За страховете

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Страхът принадлежи неотменно към нашия живот.

Той ни съпровожда от раждането до смъртта във все нови и нови проявления.

 

 

Да вярваме, че сме в състояние да изживеем живота си без страх, си остава една от големите ни илюзии. Ние можем само да се опитваме да преодоляваме страховете си. Кои са противодействащите сили за това: смелост, доверие, познание, мощ, надежда, смирение, вяра, любов.

Страхът винаги е настоящ и подобно на смъртта не престава да съществува дори и когато не мислим за него.

Преживяването на страх е нещо което принадлежи към нашето битие. Всеки човек има своите лични индивидуални страхове, които са част от него и от неговата същност, които са свързани с нашия живот, с нашите заложби, със света около нас. Стръхът винаги е сигнал и предупреждение за опасност.

Страхът винаги се появява когато се намираме в ситуация с която не сме в състояние да се справим, страхът от промяната.

Ако поне веднъж се опитаме да разгледаме страха – без страх ще придобием представа за неговите размери и същност. Приемането и овладяването на страха означава стъпка в развитието ни, то ни дава възможност да станем по-зрели.

Следователно израстването ни е свързано с преодоляването на страховете ни.