подтискаме във себе си. През нощта летим, влизаме в битки, а през деня робуваме на своите принципи и добродетели и пр.

Сънищата са мястото където съзнанието и подсъзнанието се пресичат, където образите от всекидневието се сблъскват със скритата мъдрост на подсъзнанието.

Сънищата са забравения език на човешката раса, а техните символи и алегории са пълни със скрит смисъл и тайни послания, които ни водят до истината за нас ако се научим да ги разчитаме.

Сънищата показват на човека къде греши, те съдържат прозрения, показват ни как да следваме своята съдба, как да реализираме потенциала си.

След като сънищата са толкова важни за нас, КАК ДА ПРОГРАМИРАМ МОЗЪКА СИ ЗА ДА СЪНУВАМ:

1.Преди заспиване е необходимо да си кажем – Тази нощ ще сънувам и ще запомня съня си – така 20 пъти, то е все едно че сме вкарали щепсела в контакта Може дори да си внушим какво бихме искали да сънуваме!

2.Много често ние не си спомняме голяма част от нашите сънища. Ако все пак ги запишем веднага след събуждането има шанс да съхраним нещо.  Това може да стане ако винаги до леглото си имаме  лист и писалка.  Това е по-скоро символично. Така демонстрираме нашето желание да изследваме сънищата си. Когато се подготвяте за сънищата трябва да ги уважавате и да ги признавате.

3.Когато се събудим на скачайте от постелята. Това е просеката между двата свята. Може би там още витае част от съня ни! Опитайте се да възстановите колкото се може повече детайли. Мислено превъртайте съня си няколко пъти. Сега станете и запишете съня си. След това можете да се заемете с тълкуването му

ТЪЛКУВАНЕТО на сънищата става с нагласа за дълбока заинтересованост. Мислете за себе си като за изследовател на нови земи. То в много отношения прилича на работата на археолога – вие не само трябва да намерите реликвите – но и да обясните значението им

В 95% всички действащи лица създания и чудовища отразяват отделни аспекти от вашата личност. Преди да пристъпим към тълкуване трябва да си изясним, че всички действащи лица на сън – с изключение на тези които разпознаваме -сме ние.

Старайте се да избягвате прекалено буквалното обяснение на сънищата.

Кошмарите са опит на вашето подсъзнание да ви шокира и да ви накара да се вгледате в някакъв   аспект от вашия живот.

Повтарящите се сънища са също съобщения които се опитват да достигнат до вас и ако ги изтълкуваме правилно те ще спрат

 • Да отделим на сънищата си вниманието, което заслужават
 • Да се научим да познаваме символичния език на съня. Сънищата ни изобразява бинарно действителността. Сънищата ни се разполагат винаги в една безкрайна гама от точки разположени между двата края на махалото.
 • Всеки сън е послание от нас за нас. Не засяга никой друг освен нас. И никога не бива да го приемаме буквално. Сънят описва само онова което става дълбоко в личността на сънуващия и засяга само него.
 • Да знаем, че истинската ни същност почти никога не е такава, каквато ни се струва.

За да пристъпим към тълкуване на сънищата си е необходима да знаем

 1. Какви сме
 2. Какво търсим.

Например ако даден човек е подчинил личността си на поведение, което му дава илюзия за сила, интелигентност и себепознание той рискува да не забележи някои значим сън само защото отказва да постави под въпрос и най-дребното нещо което го засяга лично.

 

ТЕХНИКИ ПРИ ТЪЛКУВАНЕ НА СЪНИЩАТА

 • Дайте име на съня. Заглавието може да бъде напълно безсмислено.
 • Когато се събудите се върнете обратно в съня си и поговорете с героите в него. Опитайте се да възпроизведете всичко, което е било през нощта. Оставете събитията да се развиват, но вече може да реагирате както поискате
 • Представете си че вашият сън е пиеса и го анализирате според следните структурни елементи; увод, изложение, заключение. Запитайте се кои са основните символи! Какво могат да означават те! Какви минали асоциации предизвикват! Какво ми съобщават сега
 • Проследете и усещанията си, те са ключ към смисъла. Чувствате ли облекчение, ужас, увереност и пр.
 • Всеки сън ако бъде запомнен и правилно интерпретиран, има дългосрочен ефект. Човек е завинаги свързан с него и със своя вътрешен свят. Когато намираме правилното обяснение на даден сън нещо вътре в нас се задейства, прищраква- Тълкуването на сънищата е диалог с нашето подсъзнание.

Как постъпва психоаналитика при тълкуването на един сън?

Необходимо е преди всичко заедно с пациента да потърси най-добрият път по който да премине за да извлече от съня възможно най точното послание

На първо място се извършва асоцииране на базата на съня. В какво се състои асоциирането? Терапевта помага на пациента да насочи своята мисъл свободно да тече около един елемент от съня – дума образ , ситуация – усещан като важен от него. Така се появяват други думи, образи, спомени. И може би тогава ще се случи дадена асоциация да улучи някоя афективно заредена мишена. Това може да е комплекс, изтласкване, болезнен или щастлив спомен и пр.

То е като бомбардиране на атомни ядра с ядрени частици, една от които понякога попада там където трябва. И ето го чудото на трансформацията. Ако една асоциация успее да се сблъска с някое афективно ядро, то може да освободи значително количество енергия.

Необходимо е често да се връщаме към елементите от съня които ни  се струват важни

Много от асоциациите се разминават с целите. Понякога някои асоциации отскачат, и пораждат нови асоциации. Получава се нещо като верижна реакция чиято крайна цел е да ни доведе до сърцето на личността.

Ако приемем, че сънят е художника – той рисува картината с цялото вдъхновение и чувство на което е способен. Анализът на картината е дело на художествен критик, който може ада приведе вдъхновението на художника само по рационален път

Сънят може да ни разкрие до каква степен смесваме привидното с истинския си аз и колко често взимаме истинския си призрак за реалност.

Сънят е стълбата, свързваща избата с тавана  /да речем несъзнаваното  и всекидневното съзнание/

При тълкуване на сънищата трябва да се има предвид, че има три основни типа сънища:Сънища които сочат какво става с нас в момента.Сънища които заявяват сме наистина дълбоко в себе си.

Сънища които предупреждават, че ще се случи нещо, като се имат предвид обстоятелствата.

Из българските печатни издания