За свободата

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Когато чуем думата СВОБОДА с какво я асоциираме?

Свободата това е територия вътре в нас която няма прегради. Само вътре в себе си. Човек може да бъде свободен.         Когато сме насаме със себе си човек може да си мисли за всичко, да си фантазира за всичко, до безкрай.

 

 

Вътре сме свободни, безкрайни, без цензура, всичко ни е позволено, всичко можем, всичко знаем. Всичко зависи от нас, защото вътрешния свят е само наш и може да не стане достояние на другите. Ние може да обичаме, да мразим без другите да разберат това!

Но дали,  всичко е толкова просто и е така? Кое е онова нещо , дълбоко в нас , което стопира вътрешната ни свобода?

Човек е историческо същество и е зависим от обстоятелствата и времето!

В поведението си, в постъпките си, в това което говори човек не е свободен, защото това засяга и другите хора. Затова са създадени нормите в обществото за да регулират отношенията между хората от гледна точка на тяхната свободата.

Нашите вътрешни забрани , вътрешни правила които са станали част от нас и които не прекрачваме, това са нашите интроекти.

Това са тези правила вътре в нас които ни дават усещане за сигурност. На които сме си дали доверието и които са се превърнали в наша същност, в наша втора природа

Материалът от които са направели тези правила е:

– Страхът  от неуспеха!

– Страхът  от отхвърлянето!

– Комплексът за малоценност!

– Фрустрацията – осъзнаването че една потребност не може да бъде задоволена!

– Определени чувства които изпитваме към нещо, към някого също могат да модифицират вътрешните ни правила.

 

Кои са златните правила за постигане на свобода?

  • Опознай себе си – какво, кога, къде и как?
  • Опознай закономерностите!
  • Приеми, че законите са нещо добро!
  • Приеми ги доброволно!

В широкия смисъл на думата  Свободата е липса на насилие и субективно се преживява като състояние на духа да направи избор.

Ако едно поведение съхранява физическата, духовна и морална същност на другите е свободно поведение.

Свободата е способност да съществуваш в хармония с другите.

Детерминираност и свобода са двата полюса които взаимно са обуславят.

По свободен се чувства този който живее в социална и политическа система която му дава шанс да се развива.

Най-голямата си свобода човек е способен да постигне когато е готов да каже – „Господи да бъде твоята воля, не моята”.