ОТНОСНО МИСЛИТЕ НИ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Нашите мисли притежават енергия в нейната най-фина и динамична форма. Ето защо нашите фантазии, желания, страхове оказват влияние върху реални събития и обясняват защо и как се материализират тези образи в действителността.

Нашите мисли постоянно се опитват да придобият определена форма, винаги търсят външни проявления, стараят се да се разкрият. В тяхното естество е заложен стремежът им да се материализират в своя физически еквивалент.

 

 

Човек пребивава в два свята , в две реалности – вътрешна /мислите, чувствата и емоциите, възгледи/, външна /места, вещи, събития, хора/

Тъй като не успяваме да отделим вътрешното от външното ние позволяваме на външния свят да господства над нас, използвайки вътрешния свят като огледало, което отразява всичко което се случва.

Мислите ни притежават собствена сила. Нашите убеждения, страхове, надежди, грижи, желания всичко това оказва влияние върху нас, върху околните и върху света около нас.

Един от ключовите принципи на квантовата физика е, че нашите мисли определят нашата реалност. Съвкупността от нашите мисли, вярвания и намерения може да наречем ЧОВЕШКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ /ЧЕП/. И това ЧЕП постоянно си взаимодейства с квантовото поле около нас.  По тази причина ние във всеки един смисъл сме творци на живота си, тъй като в нашата власт е да решим с какви мисли е населена главата ни!

Ние сме толкова повече от това което си мислим, че сме и безкрайно повече от това което са ни казвали, че сме. Нашите тела са холографска проекция на съзнанието ни и представляват съвкупност от нашите вярвания за нас и за света около нас.

Например, ако съобщим на човек, че го очаква дадено събитие, той несъзнавано започва да се държи така, сякаш това наистина се е случило.

Тялото крещи за онова което душата премълчава.    А ние много често не обръщаме внимание на това с какви мисли е населена главата ни.

Ако си представим, че светът не е безжизнена купчина от тухли, камъни и дървета, а жива трептяща система от енергия. То тогава всяка наша мисъл ще оставя следа и ще оказва  въздействие не само върху нас, но и върху света около нас!

Следователно каквито и мисли да изпращаме в света около нас, те се връщат като бумеранг към нас. Ние създаваме собствената си действителност чрез мислите които пораждаме. И ако сме решили какво искаме от живота, е необходимо да развием съзнание за това.