Относно комуникацията

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Цялото поведение на човек, каквото и прави, където и да е, в който и момент да се намира, има стойност на съобщение, на комуникация.

 

Съществува едно свойство на поведението което едва ли може да е по базисно и въпреки това често се пренебрегва, това е, че ПОВЕДЕНИЕТО НЯМА СВОЯТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ.  Не съществува НЕПОВЕДЕНИЕ . Човек каквото и да прави или да не прави не може да не излъчва съобщение.

Цялото поведение на човек каквото и да прави, където и да е, в който и момент да се намира, има стойност на съобщение, на комуникация.

Действаме или бездействаме, говорим или мълчим всичко това има стойност на съобщение. И тези съобщения влияят върху другите и на свой ред те реагират по определен начин – т.е. комуникират си. Например пътник в самолет който си е затворил очите – неговата комуникация със околните е – не желая да говоря с никого. ЦЯЛОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕК ИЗЛЪЧВАА КОМУНИКАЦИЯ.