За времето в което живеем

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Времето в което съдбата ни е отредила да преживеем живота си е белязан с такива събития които историята на човечеството не познава преди нас.

Представете си за по-малко от 100 години на какви революционни открития сме станали свидетели. – електричеството , колелото, атома, компютъра, GSM-а и пр. От велосипеда и бензиновата горелка до сърцевината на атома и вселената. Човек е изкачил най-високите точки на планетата земя, достигнал е до най-дълбоките места във водните басейни, овладял е земното притегляне.

От друга страна 100 милиона човешки живота са погубени в национални, расови, етнически и пр. конфликти.

Над 1 милиард души страдат от недояждане и нямат покрив над главите си.

Дейността на хората е нарушила равновесието в природата.

Това странно същество наречено hommosapiens издевателства върху единствената планета във вселената, която го е приютила и му е станала дом.

Ние съвременните хора гледаме навсякъде другаде освен вътре в нас. Подобно на професор който си е загубил очилата а те са върху главата му.

Побеснели търсим да видим какво има на края на света – без да знаем и познаваме себе си.

И като краен резултат не се чувстваме по щастливи……..