Относно АЗ-образа

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Рано или късно всеки човек си изгражда една представа, разбиране за  самия себе си – наречен АЗ-образ. Това е гледната му точка за себе си.

 

 

– У всеки човек има един РЕАЛЕН – АЗ образ. Това което вярвам, мисля, казвам, че съм. Това е реално на това което мисля, че съм.

– У всеки човек има и ИДЕАЛЕН -АЗ образ – това което не съм, но ми се иска да бъда.

– Има и още един ОГЛЕДАЛЕН – АЗ образ – вярвам, мисля и казвам, че съм това което другите казват за мен.

Аз-образа или Аз-концепцията не е нещо разлято – то е вътрешно конкретизирано, диференцирано и структурирано отношение към нас самите.

Индивидуалното съзнание работи с много АЗ-образи

– АЗ-интелектуално, Аз-физическо, Аз-сексуално, Аз-професионално, Аз-религиозно,  Аз- морално и т.н

Всеки човек е силно чувствителен към един от тези свои Азове. Държи на неговия престиж, иска да е в хармония с него, пристрастен е към него. Чрез него създава или управлява впечатленията за себе си. Деликатно или грубо се представя чрез него . Често иска да го наложи.

От друга страна Аз-образа функционира и като мотив на поведение. Хората избират модели на поведение и постъпки в силна зависимост от това, като какви се преживяват, като какви се мислят, че са, като какви вътрешно се приемат.

Останалите хора винаги реагират позитивно или негативно на образа с който им се представяме и в този смисъл скалата на човешките отношения варира от хуманистична до враждебност и се регулира от Азовата култура на човека. От образите които той манифестира пред света.

Много често човек е в по-голяма степен чувствителен към някой от своите Азове, но да не може да го защити достойно и тогава другите го възприемат като лицемер. Например „Аз си мисля че съм морален, но другите не си мислят за мен по този начин „.

Обикновено незащитеният Аз-образ създава конфликти, защото човекът който манифестира някакъв Аз-образ има очакване другите да го приемат. И ако това не се случи и бъде отхвърлен се създава конфликт, защото другите допускат, че това е неговата маска.

Привързаността към Азовете има своята динамика, сила и територия която е силно зависима от ситуацията, от емоцията, от времето, от желанието да бъдем , приети, признати, одобрени,  нахранени , обичани и сексуално удовлетворени.