Относно анимата и анимуса / мъжко-женско/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

АНИМАТА И АНИМУСА са двойка свързани архиетипи.

Всеки от нас притежава биологични и психични качества и характеристики на другия пол. На биологично ниво двата пола отделят хормони на другия пол.На психично равнище всеки човек може да се държи по мъжествен или женствен начин. С други думи личността на жената съдържа мъжествени компоненти, а личността на мъжа – женствени.

 

 

Значението на тези архиетипи за психичното здраве е в това, че във всеки от нас трябва да присъстват и двата, т.е. мъжът трябва да  изразява женските си характеристики /като нежност/, а жената мъжествените /като агресивност/, като същевременно трябва да проявяват и характеристиките и на собственият си пол..Невъзможно е да се постигне здрава личност ако човек не може да изразява и двете страни на своята природа. Ако това не се постигне жизненоважни характеристики на другия пол ще останат спящи и неразвити и така една част от личността остава затормозена.

АНИМАТА е женската част на мъжа – това е женския полюс на мъжа. Анимата това е вътрешния потенциал. Тя е радарът на мъжа. Чрез Анимата си мъжът възприема животът си положително или отрицателно.

МЪЖ С ОТРИЦАТЕЛНА АНИМА –  често мени настроението си, капризен като разсърдено дете, неотстъпчив, преувеличената му мъжественост често заблуждават и него самия. Той е груб, отмъстителен, лесно се просълзява. Тираничен е към жена си и децата си и бързо става подозрително нежен. Не се доверява на нищо и на никои. Той е чаровник, но не е очарователен. Той се държи като жена в лошия смисъл на думата все под прикритието на псевдо мъжкото поведение. Заклет враг на жените, защото се бои от тях. Търси лесните жени, но си плюе на петите щом срещне хубава и изявена жена.. Накратко котелът е повреден той е загубил връзката със силите на живота и любовта.

Отрицателната Анима лишава мъжът от най-съществената му вътрешна характеристика – надеждата.

Основната причина за формирането на  Анимата е майката- тя е първата жена която оцветява женския полюс на момчето. Майката е първият и най-важен от всички женски образи И дълбокото и отношение към живота ще бъде доловено от детето.          Анимата ще бъде силно повлияна от отношението на детето към майка му. Как е усеща то – дали като благотворна сила или враждебна. Появяват се и други женски лица- сестри, учители, лели, баби . Така Анимата се превръща в безброй преливащи една в друга образи, но основното влияние оказва майката

Отношението на мъжа към живота, жените, любовта зависи от доброто формиране на анимата му. Понякога анимата и сянката се покриват.

Анимата не само регулира отношението към света, тя бива проектирана извън човека – върху жени, предмети места. И се явява в сънищата ни под различна форма

АНИМУСЪТ е мъжкият полюс у жената той е нейната екстровертност, творческа и социално структурирана част, полюсът на разума и мисълта. Формирането му зависи от бащата или от усещането което изпитва дъщерята към баща си.

За момичето бащата е първият  символичен мъж. Символът на могъщество, на непогрешимост, на знание, на бъдеще. Външният живот на момичето зависи от това какъв е бащата наистина или какъв го усеща дълбоко в себе си. Ако момичето се размине с него, Анимусът му ще кристализира, ще си остане неизползван потенциал и ще функционира на празни обороти.

Как изглежда ЖЕНА С ОТРИЦАТЕЛЕН АНИМУС – така сякаш женствеността е изчезнала. Чувствителността и интуицията като че ли са мъртви. Липсва топлина на женската душа. Разяждана от своя анимус жената царува като властен демон.

Външно такава жена е студена, агресивна, упорита, безмилостна, злостна, неспокойна. Тя вечна философства. Тя е идеален водещ –разбива всеки аргумент. За този вид жени не съществува измерението „бъдеще”. На практика тя винаги говори за мнението на мъжете „мъжът ми винаги казва”.

ЖЕНА С ПОЛОЖИТЕЛЕН АНИМУС – това е самостоятелната, съзидателна жена, способна да мисли със собствената си глава и да действа спокойно и целенасочено. Осъществява се добре в социално отношение без да проявява агресивност или претенциозност. Възприемчива към високи идеи. Анимусът и, не е копие на мъжа, а нейно лично притежание.