Относно  връзката на астрологията с психологията

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Още от най-древни времена хората са гледали към небето с надежда, разглеждали са слънцето, луната и планетите като живи същества които са им давали информация кога да сеят и кога да събират реколтата, кои са благоприятните моменти за държавните дела, кога наближават природни бедствия и пр.

 

В историята има доказателства, които говорят, че египтяните преди 4500г са имали календар който им е помагал да предвиждат разливите на Нил. Те програмирали живота си спрямо повтарящите се ритми на планетите и по такъв начин оцелявали по-лесно. Тези повтарящи се цикли и ритми на небесните тела станали толкова важни за хората, че те започнали да гледат на планетите, луната и звездите като на богове.

Езика на Астрологията е езика на космоса и вселената, и е фокусиран предимно върху енергиите на нашата Слънчева система. Ние като част от Слънчевата система сме част от тази Вселената.

Астрологията ни помага да видим по-голямата мащабна карта на Вселената и да намерим нашето място там и да си обясним как небесните тела рефлектират в нашата физическа и духовна сфера. Тя ни помага да осъзнаем, че ние сме част от нещо по голямо, и че нашият микрокосмос е отражение на макрокосмоса. Ние като физични тела сме подвластни и подчинени на законите на физичния свят и това ни позволява да преведем физичните закони на езика на психологията. Също така, ни помага да дешифрираме символите, метафорите, проекциите, синхроничностите, интуицията и др. с които е изпъстрено нашето ежедневие.

На гръцки думата Зодиак означава кръг на живота.

Нашето пътешествие на планетата земя започва от годината, месеца, денят, часът и мястото където и когато сме родени. Това е стартовата точка на нашата Астрологична рождена карта, на планетите, домовете и знаците изчислени в съответствие с мига на  раждането ни.  Дешифрирането на тази лична астрологическа карта ни показва какво е било влиянието на планетите в мига на нашето раждане.

Тази карта може да се разчете  успешно ако се доверим на метафоричния език на символите, на архетипите, на  митовете и легендите, на  асоциациите,  на староеврейските букви, на нумерологията и пр.

Астрологията ни помага да разберем, че всичко което ни се случва в живота – добро или не чак толкова добро, красиво или не чак толкова красиво, остава дълбока следа в нашата духовна еволюция. С други думи ни показва, че всичко което ни се случва в живота е част от опита който натрупваме с израстването си и е част от пътя на нашето духовно развитие.

Астрологията ни показва как енергията на различните зодиакални знаци и планети си взаимодействат и как това се отразява върху съдбата ни. В Астрологията всеки зодиакален знак е представен с помощта на символи които включват определени животни, цветове, планети, части от тялото, сфери на въздействие, характерни черти, таро карти, архетипи, модалности, чакри, енергиите Ин и Ян, основните природни елементи и пр.

Всички тези знания ни позволяват да разширим разбирането си за нас самите, за хората около нас и за света такъв какъвто е. Запознавайки се със законите на астрологията по лесно бихме могли да си отговорим на трудните въпроси които си задаваме:

Кой съм АЗ?

Това ли съм което си мисля, че съм?

Това ли съм което другите си мислят, че съм? и пр.

Ако по дълбоко вникнем в същността на астрологията бихме могли да открием, че всеки знак е страна от нашата същност. И ако се възползваме от енергията на мощните архетипи на Зодиака и ги превърнем в съюзници по пътя към себеусъвършенстването ни, по-лесно бихме намирали отговори на въпросите които си задаваме.

– Това ще ни помогне да  се доближим до нас самите и да открием пътя към всяко човешко същество около нас.

-Ще ни помогне да разберем защо сме такива каквито сме.

-Ще ни помогне да проявяваме по-голяма любов и одобрение към нас самите и към заобикалящия свят.

-Ще ни помогне да станем по разбиращи и прощаващи!

-Ще ни помогне да открием  ПЪТЯ.

-Ще ни помогне да намерим СМИСЪЛА!

Най-добрият начин да абсорбираме и да асимилираме уроците на зодиакалните знаци е да посветим всеки месец от годината на определен знак. Така в продължение на един цял месец бихме  могли „да бъдем“ този знак.

В продължение на една година  всеки месец  ще се опитаме да превъплъщаваме характеристиките на съответния знак. Това ще ни даде непосредствена възможност да изживеем позитивните и негативните страни на всеки знак. Това ще ни  направи  по състрадателни и по  разбиращи, за хората и случващото се с нас и със света около нас.   Така всеки знак ще ни възнагради с безценното си съкровище, за което не сме и подозирали, че притежаваме.       Ще ни научи да разглеждаме зодиакалните знаци, като 12 духовни сфери които е полезно да развием в себе си.

Например разпознаването на негативните характеристики на Овена ще ни помогне да осъзнаем блокиращите модели на поведение управлявали този знак.

Твърдението, че съдбата ни е предначертана от звездите в мигът на раждането ни е вярно, но в нашата власт е да изберем как да изиграем този сценарии. По същият начин нашите гени, нашите природни предразположения ни осигуряват благоприятна почва за да развием нашите таланти, и способности. Но после средата, възпитанието, образованието, културата, времето в което живеем, околната среда и пр., ни подкрепят или ни пречат да развием нашият потенциал. И ако тази енергия на потенциала с който сме родени остане нереализиран, потъва в тялото ни и се суматизира във вид на болест. Това е пътя на психосуматизацията на всеки неразрешен проблем.

Ние съдържаме в себе си всички елементи на земята, целия цветен спектър, всички познати енергии, всички характеристики на всеки зодиакален знак, всички архетипи . И  ако намерим смелост да ги активираме, бихме могли да се запознаем със всички страни от нашата същност, със всички страни от нашия потенциал и дори и с тези, които не си харесваме и сме отлъчили от нас.

Всички ние има какво да променим в живота си, да преживеем неща които не сме си позволявали, да реализираме мечти за които все не ни е стигало време, смелост, амбиция, пари!

Ако се опитаме да обединим астрологическото и психологическото знание бихме могли по лесно да  идентифицираме характеристиките, тенденциите, опита, енергиите с които сме дошли на този свят. Това ще ни помогне да реорганизираме, да преформатираме, да разберем, да заобичаме, този материал от който сме направени за да осветим своя пътя по който вървим и да се насладим на собствената си съдба.

Като всяко нещо в този свят и всеки знак си има и своята тъмна страна, която трябва да бъде осветена, да бъде управлявана и интегрирана.

Тъмнината също като злото не съществува. Много е инфантилно да обвиняваме Дявола, лошата съдба за нашите грешки и нещастия. Дяволът не ни е направил нищо лошо, нашата лоша страна е създала Дявола. Затова няма тъмна страна, Бог не е създал тъмнината, Бог е създал светлината. По дефиниция тъмнината е липса на светлина, също както омразата е липса на любов, а ревността е липса на доверие.

Това което се проявява като тъмна страна е небалансираното използване на съответните архетипни енергии в живота ни, т.е липсата или прекомерното им експлоатиране. Тъмната страна на всеки знак  е липса на връзка  или злоупотреба с него.

Например тъмната страна на Овена е насилието. Тази сянка се появява когато мъжката енергия на Овена се използва прекалено и разпознаването на тези негативните характеристики  ще ни помогнат да осъзнаем блокиращите модели в нашето поведение.

Така запознавайки се с характера и нрава на всеки знак,  ще опознаете техните символи и значения за да откриете онези смислени моменти, които са ви създавали напрежение, страх, омраза и пр.

Т.Митева

Ползвала съм материали от творчеството на Гал Сасон