Относно секса

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Фройд смята че сексуалната  мотивация  е доминираща в човешките отношения.

 

  1. Защото сексът е физическо удоволствие.
  2. Защото сексът създава дълбока интимност.
  3. Защото сексът повишава самочувствието. Начинът по който правим секс има пряко отношение върху начина по който се отнасяме към себе си и към останалите и към цялото ни поведение.
  4. Задоволяването на сексуалната потребност е в зависимост от степента на задоволяване на всичките ни потребности.

5.Начинът по който човек изживява своята сексуалност е показателен до колко той е здрав.

  1. Сексът на безсъзнателно равнище функционира като потребност за поддържане на вида.
  2. Сексът е барометър който ни показва, дали нашата връзка се развива добре.
  3. Повечето сексуални проблеми са симптом за проблеми от друг характер. Ако се опитваме да прикриваме или потискаме неизразени конфликти и противоречия те се проявяват когато най-малко ги очакваме. Те са симптом за по-дълбоки смущения – потиснато недоволство, разочарование, загуба на доверие и пр.

При секса има нещо специфично, защото се преживява най силно в емоционален план. За много хора преживяванията в секса са свързани най-силно с удоволствието, а преживяването на удоволствие придава смисъл на живота.

При хората за разлика от животните – желанието, потребността, влечението са биологично дадени, а начинът на осъществяване на сексуалният акт е детерминиран от културата – избор на партньор, съобразяване с морални, социални, естетически, религиозни, етнически и други критерии.

Следователно културата задава правилата на инстинкта. При това положение културата е изначално враждебна на инстинктите.

Според Фром в секса биологичното и социалното си дават среща. И задоволяването на сексуалните потребности не е само биологичен, но и културен акт.Тя изисква сложна човешка връзка и предполага съгласуване на биологичните потребности с културните възгледи на човека.

Става така че потребността идва от вътре, от биологията, а обекта, идва от вън.

Любовта като взаимно преживяване е идеална територия за секса.