Битката между тъмното и светлото в нас

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Битката между тъмната и светлата страна  се води, не вън от нас, а вътре в нас. И си задаваме въпроса, как да победим в тази битка?  Няма победител, защото може ли денят да победи нощта?

 

Вътрешната хармония не е в това да ни е лесно и щастливо, а в това да сме в съгласие с вътрешните процеси през които преминаваме!

Когато на „вътрешното небе“ е нощ , да се наслаждаваме на звездите, вместо да се оплакваме от тъмното, а когато е ден, да правим нещата които можем да вършим през деня.

Когато сме в периода на „вътрешната си зима“, да си обличаме топлите дрехи и да стоим до печката.

Хармонията е израз на съгласие с вътрешните процеси през които преминаваме.

Всеки път когато сме в „тъмното“, да си припомняме, че от другата страна е „светлото“. Това ни припомня втория закон на Нютон който казва, че всяко действие има равно по големина и противоположно по сила противодействие. Следователно колкото по-голяма е светлината, толкова по-голяма е тъмнината /сянката/.