Човекът между ДА и НЕ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ДА-то и НЕ-то са двете страни на онова нещо през което преминава целият ни живот. Това нещо е отношението ни към света и към нас самите.

 

Думите ДА и НЕ изразяват базово, субективно, лично отношение на човек към обектите от реалността. На практика позицията „ДА“ е свързана с приемането, а позицията „НЕ“, с отхвърлянето. Ако се замислим ще установим, че целият ни живот се разгръща в полето на приемането и отхвърлянето.

Психологически ДА-то и НЕ-то са най-силно конструирани, и повлияни от емоциите и чувствата. Емоциите и чувствата ни казват, онова което приемаме или отхвърляме  в живота, каква ценност, какво лично значение има за нас. Поради това може да се мисли, че ДА-то и НЕ-то в определен смисъл съответстват на лингвистичните езикови символи, определящи позитивните и негативните чувства.     Вероятно това е причината поради която, вътрешно човек да преживява, като  позитивно или негативно,  онова което му се случва в живота.

Ако разгледаме ДА-то ще видим, че то е свързано с изявена позитивна енергия. Когато кажем ДА, изразяваме съгласие, емпатия, готовност за сътрудничество, благоприятно разположение към обектите, показваме добрина, съвестност, подкрепа, любов, уважение.         Когато лесно казваме ДА, показваме на света колко сме добри, колко сме толерантни, колко сме сговорчиви, колко сме порядъчни, колко сме всеотдайни, колко другите са  по важни за нас. С други думи, ДА-то има много конкретни прочити с положителен знак.

Като всяко нещо и ДА-то си има своите негативни проявления. Много често казваме ДА, само и само да не ни отхвърлят, да не ни помислят, че сме лоши, неблагодарни, глупави, мързеливи и какво ли не още… И казваме ДА, въпреки несъгласието си!

Когато разглеждаме НЕ-то се вижда, че то е свързано предимно с изразяване на негативни емоции, с отхвърляне, с неприемане, с отказ, с незачитане, с демонстриране на инат, арогантност,  превъзходство и пр.

Много често на някои хора им е по лесно да  кажат НЕ , отколкото ДА.  Това е така, защото за тях думичката НЕ е натоварена с по-голяма власт и с повече енергия от думичката ДА.

Задавали ли сме си въпроса, защо  се случва така?

 • Защото думичката НЕ е натоварена с по-голяма власт!
 • Защото в думичката НЕ има повече енергия.
 • Защото когато казваме НЕ, теглим черта.
 • Когато казваме НЕ, тропваме с крак.
 • Когато казваме НЕ, сме готови да избухнем и това ни изпълва със сила!
 • Когато казваме НЕ, енергията  идва от дълбините на душата ни, това раздвижва кръвта ни,  кара ни да се чувстваме велики, да се преживяваме като победители и пр.!
 • Когато казваме НЕ, ние сме си по-важни от другите.

И като всяко друго нещо в живота и думичката НЕ има своите положителни проявления:

 • Когато казваме НЕ, заемаме позиция!
 • Когато казваме НЕ, поставяме граници.
 • Когато казваме НЕ, проявяваме воля.
 • Когато казваме НЕ се защитаваме.

Когато ни е трудно да кажем НЕ , трудно отстояваме личното си пространство, трудно отстояваме гледната си точка.

Често в живота хората преимуществено са фокусирани към един от двата модела – на приемане, или на отхвърляне. Тази фиксация обикновено се случва  поради характерови лимити, поради погрешно заучени модели на поведение, поради възпитателни въздействия и пр.

Когато  ни е трудно да кажем НЕ, трудно бихме могли да кажем и ДА и обратното.

Когато се научим да казваме НЕ, то може да се превърне в мощно ДА!