За самоограничителните рамки

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

За какво мислим и говорим в по-голяма част от времето – За това което искаме да ни се случи или за това което не искаме да ни се случи.

Най лошите врагове на успеха и щастието са негативните емоции, страхът, самосъжалението, завистта, ревността, чувството за малоценност, гневът, вината и пр.

Причините за това са:

  • Непрестанната ни склонност към себеоправдаване.
  • Непрекъснатото философстване.
  • Болезнената ни чувствителност към мнението на другите.
  • Самообвиненията.

Това са пробойните през които изтича по-голяма част от енергията ни и не ни остават сили да реализираме целите си.

Всеки човек се ражда с неограничени възможности, но хората успяват да реализират  една много малка част от тях.

Най-голямото препятствие при определяне на целите са самоограничителните ни стереотипи. Например ниско оценяваме своите умствени, творчески възможности и таланти.

Никой не може да ни направи нещастни без нашето съгласие